Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  przebudowę drenowania – częściową likwidację istniejących sączków i wykonanie nowego sączka na dz. Nr ew. 212/2, 213, 214, 315 obręb Rękoraj Wieś, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, w związku z planowaną na ww. działkach budową budynku inwentarskiego – chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą z zabudowie zagrodowej.


Wyświetlony: 40

Dodany 17.04.2024 12:09:11 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.04.2024 12:10:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

nformacja z dnia 11.04.2024r. znak sprawy WP.ZUZ.4210.37.2024.MS3 – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Informacja z dnia 11.04.2024r. znak sprawy WP.ZUZ.4210.37.2024.MS3 – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie podczyszczonych ścieków przemysłowych w mieszaninie ze ściekami bytowymi, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do gminnych urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na działce o numerze ewid. 268/3 obręb 0001 Baby, gmina Moszczenica.


Wyświetlony: 84

Dodany 15.04.2024 11:58:03 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.04.2024 11:59:03 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica nr 19/2024 z dn. 29.03.2024 r. znak: GOŚ.6220.8.2023.SW

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica nr 19/2024 z dn. 29.03.2024 r. znak: GOŚ.6220.8.2023.SWWyświetlony: 406

Dodany 03.04.2024 13:13:59 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.04.2024 13:14:38 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica nr 18/2024 z dn. 29.03.2024 r. znak: GOŚ.6220.8.2023.SW

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica nr 18/2024 z dn. 29.03.2024 r. znak: GOŚ.6220.8.2023.SW


Wyświetlony: 397

Dodany 03.04.2024 13:12:58 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.04.2024 13:13:37 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja z dnia 27.03.2024r. znak sprawy WP.ZUZ.4210.107.2024.IL – wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Informacja z dnia 27.03.2024r. znak sprawy WP.ZUZ.4210.107.2024.IL – wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację sieci drenarskiej na działce nr ewid. 53/34 obręb Kolonia Raków, gmina Moszczenica


Wyświetlony: 422

Dodany 03.04.2024 12:01:40 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.04.2024 12:02:43 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 17/2024 Moszczenica z dn. 27.03.2024 r. znak: GOŚ.6220.2.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 17/2024 Moszczenica z dn. 27.03.2024 r. znak: GOŚ.6220.2.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowaniaWyświetlony: 513

Dodany 28.03.2024 13:28:40 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.03.2024 13:29:45 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 27.03.2024 r. ​nr 16/2024 znak: GOŚ.6220.1.2024.SW

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 16/2024 Moszczenica z dn. 27.03.2024 r. znak: GOŚ.6220.1.2024.SW 


Wyświetlony: 522

Dodany 28.03.2024 13:26:28 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.03.2024 15:11:05 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica Nr 15/2024 z dn. 27.03.2024 r. znak: GOŚ.6220.7.2023

 Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica Nr 15/2024 z dn. 27.03.2024 r. znak: GOŚ.6220.7.2023


Wyświetlony: 457

Dodany 28.03.2024 13:23:55 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.03.2024 13:24:52 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 26.03.2024 r. znak: GOŚ.6220.5.2023.SW

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 26.03.2024 r. znak: GOŚ.6220.5.2023.SW


Wyświetlony: 504

Dodany 27.03.2024 15:16:33 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.03.2024 10:00:46 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 26.03.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 26.03.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2023 


Wyświetlony: 501

Dodany 27.03.2024 15:14:29 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.03.2024 10:01:47 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25.03.2024r.w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie chowu trzody chlewnej do obsady 207,2 DJP” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid.148 obręb Gościmowice Pierwsze ,gm. Moszczenica znak sprawy: GOŚ.6220.6.2023.AMS

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25.03.2024r.w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie chowu trzody chlewnej do obsady 207,2 DJP” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid.148 obręb Gościmowice Pierwsze ,gm. Moszczenica znak sprawy: GOŚ.6220.6.2023.AMS


Wyświetlony: 501

Dodany 27.03.2024 09:38:16 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2024 09:39:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja z dnia 13.03.2024 roku znak WP.ZUZ.4210.60.2024.IL o wszczęciu postepowania administracyjnego na przebudowę i częściową likwidację istniejącego drenowania na działce nr ewid.144/1 obręb 0022 Pieńki Karlińskie, gm. Moszczenica

Informacja z dnia 13.03.2024 roku znak WP.ZUZ.4210.60.2024.IL o wszczęciu postepowania administracyjnego na przebudowę i częściową likwidację istniejącego drenowania na działce nr ewid.144/1 obręb 0022 Pieńki Karlińskie, gm. Moszczenica


Wyświetlony: 620

Dodany 18.03.2024 13:01:50 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2024 13:03:19 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenia nr 10/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11.03.2024r. w sprawie zawiadomienia o podjęciu zawieszonego postępowania dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego

Obwieszczenia nr 10/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11.03.2024r. w sprawie zawiadomienia o podjęciu zawieszonego  postępowania dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie składowiska odpadów azbestowych o kodzie 17 06 05* (eternit ) w gminie Moszczenica” przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid.1,2 i 4 obręb 0017 Lewkówka, gm. Moszczenica, powiat piotrkowski  znak sprawy: GOŚ.6220.1.2023  


Wyświetlony: 640

Dodany 14.03.2024 15:23:50 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.03.2024 15:24:35 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 11/2024 Moszczenica z dn. 11.03.2024 r. znak: GOŚ.6220.2.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 11/2024 Moszczenica z dn. 11.03.2024 r. znak: GOŚ.6220.2.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania 


Wyświetlony: 670

Dodany 13.03.2024 14:42:16 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.03.2024 15:30:35 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 20.03.2024 r. w miejscowości Kurowice .

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 20.03.2024 r.  w miejscowości Kurowice .


Wyświetlony: 688

Dodany 13.03.2024 14:25:18 przez Kamil Dróżdż

Autor dokumentu Kamil Dróżdż

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.03.2024 14:25:58 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 20.03.2024 r godz. 10:00 do dnia 20.03.2024 r. godz. 22:00 w miejscowości Srock.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 20.03.2024 r godz. 10:00 do dnia 20.03.2024 r. godz. 22:00 w miejscowości Srock.


Wyświetlony: 716

Dodany 12.03.2024 15:21:25 przez Kamil Dróżdż

Autor dokumentu Kamil Dróżdż

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.03.2024 15:22:10 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- przebudowę i częściową likwidację istniejącego drenowania na działce o numerze ewid. 127 obręb 0008 Gościmowice I, gmina Moszczenica.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- przebudowę i częściową likwidację istniejącego drenowania na działce o numerze ewid. 127 obręb 0008 Gościmowice I, gmina Moszczenica.


Wyświetlony: 861

Dodany 01.03.2024 13:32:34 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.03.2024 13:33:37 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenia Wójta Gminy Moszczenica z dn. 26.02.2024r. znak :GOŚ.6220.5.2022

Obwieszczenia Wójta Gminy Moszczenica z dn. 26.02.2024r. znak :GOŚ.6220.5.2022

- Obwieszczenie nr 8/2024 z dnia 26.02.2024 znak GOŚ.6220.5.2022 

- Obwieszczenie nr 9/2024 z dnia 26.02.2024 znak GOŚ.6220.5.2022


Wyświetlony: 920

Dodany 27.02.2024 14:10:37 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.02.2024 14:12:48 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie nr 7/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22.02.2024 r. w sprawie zawieszenia postanowienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Obwieszczenie nr 7/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22.02.2024 r. w sprawie zawieszenia postanowienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na „ Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW ( wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)” planowanego do realizacji na działce nr ewid.174, obręb 0017 Lewkówka, gm. Moszczenica, znak sprawy: GOŚ.6220.4.2023.AMS


Wyświetlony: 917

Dodany 27.02.2024 13:55:48 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.02.2024 13:58:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 16.02.2024 r. w sprawie postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenia zakresu raportu w postępowaniu administracyjnym polegającym na „ Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW ( wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)” planowanego do realizacji na działce nr ewid.174, obręb 0017Lewkówka,gm.Moszczenica, znak sprawy: GOŚ.6220.4.2023.AMS

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 16.02.2024r. w sprawie postanowienia o potrzebie  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenia zakresu raportu  w postępowaniu administracyjnym polegającym na „ Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW ( wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)” planowanego do realizacji na działce nr ewid.174, obręb0017Lewkówka,gm.Moszczenica, znak sprawy: GOŚ.6220.4.2023.AMS


Wyświetlony: 1100

Dodany 22.02.2024 11:58:21 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.02.2024 12:04:10 przez Jakub Kuźnicki

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie nr 6 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19.02.2024r.w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ROZBUDOWIE ISTNIEJĄCEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO DO HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ DO OBSADY MAKSYMALNEJ 278,74 DJP WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid.402/2,402/1 obręb Boryszów, gmina Grabica. łódzkie znak sprawy: GOŚ.6220.2.2023

Obwieszczenie nr 6 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19.02.2024r.w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ROZBUDOWIE ISTNIEJĄCEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO DO HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ DO OBSADY MAKSYMALNEJ 278,74 DJP WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid.402/2,402/1 obręb Boryszów, gmina Grabica. łódzkie znak sprawy: GOŚ.6220.2.2023


Wyświetlony: 981

Dodany 22.02.2024 12:04:03 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.02.2024 12:04:03 przez Jakub Kuźnicki

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla IKEA Distribution Services S.A. na wprowadzanie istniejącym wylotem oczyszczonych ścieków przemysłowych do cieku spod Daszówki.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla IKEA Distribution Services S.A. na wprowadzanie istniejącym wylotem oczyszczonych ścieków przemysłowych do cieku spod Daszówki.


Wyświetlony: 1159

Dodany 15.02.2024 17:41:44 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.02.2024 17:42:28 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.11.2023 r. znak: GOŚ.6220.5.2023.SW

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.11.2023 r. znak: GOŚ.6220.5.2023.SW


Wyświetlony: 1286

Dodany 31.01.2024 12:47:56 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.01.2024 12:48:50 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak WA.ZUZ.3.4210.369.2023.IM o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie znak WA.ZUZ.3.4210.369.2023.IM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne


Wyświetlony: 1427

Dodany 24.01.2024 12:16:52 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.01.2024 12:17:30 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WA.ZUZ.3.4210.384.2023.MK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WA.ZUZ.3.4210.384.2023.MK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – częściową likwidację istniejącego drenowania na działkach o numerach ewid. 138/3, 137 i 117 obręb 0025 Rękoraj Wieś, gm. Moszczenica. 


Wyświetlony: 1386

Dodany 24.01.2024 12:13:38 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.01.2024 12:14:26 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 3/2024 Moszczenica z dn. 22.01.2024 r. znak: GOŚ.6220.1.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania

1. Obwieszczenie Wójta Gminy nr 3/2024 Moszczenica z dn. 22.01.2024 r. znak: GOŚ.6220.1.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania


Wyświetlony: 1378

Dodany 23.01.2024 09:32:18 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.01.2024 09:33:10 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Pomiary pół elektromagnetycznych

Informujemy, że na stronie internetowej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Funkcjonowanie ww. strony ma na celu informowanie o planowanych pomiarach w ramach wypełnienia zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Informacja z NetWorkS! Sp. z o.o.


Wyświetlony: 1827

Dodany 19.01.2024 08:18:54 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.01.2024 08:23:54 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10.01.2024r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dot. decyzji o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”Zmianie sposobu działania istniejącego zakładu zajmującego się wypalaniem i produkcją wyrobów ceramicznych „na działkach o nr ewid.49/2, 50/8, 50/9, 50/10, 50/12 obręb 11 Jarosty w gm. Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.” „znak sprawy: GOŚ.6220.10.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10.01.2024r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dot. decyzji o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”Zmianie sposobu działania istniejącego zakładu zajmującego się wypalaniem i produkcją wyrobów ceramicznych „na działkach o nr ewid.49/2, 50/8, 50/9, 50/10, 50/12 obręb 11 Jarosty w gm. Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.” „znak sprawy: GOŚ.6220.10.2021


Wyświetlony: 1582

Dodany 15.01.2024 13:58:03 przez Patryk Szafraniec

Autor dokumentu Patryk Szafraniec

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.01.2024 14:17:15 przez Patryk Szafraniec

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenia nr 1/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 05.01.2024r. w sprawie zawiadomienia o zawieszeniu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Obwieszczenia nr 1/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 05.01.2024r. w sprawie zawiadomienia o zawieszeniu  postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie składowiska odpadów azbestowych o kodzie 17 06 05* (eternit ) w gminie Moszczenica” przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid.1,2 i 4 obręb 0017 Lewkówka, gm. Moszczenica, powiat piotrkowski  znak sprawy: GOŚ.6220.1.2023  


Wyświetlony: 1599

Dodany 08.01.2024 07:58:46 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2024 07:59:39 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.04.2024 12:10

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:09

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:05

Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:02

Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Czytaj dalej...

17.04.2024 11:58

Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu

Czytaj dalej...

17.04.2024 11:48

Wykaz głosowań imiennych z XCIV Sesji Rady Gminy Moszczenica - 29 lutego 2024 roku

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: