Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Obwieszczenie (320,7 KB) Wojewody Łódzkiego o odwołaniach od decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej budowy Autostrady A1 Tuszyn - granica województwa łódzkiego


Wyświetlony: 3004

Dodany 10.01.2014 14:43:08 przez Maria Ślusarek

Autor dokumentu Maria Ślusarek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.01.2014 14:43:08 przez Michał Kuligowski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2013 (80,2 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych o wydajności 40 m3/h zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 153/3 i 170 w obrębie Lewkówka

Wyświetlony: 2988

Dodany 19.12.2013 12:48:34 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2013 12:48:34 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.2012

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.2012 (98,8 KB) dotyczące możliwości wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 284 obręb Kiełczówka

Wyświetlony: 2976

Dodany 11.12.2013 09:09:52 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.12.2013 09:09:52 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.2012

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.2012 (99 KB) dotyczące terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 284 obręb Kiełczówka

Wyświetlony: 2961

Dodany 03.12.2013 13:01:57 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.12.2013 13:01:57 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2013 (133,9 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie budynku inwentarskiego (chlewni) do osady 1540 sztuk trzody chlewnej, co łącznie stanowi 215,6 DJP wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną” zlokalizowanej na działkach nr 840, 841 obręb Podolin w gminie Moszczenica oraz nr 46 obręb Budy Szynczyckie w gminie Czarnocin

Wyświetlony: 2946

Dodany 03.12.2013 13:00:09 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.12.2013 13:00:09 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2013 (82,6 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) w obsadzie 700 sztuk trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 67/2 i 68/1 obręb Dąbrówka

Wyświetlony: 2950

Dodany 21.11.2013 14:15:01 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.11.2013 14:15:01 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 06 listopada 2013 roku

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (501,4 KB) o udzieleniu zezwolenia GDDKiA na budowę autostrady A1

Wyświetlony: 2902

Dodany 18.11.2013 14:10:04 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.11.2013 14:10:04 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2012 (129,5 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 284 obręb Kiełczówka

Wyświetlony: 2922

Dodany 15.11.2013 11:00:22 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2013 11:00:22 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.29.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.29.2013 (116,1 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1200 sztuk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanego na działce nr 74/8 obręb Daszówka.

Wyświetlony: 2972

Dodany 15.11.2013 10:59:03 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2013 10:59:03 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

 1. Obwieszczenie Nr WOOŚ-II.4210.3.2011.MP2/MG.2 (498,7 KB) w sprawie przebudowy drogi Rękoraj - Moszczenica.

Wyświetlony: 2921

Dodany 31.10.2013 12:05:46 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.10.2013 12:05:46 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2013 (99,1 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „Lewkówka VII”, obręb geodezyjny Rękoraj Wieś, działki nr 1/2, 3/2, 4/2, 5/4, 6/2, 7/2

Wyświetlony: 3057

Dodany 29.10.2013 12:14:15 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.10.2013 12:14:15 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.19.2013

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.19.2013 (104,2 KB) dotyczące możliwości wypowiedzenia się w sprawie oraz wyznaczające nowy termin wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych o wydajności 40 m3/h zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 153/3 i 170 w obrębie Lewkówka

Wyświetlony: 2957

Dodany 28.10.2013 13:48:09 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.10.2013 13:48:09 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie dot. obwodnicy miejscowości Srock

 1.  Ogłoszenie dot. obwodnicy miejscowości Srock (361,5 KB)

Wyświetlony: 2952

Dodany 25.10.2013 22:07:19 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.10.2013 22:07:19 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (378,9 KB)  z dnia 17 października 2013 r. w sprawie wydania zezwoleń na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 odcinek Tuszyn - granica województwa łódzkiego, od km 335+937,65 do km 399+742,51, odcinki: A, B, C, D.


Wyświetlony: 2909

Dodany 21.10.2013 14:15:08 przez Michał Kuligowski

Autor dokumentu Michał Kuligowski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.10.2013 14:15:08 przez Michał Kuligowski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.2012

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.2012 (99,2 KB) dotyczące terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 284 obręb Kiełczówka

Wyświetlony: 2940

Dodany 07.10.2013 14:07:15 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.10.2013 14:07:15 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2012 (96,2 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 29 700 sztuk (118,8 DJP) z silosem wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 61/1 obręb Gościmowice I

Wyświetlony: 3004

Dodany 02.10.2013 08:41:49 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.10.2013 08:41:49 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.19.2013

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.19.2013 (73 KB) - dotyczące wykonania urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych o wydajności 40 m 3 /h zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 153/3 i 170 w obrębie Lewkówka w gminie Moszczenica

Wyświetlony: 2954

Dodany 02.10.2013 08:40:49 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.10.2013 08:40:49 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2013 (81,2 KB) o wydaniu w dniu 27.09.2013 r. postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych o wydajności 40 m3/h zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 153/3 i 170 w obrębie Lewkówka

Wyświetlony: 2921

Dodany 30.09.2013 12:12:55 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.09.2013 12:12:55 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.55.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.55.2013 (95,6 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji na działce nr ewidencyjny 59/1 obręb Sierosław

Wyświetlony: 2981

Dodany 25.09.2013 12:12:26 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.09.2013 12:12:26 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.35.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.35.2012 (120,1 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego /chlewnia z obsadą 140 DJP/ oraz zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 800 m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 161 DJP/ na działce o nr ewid. 77 /ark. 2/ obręb geodezyjny Sierosław położonej w miejscowości Sierosław

Wyświetlony: 2936

Dodany 20.09.2013 11:14:58 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.09.2013 11:14:58 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2013

 1. Obwieszczenica Nr GOŚ.6220.3.2013 (85 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „Lewkówka VII”, obręb geodezyjny Rękoraj Wieś, działki nr 1/2, 3/2, 4/2, 5/4, 6/2, 7/2, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie, na powierzchni całkowitej 7,6 ha.

Wyświetlony: 2917

Dodany 12.09.2013 13:42:32 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.09.2013 13:42:32 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011.2012 (95,2 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania terenów po byłej cegielni na zakład produkcji paliwa alternatywnego z odpadów oraz kompostownię odpadów wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Moszczenica

Wyświetlony: 2978

Dodany 12.09.2013 11:53:30 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.09.2013 11:53:30 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2013 (118 KB) o wydaniu w dniu 2.09.2013 r. postanowienia dotyczącego podjęcia zawieszonego w dniu 5.10.2012 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 284 obręb Kiełczówka

Wyświetlony: 2936

Dodany 03.09.2013 13:42:54 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.09.2013 13:42:54 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.2012

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.2012 (100,7 KB) dot. budowy elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 284 obręb Kiełczówka

Wyświetlony: 2897

Dodany 03.09.2013 13:41:58 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.09.2013 13:41:58 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 1. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (362,4 KB) dotyczące budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyn

Wyświetlony: 2964

Dodany 26.08.2013 13:44:44 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.08.2013 13:44:44 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych ws. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Moszczenica

Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt. 2, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moszczenica. Organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

 

Z dokumentacją zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Moszczenica (pok. 10 w godz. 7:30 – 15:30 do dnia 17 września 2013 r.

 

Wnioski do prognozy mogą być składane w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia, do dnia 17 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię /nazwę/ i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt.

 

Do pobrania:

 1. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Moszczenica (4,8 MB)
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Moszczenica (230,6 KB)
 3. Uzgodnienie z RDOŚ (131,6 KB)
 4. Uzgodnienie z SANEPID (115,7 KB)

Wyświetlony: 2968

Dodany 26.08.2013 12:22:46 przez Anna Sitarz

Autor dokumentu Anna Sitarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.08.2013 12:22:46 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 1. Obiweszczenie (24,5 KB) nr GOŚ.6220.19.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych o wydajności 40 m3/h zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 153/3 i 170 w obrębie Lewkówka w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie

Wyświetlony: 2947

Dodany 13.08.2013 13:49:44 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.08.2013 13:49:44 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (64,1 KB) nr IA.II.7820.7.2012.ŁR, IA.II.7820.8.2012.ŁR, IA.II7820.19.2012.PG, IA.II.7820.20.2012.ŁR w sprawie przeprowadzenia ponownej prodecury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia polegającego na budowie autostrady A-1

Wyświetlony: 2941

Dodany 13.08.2013 13:35:51 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.08.2013 13:35:51 przez Michał Kuligowski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

 1. Obwieszczenie nr GOŚ.6220.12.2013 (24,5 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie dwóch turbin wiatrowych o mocy do 2,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na działkach nr ewidencyjny 436, obręb Rękoraj Dobra, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie".

Wyświetlony: 2836

Dodany 13.08.2013 13:29:56 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.08.2013 13:29:56 przez Michał Kuligowski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.35.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.35.2012 (129,1 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego /chlewnia z obsadą 140 DJP/ oraz zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 800 m 3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 161 DJP/ na działce o nr ewid. 77 /ark. 2/ obręb geodezyjny Sierosław położonej w miejscowości Sierosław

Wyświetlony: 2911

Dodany 02.08.2013 09:57:14 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.08.2013 09:57:14 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2013 (82,3 KB) o wydaniu w dniu 10.07.2013 r. postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch turbin wiatrowych o mocy do 2.0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na działkach nr ewidencyjny 95 obręb Lewkówka i nr ewidencyjny 436 obręb Rękoraj Dobra

Wyświetlony: 2960

Dodany 11.07.2013 09:21:59 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.07.2013 09:21:59 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011 (78,3 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 18 w Raciborowicach

Wyświetlony: 2911

Dodany 27.06.2013 13:22:56 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.06.2013 13:22:56 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2013 (104,8 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch turbin wiatrowych o mocy do 2,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na działkach nr ewidencyjny 95 obręb Lewkówka i nr ewidencyjny 436 obręb Rękoraj Dobra"

Wyświetlony: 3015

Dodany 11.06.2013 13:34:08 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.06.2013 13:34:08 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2013 (104,8 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych o mocy do 2,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na działkach nr ewidencyjny 95 obręb Lewkówka i nr ewidencyjny 436 obręb Rękoraj Dobra.

Wyświetlony: 3864

Dodany 10.06.2013 13:45:31 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2013 13:49:55 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie

 1. Ogłoszenie (810,4 KB) Wójta Gminy Moszczenica o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. dostępności usług internetowych i ich jakości w świetle zamierzeń związanych z projektem "E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin."

Wyświetlony: 2934

Dodany 10.06.2013 10:16:10 przez Michał Kuligowski

Autor dokumentu Michał Kuligowski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2013 10:16:10 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2012 (78,6 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 29 700 sztuk (118,8 DJP) z silosem wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 61/1 obręb Gościmowice I

Wyświetlony: 2926

Dodany 03.06.2013 11:55:50 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.06.2013 11:55:50 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Wolborza

 1. Obwieszczenie Burmistrza Wolborza (82,5 KB) - Przebudowa dróg powiatowych nr 1536E i 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz

Wyświetlony: 3028

Dodany 29.05.2013 14:33:35 przez Burmistrz Wolborza

Autor dokumentu Burmistrz Wolborza

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.05.2013 14:33:35 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2012 (80,9 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego/chlewnia z obsadą 87,36 DJP/ oraz zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 740 m³ wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 122,36 DJP/ na działkach nr ewidencyjny 375, 376, 377 obręb Sierosław położonych w miejscowości Sierosław

Wyświetlony: 2937

Dodany 24.05.2013 10:46:01 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.05.2013 10:46:01 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 (38,8 KB) o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Moszczenica Nr 4/2013 znak: GOŚ.6220.19.2011.2012 z dnia 9.04.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 240 obręb Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj.

Wyświetlony: 2945

Dodany 14.05.2013 09:27:35 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.05.2013 09:27:35 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.19.2012.PG

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.19.2012.PG (453,7 KB) w sprawie budowy autostrady A-1

Wyświetlony: 2951

Dodany 14.05.2013 09:23:15 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.05.2013 09:23:15 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011 (77,4 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 306/1 obręb Moszczenica

Wyświetlony: 2959

Dodany 08.05.2013 09:16:07 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2013 09:16:07 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.25.2011

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.25.2011 (74,6 KB) o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 18 w Raciborowicach

Wyświetlony: 2913

Dodany 25.04.2013 13:26:53 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.04.2013 13:26:53 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.25.2011

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.25.2011 (79,4 KB) określające termin załatwienia sprawy - wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 18 w Raciborowicach

Wyświetlony: 2995

Dodany 16.04.2013 14:14:59 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2013 14:14:59 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 (77,9 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 240 obręb Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj

Wyświetlony: 3023

Dodany 10.04.2013 10:17:24 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2013 10:17:24 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Postanowienie Nr RB.6220.3.5.2013.sb Burmistrza Wolborza

 1. Postanowienie Nr RB.6220.3.5.2013.sb (191,1 KB) w sprawie przebudowy dróg powiatowych nr 1536E i 1531E na odcinku Moszczenica-Młynary-Wolbórz

Wyświetlony: 3001

Dodany 10.04.2013 10:16:15 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2013 10:16:15 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.41.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.41.2012 (95 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku warsztatowo-magazynowego oraz budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej” na działkach o nr ewid.: 8/2, 8/4, 9 obręb Gajkowice

Wyświetlony: 2983

Dodany 03.04.2013 11:58:47 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.04.2013 11:58:47 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.37.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.37.2012 (79,5 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku przejście przez Moszczenicę tj. km 32+093,50 do ok. km 34+700,00 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski”

Wyświetlony: 2998

Dodany 03.04.2013 11:57:41 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.04.2013 11:57:41 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011 (80,3 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 18 w Raciborowicach

 


Wyświetlony: 2960

Dodany 29.03.2013 09:26:24 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2013 09:26:24 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Urzędu Miejskiego w Wolborzu Nr RB.6220.3.2013.KC

 1. Zawiadomienie Urzędu Miejskiego w Wolborzu Nr RB.6220.3.2013.KC (127,1 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy dróg powiatowych nr 1536E i 1531E

Wyświetlony: 2967

Dodany 13.03.2013 12:01:49 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.03.2013 12:01:49 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Postanowienie Nr GOŚ.6220.25.2011

 1. Postanowienie Nr GOŚ.6220.25.2011 (108,7 KB) określające termin załatwienia sprawy - wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 18 w Raciborowicach

Wyświetlony: 2936

Dodany 01.03.2013 07:13:37 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.03.2013 07:13:37 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.28.2011

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.28.2011 (80,5 KB) o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 306/1 obręb Moszczenica

Wyświetlony: 2981

Dodany 28.02.2013 13:47:37 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2013 13:47:37 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.37.2012

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.37.2012 (79,9 KB) dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku przejście przez Moszczenicę tj. km 32+095,50 do ok. km 34+700,00 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski”

Wyświetlony: 2925

Dodany 25.02.2013 10:35:23 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.02.2013 10:35:23 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2012 (108,2 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego /chlewnia z obsadą 87,36 DJP/ oraz zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 740 m³ wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 122,36 DJP/ na działkach nr ewidencyjny 375, 376, 377 obręb geodezyjny Sierosław położonych w miejscowości Sierosław

Wyświetlony: 2932

Dodany 18.02.2013 14:48:51 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.02.2013 14:48:51 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.41.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.41.2012 (129,3 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku warsztatowo-magazynowego oraz budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej” na działkach o nr ew. : 8/2, 8/4, 9 obręb Gajkowice

Wyświetlony: 2924

Dodany 15.02.2013 10:09:43 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.02.2013 10:09:43 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2012 (105 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kurnika o obsadzie 29 700 sztuk (118,8 DJP) z silosem wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 61/1 obręb Gościmowice I.

 


Wyświetlony: 2905

Dodany 14.02.2013 13:19:32 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.02.2013 13:19:32 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.37.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.37.2012 (82,6 KB) o wydaniu w dniu 13.02.2013 r. postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku przejście przez Moszczenicę tj. km 32+095,50 do ok. km 34+700,00 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski”.

Wyświetlony: 3004

Dodany 14.02.2013 09:47:16 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.02.2013 09:47:16 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG (700,1 KB) o wydaniu postanowienia prostującego omyłkę pisarska w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz o wniesieniu odwołań.

Wyświetlony: 2965

Dodany 13.02.2013 14:53:00 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.02.2013 14:53:00 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011 (99,9 KB) o wystąpieniu o uzgodnienie środowiskowych warunkówrealizacji inwestycji polegającej na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 18 obręb Raciborowice

Wyświetlony: 2942

Dodany 17.01.2013 12:38:44 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.01.2013 12:38:44 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 (72,1 KB) dot. budowy budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 240 obręb Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj.

Wyświetlony: 3023

Dodany 14.01.2013 14:47:56 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.01.2013 14:47:56 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2012 (119,4 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarsko-gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działkach nr ewidencyjny 513, 514, 515, 516 obręb geodezyjny Podolin

Wyświetlony: 2905

Dodany 09.01.2013 08:39:48 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2013 08:39:48 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011 (81,6 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 306/1 obręb Moszczenica

Wyświetlony: 2920

Dodany 08.01.2013 14:36:41 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2013 14:36:41 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG (6,1 MB) w sprawie budowy Autostrady A1 Stryków - Tuszyn

Wyświetlony: 2900

Dodany 03.01.2013 14:05:24 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.01.2013 14:05:24 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

19.04.2024 08:29

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 20/2024 Moszczenica z dn. 15.04.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania

Czytaj dalej...

19.04.2024 08:29

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 20/2024 Moszczenica z dn. 15.04.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania

Czytaj dalej...

19.04.2024 08:28

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 20/2024 Moszczenica z dn. 15.04.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:10

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:09

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:05

Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: