Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zastępca Wójta Gminy

Stanowisko:

Zastępca Wójta Gminy

Zwierzchnictwo:


Imię i Nazwisko:


Siedziba:

97- 310 Moszczenica, ul. Kosowska 1

Nr telefonu:

44 616 96 25

Nr Fax:

44 616 96 87

Adres e-mail:


 
Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

1. Wykonywanie zadań Wójta podczas jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta;
2. Dekretowanie korespondencji przychodzącej podczas nieobecności Sekretarza;
3. Nadzorowanie spraw w zakresie przygotowania planów, zamierzeń inwestycyjnych oraz ich realizacji;
4. Nadzorowanie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
5. Nadzorowanie przedsięwzięć z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz podejmowanych przedsięwzięć i decyzji z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i stosunków wodno-prawnych;
6. Nadzorowanie przygotowywania dokumentacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy;
7. Nadzorowanie obrotu i gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Moszczenica w zakresie najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, użyczenia, użytkowania, gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i innymi lokalami, usług komunalnych w zakresie obiektów komunalnych;
8. Nadzorowanie pracy pracownika przygotowującego wnioski oraz nadzór nad realizacją zadań finansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności Unii Europejskiej;
9. Nadzorowanie przygotowania i aktualizacji strony www.moszczenica.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
10. Nadzorowanie pracy pracowników merytorycznych zgodnie z zasadami podległości służbowej;
11. Nadzorowanie monitoringu gminnego;
12. Dokonywanie okresowej oceny bezpośrednio podległych pracowników;
13. Realizacja zadań wynikających z zarządzeń Wójta;
14. Nadzorowanie świadczeń wykonywanych w ramach wolontariatu;
15. Nadzorowanie i współpraca z wolontariuszami,
16. Nadzorowanie obsługi prawnej Referatu Inwestycji i Rozwoju;
17. Nadzorowanie promocji Gminy w zakresie związanym z realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
18. Wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach prawa

Wyświetlony: 1477

Dodany 15.02.2023 14:56:49 przez Sylwia Stonoga

Autor dokumentu Sylwia Stonoga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.02.2023 14:56:49 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

19.04.2024 08:29

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 20/2024 Moszczenica z dn. 15.04.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania

Czytaj dalej...

19.04.2024 08:29

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 20/2024 Moszczenica z dn. 15.04.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania

Czytaj dalej...

19.04.2024 08:28

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 20/2024 Moszczenica z dn. 15.04.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:10

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:09

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:05

Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: