Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2015 (402,6 KB) - o podjeciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa budynku inwentarskiego (chlewni) w Jarostach.

Wyświetlony: 2929

Dodany 19.12.2016 17:43:24 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2016 17:43:24 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 06.12.2016 r.

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 06.12.2016 r. (33,8 KB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Moszczenica na lata 2016-2030 (na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)


Wyświetlony: 2977

Dodany 06.12.2016 16:02:10 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.12.2016 16:02:10 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 06.12.2016 r.

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 06.12.2016 r. (39,6 KB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Moszczenica na lata 2016-2030 (na podstawie art. 30 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)


Wyświetlony: 3011

Dodany 06.12.2016 15:58:53 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.12.2016 15:58:53 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014

1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 z dnia 30.11.2016 r. (319,6 KB)


Wyświetlony: 2951

Dodany 05.12.2016 16:21:53 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.12.2016 16:21:53 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2015 (361,3 KB) 

Wyświetlony: 3014

Dodany 01.12.2016 21:58:08 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.12.2016 21:58:08 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOS.6220.5.2016 (192 KB) o podjęciu w dniu 28.11.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie elektrowni fotowoltaicznej „Gościmowice” wraz z infrastrukturą towarzyszącą: elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działkach o nr ewid. 120, 121/2, 122, 123, 124 (Ark. 1) obręb Gościmowice I

Wyświetlony: 3066

Dodany 30.11.2016 09:51:40 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.11.2016 09:51:40 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2016 (255,5 KB) o podjęciu w dniu 24.11.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „Budowie systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy” zlokalizowanej na działkach nr 447, 448, 449 obręb Moszczenica

Wyświetlony: 2947

Dodany 24.11.2016 15:17:37 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.11.2016 15:17:37 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2016 (523,2 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu ws. wydania decyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego w Jarostach.

Wyświetlony: 2958

Dodany 03.11.2016 14:50:04 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.11.2016 14:50:04 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.14.2016

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.14.2016 (337,2 KB) o zebranym materiale dowodowym wraz z wyznaczeniem terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy

Wyświetlony: 2913

Dodany 31.10.2016 14:05:15 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.10.2016 14:05:15 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2016 (501,9 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy

Wyświetlony: 2918

Dodany 28.10.2016 11:28:52 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.10.2016 11:28:52 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2015 (270,6 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 369, 370, 371, 372 obręb Gazomia Stara w miejscowości Gazomia Stara

Wyświetlony: 2926

Dodany 12.10.2016 15:05:51 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.10.2016 15:05:51 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014 (249,7 KB) o wystąpieniu do organów opiniujących i uzgadniających przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka

Wyświetlony: 2988

Dodany 12.10.2016 15:04:41 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.10.2016 15:04:41 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (177,4 KB) o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka

Wyświetlony: 2971

Dodany 30.09.2016 14:33:08 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.09.2016 14:33:08 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2016 (329,4 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy zlokalizowanej na działkach nr 447, 448, 449 obręb Moszczenica

Wyświetlony: 2965

Dodany 28.09.2016 15:07:39 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.09.2016 15:07:39 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2016 (268,3 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Gościmowice” wraz z infrastrukturą towarzyszącą: elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działkach o nr ewid. 120, 121/2, 122, 123, 124 (ark.1) obręb Gościmowice I

Wyświetlony: 2953

Dodany 22.09.2016 15:09:20 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.09.2016 15:09:20 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.2015

1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.2015 (364 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego – reproduktora oraz budowie nowego budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 249 w miejscowości Podolin


Wyświetlony: 2905

Dodany 01.09.2016 10:53:25 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.09.2016 10:53:25 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014

1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (309,1 KB) o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka


Wyświetlony: 2951

Dodany 01.09.2016 10:43:11 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.09.2016 10:43:11 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.2015

 1. Obwieszczenie GOŚ.6220.15.2015 (265,8 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego – reproduktora oraz budowie nowego budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 249 w miejscowości Podolin

Wyświetlony: 2918

Dodany 01.08.2016 12:39:27 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.08.2016 12:39:27 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (177 KB) o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka

Wyświetlony: 2944

Dodany 29.07.2016 14:10:53 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.07.2016 14:10:53 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2015 (249,2 KB) o podjęciu w dniu 28.07.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pomyków” wraz z infrastrukturą towarzyszącą: elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem w obrębie Pomyków

Wyświetlony: 3014

Dodany 29.07.2016 14:08:46 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.07.2016 14:08:46 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.2015 (255,8 KB) o podjęciu w dniu 21.07.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Raciborowice” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wyświetlony: 2960

Dodany 25.07.2016 08:43:30 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.07.2016 08:43:30 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2015 (252,9 KB) o podjęciu w dniu 19.07.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – tuczarni oraz dwóch kurników dla brojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 128 w miejscowości Gazomia Nowa.

Wyświetlony: 2935

Dodany 20.07.2016 10:52:45 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.07.2016 10:52:45 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2016 (246,7 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Głównej w m. Raków Duży\"

Wyświetlony: 2908

Dodany 08.07.2016 12:02:16 przez Anna Sitarz

Autor dokumentu Anna Sitarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.07.2016 12:02:16 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23.06.2016

 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica (389,3 KB) o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Moszczenica"

Wyświetlony: 2919

Dodany 23.06.2016 14:04:40 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.06.2016 14:04:40 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2016

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2016 (253,5 KB) o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Przebudowie ulicy Głównej w m. Raków Duży

Wyświetlony: 3835

Dodany 20.06.2016 15:28:37 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.06.2016 23:21:10 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2016 (249,4 KB) o wydaniu w dniu 25.05.2016 r. postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Głównej w m. Raków Duży

Wyświetlony: 2920

Dodany 25.05.2016 15:53:47 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.05.2016 15:53:47 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (397,5 KB) - zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa autostrady A1 Stryków - Tuszyn.

Wyświetlony: 2934

Dodany 16.05.2016 13:09:09 przez Maria Ślusarek

Autor dokumentu Maria Ślusarek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.05.2016 13:09:09 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2016 (317,3 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulicy Głównej w m. Raków Duży

Wyświetlony: 2968

Dodany 29.04.2016 11:28:15 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.04.2016 11:28:15 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2015 (319,4 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie obiektu chowu trzody chlewnej z obsadą 268,8 DJP wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych oraz wykonanie ujęcia wód podziemnych o zdolności poboru wody w ilości większej niż 10 m3 na godzinę na działce o numerze ewid. 470 obręb geodezyjny Podolin

Wyświetlony: 2951

Dodany 25.04.2016 11:26:07 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.04.2016 11:26:07 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2015 (247,5 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pomyków” wraz z infrastrukturą towarzyszącą: elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem w obrębie Pomyków

Wyświetlony: 2951

Dodany 25.04.2016 11:24:35 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.04.2016 11:24:35 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.2015 (247,8 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej „Raciborowice” wraz z infrastrukturą towarzyszącą: elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem w obrębie Raciborowice

Wyświetlony: 2984

Dodany 25.04.2016 11:23:32 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.04.2016 11:23:32 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2015 (250,9 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – tuczarni oraz dwóch kurników dla brojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 128 w miejscowości Gazomia Nowa

Wyświetlony: 2945

Dodany 12.04.2016 16:05:08 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.04.2016 16:05:08 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (371,3 KB) - budowa Autostrady A1 na odc. Stryków - Tuszyn

Wyświetlony: 2945

Dodany 05.04.2016 15:47:10 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.04.2016 15:47:10 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (60,7 KB) - budowa autostrady A1

Wyświetlony: 2927

Dodany 31.03.2016 11:37:47 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.03.2016 11:37:47 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2015 (246,4 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi w ulicy Kosowskiej wraz z budową parkingów, odwodnieniem, zjazdami i budową chodników w Moszczenicy

Wyświetlony: 2961

Dodany 16.03.2016 15:40:49 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2016 15:40:49 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (406,4 KB) - budowa autostrady A1

Wyświetlony: 2940

Dodany 09.03.2016 14:28:14 przez Maria Ślusarek

Autor dokumentu Maria Ślusarek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.03.2016 14:28:14 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (103,2 KB) o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Moszczenica znak: GOŚ.6220.17.2014 z dnia 29.01.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego” na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka

 


Wyświetlony: 2922

Dodany 09.03.2016 14:26:30 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.03.2016 14:26:30 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (102,7 KB) o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Moszczenica znak: GOŚ.6220.17.2014 z dnia 29.01.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego” na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka

 


Wyświetlony: 2980

Dodany 09.03.2016 14:25:06 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.03.2016 14:25:06 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.21.2015

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.21.2015 (256,1 KB) o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi w ulicy Kosowskiej wraz z budową parkingów, odwodnieniem, zjazdami i budową chodników w Moszczenicy

Wyświetlony: 2952

Dodany 11.02.2016 10:20:59 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.02.2016 10:20:59 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2015 (248 KB) o wydaniu w dniu 2.02.2016 r. postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi w ulicy Kosowskiej wraz z budową parkingów, odwodnieniem, zjazdami i budową chodników w Moszczenicy

Wyświetlony: 2924

Dodany 04.02.2016 09:23:07 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.02.2016 09:23:07 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014 (316,7 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka

Wyświetlony: 2935

Dodany 04.02.2016 09:21:53 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.02.2016 09:21:53 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ-I.4210.5.2015.MG.17

 1. Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ-I.4210.5.2015.MG.17 (554,7 KB) - rozbudowa drogi krajowej nr 91.

Wyświetlony: 2967

Dodany 27.01.2016 13:46:29 przez Maria Ślusarek

Autor dokumentu Maria Ślusarek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.01.2016 13:46:29 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (381,3 KB) ws. budowy autostrady A1

Wyświetlony: 2903

Dodany 19.01.2016 16:46:46 przez Maria Ślusarek

Autor dokumentu Maria Ślusarek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.01.2016 16:46:46 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2015 (265,1 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu chowu trzody chlewnej z obsadą 268,8 DJP wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych oraz wykonanie ujęcia wód podziemnych o zdolności poboru wody w ilości większej nią 10 m3/ ma godzinę na działce o nr ewid. 470 obręb geodezyjny Podolin

Wyświetlony: 2936

Dodany 19.01.2016 16:45:30 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.01.2016 16:45:30 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.05.2024 11:46

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:36

Obwieszczenie nr 26/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.05.2024r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW(wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)”

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:35

Obwieszczenie nr 26/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.05.2024r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW(wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)”

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:40

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:32

Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:30

Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: