Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Protokół z przebiegu konsultacji dotyczących pożytku publicznego

1. Protokół z przebiegu konsultacji dotyczących pożytku publicznego (WORD, PDF )


Wyświetlony: 2229

Dodany 24.11.2021 15:14:41 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.11.2021 15:16:19 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokół z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielenia i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica

1. Protokół z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielenia i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica (WORD)


Wyświetlony: 2771

Dodany 16.11.2021 16:51:30 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.11.2021 15:20:29 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” z dnia 9 listopada 2021 r.

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” z dnia 9 listopada 2021 r.


Wyświetlony: 2282

Dodany 09.11.2021 16:49:09 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.11.2021 16:50:29 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

1. Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”


Wyświetlony: 2231

Dodany 09.11.2021 16:46:48 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.11.2021 16:47:40 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 85/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

1. Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 85/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”Wyświetlony: 2282

Dodany 09.11.2021 16:44:05 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.11.2021 16:45:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica

1. Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica


Wyświetlony: 2325

Dodany 25.10.2021 19:30:47 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.10.2021 19:33:07 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

1. Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”


Wyświetlony: 2776

Dodany 25.10.2021 19:24:55 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.10.2021 19:28:37 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica

1. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica


Wyświetlony: 2248

Dodany 25.10.2021 19:19:56 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.10.2021 19:22:33 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”


Wyświetlony: 2254

Dodany 25.10.2021 19:13:27 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.10.2021 19:17:29 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 24/2021 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

1. Zarządzenie Nr 24/2021 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego


Wyświetlony: 3538

Dodany 25.03.2021 11:50:32 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.03.2021 11:52:05 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 23/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert

1. Zarządzenie Nr 23/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert


Wyświetlony: 3579

Dodany 22.03.2021 14:16:53 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.03.2021 14:17:40 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o udzielonym wsparciu finansowym na rozwój sportu w 2021

1. Ogłoszenie o udzielonym wsparciu finansowym na rozwój sportu w 2021 (WORD , PDF)


Wyświetlony: 3715

Dodany 03.03.2021 15:29:01 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.03.2021 15:31:07 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2021

1. Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2021


Wyświetlony: 3720

Dodany 24.02.2021 12:57:30 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.02.2021 12:58:28 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 2021

1. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 2021( Word, PDF)

2. Wzór oferty

3. Wzór opisu faktur 

4. Wzór sprawozdania 

5. Wzór zestawienia faktur

6. Wzór umowyWyświetlony: 3835

Dodany 18.01.2021 12:53:12 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.01.2021 13:00:43 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

25.07.2024 14:27

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (we wszystkich wymaganych branżach) w ramach zadania pn.: Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

25.07.2024 14:14

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

25.07.2024 13:31

Petycje złożone w 2024 roku

Czytaj dalej...

24.07.2024 08:29

Oświadczenie majątkowe na dzień rozpoczęcia kadencji

Czytaj dalej...

24.07.2024 08:19

Oświadczenie majątkowe na dzień powołania

Czytaj dalej...

23.07.2024 10:38

Wzory dokumentów

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: