Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Protokół z przebiegu konsultacji dotyczących pożytku publicznego

1. Protokół z przebiegu konsultacji dotyczących pożytku publicznego (WORD,PDF)


Wyświetlony: 442

Dodany 29.09.2022 15:25:16 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.09.2022 15:27:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokół z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielenia i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica

1. Protokół z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielenia i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica (WORD, PDF)


Wyświetlony: 412

Dodany 29.09.2022 15:20:57 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.09.2022 15:23:21 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” z dnia 14 września 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” z dnia 14 września 2022 r.Wyświetlony: 512

Dodany 15.09.2022 15:04:57 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.09.2022 15:14:03 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 września 2022

1. Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 września 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”


Wyświetlony: 524

Dodany 15.09.2022 15:04:24 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.09.2022 15:12:21 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica z dnia 14 września 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica z dnia 14 września 2022 r.


Wyświetlony: 476

Dodany 15.09.2022 15:03:43 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.09.2022 15:11:30 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 września 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica

1. Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 września 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica


Wyświetlony: 464

Dodany 15.09.2022 15:03:04 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.09.2022 15:10:27 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o udzielonym wsparciu finansowym na rozwój sportu w 2022 r.

1. Ogłoszenie o udzielonym wsparciu finansowym na rozwój sportu w 2022 r. (WORD , PDF)


Wyświetlony: 790

Dodany 28.04.2022 14:51:32 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2022 14:53:26 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 39/2022

1. Zarządzenie Nr 39/2022 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego


Wyświetlony: 773

Dodany 27.04.2022 15:00:44 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.04.2022 15:01:46 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 36/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert

1. Zarządzenie Nr 36/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert


Wyświetlony: 781

Dodany 25.04.2022 09:50:44 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.04.2022 09:53:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku

1. Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2022


Wyświetlony: 1063

Dodany 31.03.2022 14:17:43 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.04.2022 14:40:52 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 2022

1. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 2022 ( WORD, PDF)

2. Wzór oferty na 2022 rok

3. Wzór umowy na 2022 rok

4. Wzór sprawozdania 

5. Wzór zestawienia faktur w 2022 roku

6. Wzór opisu faktur na 2022 rok


Wyświetlony: 1108

Dodany 26.01.2022 13:21:00 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.01.2022 13:34:59 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

31.01.2023 15:43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 25.01.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.9.2023.IM

Czytaj dalej...

31.01.2023 15:42

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 25.01.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.9.2023.IM

Czytaj dalej...

31.01.2023 15:40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 25.01.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2592.2022.PL

Czytaj dalej...

31.01.2023 15:40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 25.01.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2592.2022.PL

Czytaj dalej...

26.01.2023 13:22

Krzysztof Jędrzejczyk - Oświadczenie majątkowe na dzień zakończenia pełnienia funkcji Zastępcy Wójta

Czytaj dalej...

26.01.2023 13:21

Krzysztof Jędrzejczyk - Oświadczenie majątkowe na dzień zakończenia pełnienia funkcji Zastępcy Wójta

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: