Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

LXXVII Sesja Rady Gminy Moszczenica -23 lutego 2023

1. Uchwała NR LXXVII/580/2023 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie odwołania skarbnika gminy

2.  Uchwała NR LXXVII/581/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2023

3. Uchwała NR LXXVII/582/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

4.  Uchwała NR LXXVII/583/2023 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie powołania skarbnika gminy
Wyświetlony: 229

Dodany 06.03.2023 08:24:10 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.03.2023 09:08:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXVI Sesja Rady Gminy Moszczenica -9 lutego 2023

1.  Uchwała NR LXXVI/568/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2023

2. Uchwała NR LXXVI/569/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

3.  Uchwała NR LXXVI/570/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/468/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica

4.  Uchwała NR LXXVI/571/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Srock Rządowy.

5. Uchwała NR LXXVI/572/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Moszczenica

6. Uchwała NR LXXVI/573/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie petycji dotyczącej budowy Ekologicznego Centrum Rafinacji Odpadów Komunalnych

7.  Uchwała NR LXXVI/574/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Moszczenica oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

8.  Uchwała NR LXXVI/575/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych i ustalenia ich wysokości

9.  Uchwała NR LXXVI/576/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

10.  Uchwała NR LXXVI/577/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/541/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

11. Uchwała NR LXXVI/578/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/542/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

12.  Uchwała NR LXXVI/579/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lewkówka będącej własnością Gminy MoszczenicaWyświetlony: 283

Dodany 24.02.2023 13:23:53 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.02.2023 13:31:48 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXV Sesja Rady Gminy Moszczenica -26 stycznia 2023

1.  Uchwała NR LXXV/564/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

2.  Uchwała NR LXXV/565/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 

3.  Uchwała NR LXXV/566/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

4.  Uchwała NR LXXV/567/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Moszczenica na czas nieoznaczonyWyświetlony: 248

Dodany 24.02.2023 13:16:49 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.02.2023 13:19:28 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXIV Sesja Rady Gminy Moszczenica -12 stycznia 2023

1.  Uchwała NR LXXIV/562/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2023

2. Uchwała NR LXXIV/563/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032Wyświetlony: 380

Dodany 03.02.2023 13:13:25 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.02.2023 13:14:40 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

24.03.2023 13:22

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju

Czytaj dalej...

23.03.2023 15:26

Informacja o terminie LXXVIII Sesji Rady Gminy - 28 marca 2023 roku

Czytaj dalej...

23.03.2023 15:25

Informacja o terminie LXXVIII Sesji Rady Gminy - 28 marca 2023 roku

Czytaj dalej...

23.03.2023 13:07

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju

Czytaj dalej...

23.03.2023 12:20

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju

Czytaj dalej...

22.03.2023 13:29

Wykaz nieruchomości nr 2/2023 z dnia 22.03.2023 r. przeznaczonej do oddania w najem

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: