Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG (48,6 KB) w sprawie budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyn.

Wyświetlony: 3024

Dodany 28.12.2012 10:55:14 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.12.2012 10:55:14 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2011 (102,7 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwoma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 185 i 184; 186/2 (oddziaływanie rotora) położonych w obrębie Rękoraj Wieś oraz 55 (zjazd z drogi) położonej w obrębie Lewkówka; 316; 315 i 317 (oddziaływanie rotora) oraz 370 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Dobra oraz 308 (zjazd z drogi) w obrębie Rękoraj Wieś,

Wyświetlony: 3060

Dodany 20.12.2012 12:18:25 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.12.2012 12:18:25 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2011 (102,7 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sześciu elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastruktura towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześcioma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 349; 38 oraz 355; 354; 39/2;37/2 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi); 100; 101; 102 oraz 104; 103; 105; 99; 106 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi); 84 oraz 85; 86; 83/3 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Gazomia Stara; 300; 301 oraz 303; 302; 299/2; 299/1 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi); 279 oraz 280; 281; 278; 277; 276; 275 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi); 178 oraz 176; 177; 179; 180; 181 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Gazomia Nowa

Wyświetlony: 4913

Dodany 20.12.2012 12:17:34 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.12.2012 10:48:02 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-II.7820.19.2012.ŁR

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.19.2012.ŁR (388,4 KB) w sprawie budowy autostrady A1

Wyświetlony: 3021

Dodany 17.12.2012 14:38:55 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.12.2012 14:38:55 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2012 (96,4 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę (chlewnia z obsadą 134,4 DJP) wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych (rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 200,5 DJP) na działce nr ewidencyjny 84 obręb Sierosław

Wyświetlony: 3050

Dodany 07.12.2012 11:11:26 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.12.2012 11:11:26 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7840.351.2012.PG

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7840.351.2012.PG (88,4 KB) dot. budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyn.

Wyświetlony: 2982

Dodany 30.11.2012 11:19:22 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.11.2012 11:19:22 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 (98 KB) dot. inwestycji polegającej na budowie budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 240 obręb Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj

Wyświetlony: 3004

Dodany 29.11.2012 10:55:05 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.11.2012 10:55:05 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego w sprawie budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyn

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG (40,1 KB)
 2. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG (51,5 KB)
 3. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7840.351.2012.PG (68,9 KB)

Wyświetlony: 3004

Dodany 20.11.2012 14:16:50 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.11.2012 14:16:50 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (64,1 KB) o wydaniu decyzji ws. rozbudowy DK Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej.
 2. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7840.351.2012.PG (46,9 KB) o podjęciu postępowania administracyjnego na wniosek GDDKiA ws. wydania pozwolenia na budowę autostrady A1 Stryków - Tuszyn.

Wyświetlony: 2991

Dodany 16.11.2012 12:35:36 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.11.2012 12:35:36 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.78240.351.2012.PG

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.78240.351.2012.PG (70,6 KB) o zaiwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę - Autostrada Stryków - Tuszyn.

Wyświetlony: 3015

Dodany 29.10.2012 09:10:52 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.10.2012 09:10:52 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG (632,7 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 Stryków - Tuszyn.

Wyświetlony: 3033

Dodany 18.10.2012 09:34:48 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.10.2012 09:34:48 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7840.351.2012.PG

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7840.351.2012.PG (54,1 KB) o przeprowadzeniu ponownej procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1 Stryków - Tuszyn.

Wyświetlony: 3028

Dodany 12.10.2012 12:28:11 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.10.2012 12:28:11 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-II.7840.351.2012.PG

 1. Obwieszczenie Nr IA-II.7840.351.2012.PG (89,2 KB) dot. Budowy Autostrady A1 Stryków - Tuszyn.

Wyświetlony: 2988

Dodany 06.09.2012 12:07:06 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.09.2012 12:07:06 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.31.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.31.2012 (98,5 KB) o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie dróg w miejscowości Baby i Kiełczówka: ul. Sieradzka, Szkolna, Sosnowa, Rzemieślnicza na działkach o nr ewid. 60/4, 91, 92, 94, 96, 97, 145, 146, 113, 111, 112, 402, 170/1, 157, 158, 159, 160 w miejscowości Kiełczówka, obręb geodezyjny Kiełczówka, gmina Moszczenica oraz na działkach nr ewid. 2/1, 2/2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12/7, 13/7, 14/7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 43, 81, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86/2, 86/3, 86/4, 86/7, 86/8, 86/15, 88, 92/1 w miejscowości Baby

Wyświetlony: 3026

Dodany 29.08.2012 12:14:15 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.08.2012 12:14:15 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

GOŚ.6220.32.2012

 Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2012 (24,5 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 284 obręb Kiełczówka w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie.


Wyświetlony: 3059

Dodany 19.07.2012 07:49:55 przez Mateusz Cisowski

Autor dokumentu Mateusz Cisowski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.07.2012 07:49:55 przez Mateusz Cisowski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.31.2012

 Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.31.2012 (26 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na: Budowie dróg w miejscowości Baby i Kiełczówka: ul. Sieradzka, Szkolna, Sosnowa, Rzemieślnicza na działkach o nr ewid. 60/4, 91, 92, 94, 96, 97, 145, 146, 113, 111, 112, 402, 170/1, 157, 158, 159, 160 w miejscowości Kiełczówka, obręb geodezyjny Kiełczówka, gmina Moszczenica oraz na działkach nr ewid. 2/1, 2/2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12/7, 13/7, 14/7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 43, 81, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86/2, 86/3, 86/4, 86/7, 86/8, 86/15, 88, 92/1 w miejscowości Baby, obręb Baby, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie


Wyświetlony: 3004

Dodany 18.07.2012 07:42:17 przez Mateusz Cisowski

Autor dokumentu Mateusz Cisowski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.07.2012 07:42:17 przez Mateusz Cisowski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2012

 Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2012 (23 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 350 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej.


Wyświetlony: 3014

Dodany 17.07.2012 13:40:05 przez Mateusz Cisowski

Autor dokumentu Mateusz Cisowski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.07.2012 13:40:05 przez Mateusz Cisowski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.2011.2012

 1. Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.2011.2012 (107 KB) o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu na wniosek PROKON NEW ENERGY POLAND Sp. z o. o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wyświetlony: 3023

Dodany 27.06.2012 14:03:39 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.06.2012 14:03:39 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2012 (96 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia polegającego  na  budowie  jednej turbiny wiatrowej o mocy do 350 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanej na  obszarze gminy Moszczenica (dz. nr ewidencyjny  379, 380 obręb Srock Rządowy).

Wyświetlony: 3076

Dodany 15.06.2012 13:20:31 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.06.2012 13:20:31 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 (71 KB) o odwołaniu mieszkańców od decyzji Wójta Gminy Moszczenica znak: GOŚ.6220.19.2011.2012 z dnia 25.04.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 240 obręb Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj

Wyświetlony: 3084

Dodany 15.06.2012 11:05:32 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.06.2012 11:05:32 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie

 1. Zawiadomienie (61 KB) o możliwości uzyskania kredytu na wznowienie produkcji rolnej dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych spowodowane zjawiskiem złego przezimowania upraw ozimych.

 


Wyświetlony: 3023

Dodany 13.06.2012 09:26:33 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.06.2012 09:26:33 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja dotycząca zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych

 1. Informacja (84 KB)

Wyświetlony: 3336

Dodany 06.06.2012 10:47:49 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.06.2012 10:47:49 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2012 (122 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 350 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanej na obszarze gminy Moszczenica (dz. nr ewidencyjny 379, 380 obręb Srock Rządowy).

Wyświetlony: 3031

Dodany 14.05.2012 09:34:20 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.05.2012 09:34:20 przez Jadwiga Kordys

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2012 (79 KB) - o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowej „IMIELNIA” składającej się z 3 sztuk turbin wiatrowych o sumarycznej mocy zainstalowanej do 7,5 MW, stacji transformatorowej zbiorczej i linii przesyłowej zlokalizowanych na obszarze obrębu geodezyjnego Sierosław.

Wyświetlony: 3030

Dodany 26.04.2012 14:16:33 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.04.2012 14:16:33 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ. 6220.17.2011.2012

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2011.2012 (102 KB)

Wyświetlony: 3977

Dodany 26.04.2012 14:13:43 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.04.2012 14:14:55 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 (79 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku z przeznaczeniem  na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 240 obręb Rękoraj Dobra  w miejscowości Rękoraj.

Wyświetlony: 3101

Dodany 26.04.2012 09:37:28 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.04.2012 09:37:28 przez Jadwiga Kordys

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011.2012 (80 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania terenów po byłej cegielni na zakład produkcji paliwa alternatywnego z odpadów oraz kompostownię odpadów wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Moszczenica.

Wyświetlony: 3031

Dodany 11.04.2012 14:51:24 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.04.2012 14:51:24 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.29.2011.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.29.2011.2012 (80 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny kruszywa naturalnego ze złoża „Lewkówka IV” w gminie Moszczenica.

Wyświetlony: 3041

Dodany 29.03.2012 14:33:47 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2012 14:33:47 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 (72 KB) budowa budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz adaptacji istniejących zabudowań na gabinet weterynaryjny i magazyn paszowy z garażami w miejscowości Rękoraj

Wyświetlony: 3019

Dodany 14.03.2012 08:25:08 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.03.2012 08:25:08 przez Jadwiga Kordys

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.3.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2012 (82 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowej „IMIELNIA” składającej się z 3 sztuk turbin wiatrowych o sumarycznej mocy zainstalowanej do 7,5 MW, stacji transformatorowej zbiorczej i linii przesyłowej zlokalizowanych na obszarze obrębu geodezyjnego Sierosław.

Wyświetlony: 3090

Dodany 14.03.2012 07:15:29 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.03.2012 07:15:29 przez Jadwiga Kordys

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.12.2011.2012

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.12.2011.2012 (73 KB) - zmiana  sposobu użytkowania terenów po byłej cegielni na zakład produkcji paliwa alternatywnego z odpadów oraz kompostownię odpadów wraz z niezbędna infrastrukturą

Wyświetlony: 3014

Dodany 21.02.2012 07:33:47 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.02.2012 07:33:47 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.2011.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.2011.2012 (79 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Spacerowej i Wrzosowej w miejscowości Moszczenica na działkach o nr ewid. 631, 852/1, 852/5, 852/2, 852/3, 852/4, 851/4, 872/5, 1102, 903, 851/1, 851/3, 853/5, 874, 869, 873, 872/1, 1064, 870, 872/2, 872/3, 872/4, 871 obręb Moszczenica.

Wyświetlony: 3020

Dodany 09.02.2012 13:03:03 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.02.2012 13:03:03 przez Jadwiga Kordys

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 (105 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz adaptacji istniejących zabudowań na gabinet weterynaryjny i magazyn paszowy z garażami w miejscowości Rękoraj 134, gmina Moszczenica na działce o nr 240.

Wyświetlony: 3024

Dodany 02.02.2012 10:57:17 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.02.2012 10:57:17 przez Jadwiga Kordys

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011.2012 (77 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej o mocy do 0,6  MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 306/1 obręb Moszczenica.

Wyświetlony: 3072

Dodany 02.02.2012 10:56:05 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.02.2012 10:56:05 przez Jadwiga Kordys

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011.2012 (79 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego  na  budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 18 w Raciborowicach.

Wyświetlony: 3039

Dodany 02.02.2012 10:54:27 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.02.2012 10:54:27 przez Jadwiga Kordys

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.22.2011.2012

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.22.2011.2012 (23 KB) dot. przebudowy ul. Spacerowej i Wrzosowej w miejscowości Moszczenica.


Wyświetlony: 3023

Dodany 27.01.2012 11:26:41 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.01.2012 11:26:41 przez Agata Biesaga

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Postanowienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012

 1. Postanowienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 (77 KB) - budowa budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz adaptacji istniejących zabudowań na gabinet weterynaryjny i magazyn paszowy z garażami w miejscowości Rękoraj 134.

Wyświetlony: 3058

Dodany 16.01.2012 11:02:15 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.01.2012 11:02:15 przez Jadwiga Kordys

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011 (105 KB)

Wyświetlony: 3025

Dodany 10.01.2012 12:45:24 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.01.2012 12:45:24 przez Jadwiga Kordys

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.05.2024 11:46

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:36

Obwieszczenie nr 26/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.05.2024r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW(wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)”

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:35

Obwieszczenie nr 26/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.05.2024r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW(wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)”

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:40

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:32

Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:30

Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: