Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

IV Sesja Rady Gminy-28 grudnia 2018 roku

1. Uchwała Nr IV/22/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok

2. Uchwała Nr IV/23/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

3. Uchwała Nr IV/24/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

4.  Uchwała Nr IV/25/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019

5. Uchwała Nr IV/26/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Jarosty

6. Uchwała Nr IV/27/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Raków

7. Uchwała Nr IV/28/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Moszczenica

8. Uchwała Nr IV/29/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2019 rok

9. Uchwała Nr IV/30/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Moszczenica na rok 2019

10. Uchwała Nr IV/31/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica

11. Uchwała Nr IV/32/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

12. Uchwała Nr IV/33/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 roku

13. Uchwała Nr IV/34/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji

14. Uchwała Nr IV/35/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na I półrocze 2019 roku

15. Uchwała Nr IV/36/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na I półrocze 2019 roku


Wyświetlony: 32778

Dodany 10.01.2019 09:07:47 przez Paweł Kubiś

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.01.2019 10:33:25 przez Paweł Kubiś

Historia zmian [29]

Zadaj pytanie Drukuj

III Sesja Rady Gminy - 17 grudnia 2018 roku

1. Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

2. Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028.

3. Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy;

4. Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023;

5. Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych – pomoc rzeczowa, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe;

6. Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata   2019-2023.


Wyświetlony: 4686

Dodany 24.12.2018 08:05:37 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.12.2018 08:11:38 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

II Sesja Rady Gminy - 28 listopada 2018 roku

1. Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok;

2. Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 (wersja elektroniczna);

3. Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

4. Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica.

5. Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/377/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Moszczenicy.

6. Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów;

7. Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek tej opłaty oraz ustalenia zasad jej poboru;

8. Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości;Wyświetlony: 4821

Dodany 05.12.2018 10:36:29 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.12.2018 10:43:32 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:07

Oświadczenia majątkowe za 2023 rok -Radni Gminy

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: