Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Postanowienie z dnia 23.02.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ''Budowie budynku inwentarskiego - chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko - składowego na inwentarski'' na działkach o nr ewid.213,214,315,212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

1. Postanowienie z dnia 23.02.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko - składowego na inwentarski" na działkach o nr ewid.213,214,315,212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.


Wyświetlony: 20

Dodany 26.02.2021 13:16:55 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.02.2021 13:19:08 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenia przez wody rzeki Moszczanki Właściwej w jej kilometrze 15+113 oraz przez wody rzeki Moszczanki Właściwej – Drugie Koryto A w jej km 0+137 gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze 500 kPa) z rury PE o średnicy 90 mm metodą bezrozkopową – przewiertem sterowanym horyzontalnym pod dnem rzeki Moszczanki Właściwej oraz rzeki Moszczanki Właściwej – Drugie Koryto A, na terenie działek nr ewid. 632/7 i 563/1 w obrębie Moszczenica w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski

1. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenia przez wody rzeki Moszczanki Właściwej w jej kilometrze 15+113 oraz przez wody rzeki Moszczanki Właściwej – Drugie Koryto A w jej km 0+137 gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze 500 kPa) z rury PE o średnicy 90  mm metodą bezrozkopową – przewiertem sterowanym horyzontalnym pod dnem rzeki Moszczanki Właściwej oraz rzeki Moszczanki Właściwej – Drugie Koryto A, na terenie działek nr ewid. 632/7 i 563/1 w obrębie Moszczenica w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski


Wyświetlony: 45

Dodany 23.02.2021 16:04:43 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.02.2021 16:06:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działce o numerze ewid. 144/9 obręb Michałów w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski

1. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działce o numerze ewid. 144/9 obręb Michałów w gminie Moszczenica, powiat piotrkowskiWyświetlony: 43

Dodany 23.02.2021 16:00:04 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.02.2021 16:03:34 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działce o numerze ewid. 131/21 obręb Jarosty w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski

1. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działce o numerze ewid. 131/21 obręb Jarosty w gminie Moszczenica, powiat piotrkowskiWyświetlony: 38

Dodany 23.02.2021 15:57:45 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.02.2021 15:58:43 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie z dnia 22.02.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” w dniach od 23.02.2021 r. do dnia 15.03.2021 r.

1.  Ogłoszenie z dnia 22.02.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” w dniach od 23.02.2021 r. do dnia 15.03.2021 r.

2.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku

3. Prognoza oddziaływania na środowisko dla programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku


Wyświetlony: 94

Dodany 22.02.2021 11:31:11 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.02.2021 14:51:57 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Nieodpłatne porady prawne i porady obywatelskie

1. Pismo Starosty Powiatu Piotrkowskiego

2. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

3. Plakat nieodpłatne porady prawne i obywatelskie


Wyświetlony: 127

Dodany 15.02.2021 19:00:38 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.02.2021 19:05:29 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 15.02.2021 r. znak: GOŚ.6220.2.2020

1. Zawiadomienie z dnia 15.02.2021 r. znak: GOŚ.6220.2.2020 o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy chowu drobiu w miejscowości Raciborowice gmina Moszczenica w województwie łódzkim o obsadzie wynoszącej ok. 288 000 szt. (1152 DJP)” na działce o nr ewid. 127/2 obręb Raciborowice w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie na dzień 31.05.2021 r.


Wyświetlony: 117

Dodany 15.02.2021 18:50:57 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.02.2021 18:52:52 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację sączków oraz wykonanie nowego rurociągu drenarskiego na działce o numerze ewid. 71/2 obręb Dąbrówka w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski

1. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację sączków oraz wykonanie nowego rurociągu drenarskiego  na działce o numerze ewid. 71/2 obręb Dąbrówka w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski


Wyświetlony: 137

Dodany 12.02.2021 08:00:48 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.02.2021 08:02:38 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym oraz możliwości wypowiedzenia się w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku magazynowego, budynku stacji paliw i myjni samochodowej oraz częściowej rozbiórce i rozbudowie istniejącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na usługi samochodowe” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid.: 109/6, 109/15 obręb Baby, gmina Moszczenica

1. Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym oraz możliwości wypowiedzenia się w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku magazynowego, budynku stacji paliw i myjni samochodowej oraz częściowej rozbiórce i rozbudowie istniejącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na usługi samochodowe” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid.: 109/6, 109/15 obręb Baby, gmina Moszczenica Wyświetlony: 130

Dodany 12.02.2021 07:55:53 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.02.2021 07:58:04 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego WA.ZUZ.3.4210.2386.2020.IM

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie: 

1. wygaszenia obowiązującej decyzji Starosty Powiatu piotrkowskiego znak: RS-V.6341.52.2016.DM z dnia 07.06.2016 r. w części dotyczącej poboru wód podziemnych ze studni głębinowej nr I 

2.udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych  z ujęcia składającego się z dwóch studni głębinowych nr I i nr II zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 15/2 obręb 0014 Kol. Podolin, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski na potrzeby wodociągu wiejskiego 


Wyświetlony: 175

Dodany 09.02.2021 16:44:41 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.02.2021 16:45:29 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.01.2021 r. znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.42.2020.KN

1. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.01.2021 r.  znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.42.2020.KN o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu na dzień 30 kwietnia 2021 r. nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.24 z dnia 13 marca 2020 r.,o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91


Wyświetlony: 183

Dodany 08.02.2021 15:20:29 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.02.2021 15:21:26 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarsko-gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 138/3 i 117 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarsko-gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 138/3 i 117 obręb  Rękoraj Wieś w gminie MoszczenicaWyświetlony: 201

Dodany 04.02.2021 15:25:42 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.02.2021 15:26:35 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działce o numerze ewid. 55/3 obręb Kolonia Raków w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski

1. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działce o numerze ewid. 55/3 obręb Kolonia Raków w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski


Wyświetlony: 201

Dodany 04.02.2021 15:23:11 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.02.2021 15:24:05 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku inwentarskiego do obsady 123,2 DJP” planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 361 /arkusz 2/ obręb Sierosław, gmina Moszczenica

1. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku inwentarskiego do obsady 123,2 DJP” planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 361 /arkusz 2/ obręb Sierosław, gmina Moszczenica


Wyświetlony: 206

Dodany 04.02.2021 15:19:57 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.02.2021 15:20:53 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku inwentarskiego do obsady 123,2 DJP” planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 361 /arkusz 2/ obręb Sierosław, gmina Moszczenica

1. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postepowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku inwentarskiego do obsady 123,2 DJP” planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 361 /arkusz 2/ obręb Sierosław, gmina Moszczenica Wyświetlony: 231

Dodany 02.02.2021 16:08:34 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.02.2021 16:09:33 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

1. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

2. Pismo - obwieszczenie obwody łowieckie


Wyświetlony: 228

Dodany 02.02.2021 15:58:20 przez Anna Sitarz

Autor dokumentu Anna Sitarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.02.2021 16:01:04 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydaniu decyzji w sprawie wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych przez Marszałka Województwa Łódzkiego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w fragmentów drogi ekspresowej S8 oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi ekspresowej S8 od km 324+772 do km 408+805.

1. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydaniu decyzji w sprawie wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych przez Marszałka Województwa Łódzkiego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w fragmentów drogi ekspresowej S8 oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi ekspresowej S8 od km 324+772 do km 408+805.


Wyświetlony: 323

Dodany 27.01.2021 14:31:21 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.01.2021 14:32:21 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa centrum dystrybucyjnego IKEA w Jarostach”

1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.  „Rozbudowa centrum dystrybucyjnego IKEA w Jarostach”. Lokalizacja: działki nr ewid.: 26, 27 28, 29, 30, 31/2, 32/1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/3, 43/4, 44, 45, 46, 119, 120 obręb Jarosty, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie.Wyświetlony: 352

Dodany 27.01.2021 14:26:00 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.01.2021 14:28:32 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie geodezyjnym Gajkowice.

1. Zawiadomienie dla działki nr ewid. 3/2

2. Zawiadomienie dla działki nr ewid. 31

3. Zawiadomienie dla działki nr ewid. 45/1

4. Zawiadomienie dla działki nr ewid. 69

5. Zawiadomienie dla działki nr ewid. 435

6. Zawiadomienie dla działki nr ewid. 545

7. Zawiadomienie dla działki nr ewid. 29/3


Wyświetlony: 332

Dodany 26.01.2021 16:12:50 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.01.2021 16:19:29 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

1. Obwieszczenie o licytacji ruchomości


Wyświetlony: 410

Dodany 19.01.2021 09:23:02 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.01.2021 09:24:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

1. Obwieszczenie o licytacji ruchomości


Wyświetlony: 398

Dodany 19.01.2021 09:21:03 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.01.2021 09:21:58 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji Nr 120/19, udzielającej Gminie Moszczenica pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej (odcinek w drodze wojewódzkiej 716) ul. Piotrkowska w Moszczenicy, działka nr ewid. 389/4, obręb 18 Moszczenica.

1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji Nr 120/19, udzielającej Gminie Moszczenica pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej (odcinek w drodze wojewódzkiej 716) ul. Piotrkowska w Moszczenicy, działka nr ewid. 389/4, obręb 18 Moszczenica.Wyświetlony: 396

Dodany 18.01.2021 13:04:05 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.01.2021 13:05:07 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku inwentarskiego do obsady 123,2 DJP” planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 361 /arkusz 2/ obręb Sierosław, gmina Moszczenica

1. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku inwentarskiego do obsady 123,2 DJP” planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 361 /arkusz 2/ obręb Sierosław, gmina Moszczenica Wyświetlony: 396

Dodany 11.01.2021 14:59:44 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.01.2021 15:00:47 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Archiwum

Najnowsze

26.02.2021 13:19

Postanowienie z dnia 23.02.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ''Budowie budynku inwentarskiego - chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko - składowego na inwentarski'' na działkach o nr ewid.213,214,315,212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

Czytaj dalej...

26.02.2021 13:16

Postanowienie z dnia 23.02.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko - składowego na inwentarski" na działkach o nr ewid.213,214,315,212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

Czytaj dalej...

26.02.2021 11:13

Informacja o terminie XXXVIII Sesja Rady Gminy - 4 marca 2021 roku

Czytaj dalej...

26.02.2021 11:12

Informacja o terminie XXXVIII Sesja Rady Gminy - 4 marca 2021 roku

Czytaj dalej...

25.02.2021 15:29

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020 roku

Czytaj dalej...

25.02.2021 15:13

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020 roku

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: