Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Protokoły z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Protokół Nr 1/2006 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 11 grudnia 2006 roku
 2. Protokół Nr 2/2006 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 27 grudnia 2006 roku
 3. Protokół Nr 3/2007 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 24 stycznia 2007 roku
 4. Protokół Nr 4/2007 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 19 lutego 2007 roku
 5. Protokół Nr 5/2007 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 23 marca 2007 roku
 6. Protokół Nr 6/2007 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 24 kwietnia 2007 roku
 7. Protokół Nr 7/2007 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 29 maja 2007 roku
 8. Protokół Nr 8/2007 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 25 czerwca 2007 roku
 9. Protokół Nr 9/2007 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 16 października 2007 roku
 10. Protokół Nr 10/2007 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku
 11. Protokół Nr 11/2007 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 4 grudnia 2007 roku
 12. Protokół Nr 12/2008 z dnia 21 grudnia 2007 roku
 13. Protokół Nr 13/2008 z dnia 7 lutego 2008 roku
 14. Protokół Nr 14/2008 z dnia 27 marca 2008 roku
 15. Protokół Nr 15/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 roku
 16. Protokół Nr 16/2008 z dnia 27 maja 2008 roku
 17. Protokół Nr 17/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku
 18. Protokół Nr 18/2008 z dnia 12 września 2008 roku
 19. Protokół Nr 19/2008 z dnia 14 października 2008 roku
 20. Protokół Nr 20/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku
 21. Protokół Nr 21/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku
 22. Protokół Nr 22/2008 (221 KB) z dnia 29 grudnia 2008 roku
 23. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2008 rok
 24. Protokół Nr 23/2009 - z dnia 3 lutego 2009 roku
 25. Protokół Nr 24/2009 - z dnia 27 lutego 2009 roku
 26. Protokół Nr 25/2009 - z dnia 20 kwietnia 2009 roku
 27. Protokół Nr 26/2009 - z dnia 19 maja 2009 roku
 28. Protokół Nr 27/2009 z dnia 22 czerwca 2009 roku
 29. Protokół Nr 28/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku
 30. Protokół Nr 29/2009 z dnia 25 września 2009 roku
 31. Protokół Nr 30/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku
 32. Protokół Nr 31/2009 z dnia 2 grudnia 2009 roku
 33. Protokół Nr 32/2009 (65 KB) - z dnia 28 grudnia 2009 roku
 34. Protokół Nr 33/2010 (69 KB) - z dnia 22 stycznia 2010 roku
 35. Protokół Nr 34/2010 (68 KB) - z dnia 02 marca 2010 roku
 36. Protokół Nr 35/2010 (55 KB) - z dnia 26 marca 2010 roku
 37. Protokół Nr 36/2010 (58 KB) - z dnia 23 kwietnia 2010 roku
 38. Protokół Nr 37/2010 (51 KB) - z dnia 19 maja 2010 roku
 39. Protokół Nr 38/2010 (50 KB) - z dnia 14 czerwca 2010 roku
 40. Protokół Nr 40/2010 (84 KB) - z dnia 29 września 2010 roku
 41. Protokół Nr 41/2010 (220 KB) - z dnia 22 października 2010 roku
 42. Protokół Nr 42/2010 (83 KB) - z dnia 12 listopada 2010 roku

Wyświetlony: 3245

Dodany 26.04.2007 12:12:30 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Beata Latocha

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.11.2010 13:27:16 przez Beata Latocha

Historia zmian [12]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

07.07.2020 15:38

Zaproszenie do składania ofert - Rozbudowa sieci wodociągowej i łącznika w miejscowości Sierosław

Czytaj dalej...

07.07.2020 15:36

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę

Czytaj dalej...

07.07.2020 14:53

Obwieszczenie IZP.6733.4.2020 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej.

Czytaj dalej...

07.07.2020 14:52

Obwieszczenie IZP.6733.4.2020 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej.

Czytaj dalej...

07.07.2020 09:37

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę

Czytaj dalej...

06.07.2020 17:38

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 3.07.2020 r. znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.42 o wniesieniu zażalenia na postanowienie z 2 czerwca 2020 r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr 10/2020 z 13 marca 2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91”

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: