Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XXV Sesja Rady Gminy - 18 czerwca 2020 roku.

1. Uchwała Nr XXV/223/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Moszczenica wotum zaufania.

2. Uchwała Nr XXV/224/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Moszczenica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

3. Uchwała Nr XXV/225/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moszczenica za rok 2019

4. Uchwała Nr XXV/226/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2020.

5. Uchwała Nr XXV/227/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.

6. Uchwała Nr XXV/228/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2019.

7. Uchwała Nr XXV/229/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.

8. Uchwała Nr XXV/230\2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Raków.

9. Uchwała Nr XXV/231\2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Kosów oraz Lewkówka w miejscowości Kosów, gm. Moszczenica.

10. Uchwała Nr XXV/232\2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem.

11. Uchwała Nr XXV/233 \2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

12. Uchwała Nr XXV/234 \2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2020 roku.

13.  Uchwała Nr XXV/235 \2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2020 roku.

14. Uchwała Nr XXV/236 \2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 roku.

15.  Uchwała Nr XXV/237 \2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na II półrocze 2020 r.Wyświetlony: 51

Dodany 01.07.2020 08:22:13 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.07.2020 08:45:35 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XXIV Sesja Rady Gminy - 12 maja 2020 roku

1. Uchwała Nr XXIV/204/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

2. Uchwała Nr XXIV/205/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020;

3. Uchwała Nr XXIV/206/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 (wersja elektroniczna).

4. Uchwała Nr XXIV/207/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2020 roku; 

5. Uchwała Nr XXIV/208/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Srock Prywatny będącej własnością Gminy Moszczenica;

6. Uchwała Nr XXIV/209/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej;

7. Uchwała Nr XXIV/210/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej;

8. Uchwała Nr XXIV/211/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/255/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i nadania jej statutu;

9. Uchwała Nr XXIV/212/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w zmiany Uchwały Nr XXIII/203/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku Gminnego w Moszczenicy;

10. Uchwała Nr XXIV/213/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w zmiany Uchwały Nr XXIII/200/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Moszczenica na okres 10 lat w trybie przetargowym;

11. Uchwała Nr XXIV/214/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/201/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku administracyjno-biurowo-usługowym w Moszczenicy stanowiącym własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w trybie przetargowym;

12. Uchwała Nr XXIV/215/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Moszczenica pomocy rzeczowej od Gminy Grabica;

13. Uchwała Nr XXIV/216/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Michałów;

14. Uchwała Nr XXIV/217/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Moszczenica na lata 2016-2019”;

15. Uchwała Nr XXIV/218/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Białkowice, gm. Moszczenica;

16. Uchwała Nr XXIV/219/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Wola Moszczenicka oraz Moszczenica, gm. Moszczenica;

17. Uchwała Nr XXIV/220/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Gazomia Nowa, gm. Moszczenica;

18. Uchwała Nr XXIV/221/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Gazomia Stara, gm. Moszczenica;

19. Uchwała Nr XXIV/222/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Moszczenica oraz Pomyków, gm. Moszczenica.Wyświetlony: 324

Dodany 20.05.2020 08:31:05 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.06.2020 17:04:21 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

XXIII Sesja Rady Gminy - 20 lutego 2020

1. Uchwała nr XXIII/195/2020  Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/190/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok oraz w sprawie zmiany budżetu na rok 2020

2. Uchwała nr XXIII/196/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku 

3. Uchwała nr XXIII/197/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2020

4. Uchwała nr XXIII/198/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu na 2020 rok

5. Uchwała nr XXIII/199/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Raków Duży.

6. Uchwała nr XXIII/200/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Moszczenica na okres 10 lat w trybie przetargowym.

7. Uchwała nr XXIII/201/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku administracyjno-biurowo-usługowym w Moszczenicy stanowiącym własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w trybie przetargowym.

8. Uchwała nr XXIII/202/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/392/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku

9. Uchwała nr XXIII/203/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie regulaminu korzystania z Parku Gminnego w MoszczenicyWyświetlony: 435

Dodany 11.03.2020 09:48:25 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.03.2020 10:16:49 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXII Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2020

1. Uchwała nr XXII/194/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/189/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/170/19 Gminy Moszczenica  z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2019 rok.


Wyświetlony: 559

Dodany 31.01.2020 13:36:47 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.01.2020 13:38:16 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXI Sesja Rady Gminy - 9 stycznia 2020


1. Uchwała nr XXI/189/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/170/19 Gminy Moszczenica  z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2019 rok.

2. Uchwała nr XXI/190/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok.

3. Uchwała nr XXI/191/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

4. Uchwała nr XXI/192/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2020.

5. Uchwała nr XXI/193/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2020.


Wyświetlony: 824

Dodany 30.01.2020 10:46:40 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.01.2020 13:37:12 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [4]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

02.07.2020 13:40

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę

Czytaj dalej...

02.07.2020 13:37

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy

Czytaj dalej...

02.07.2020 13:35

Urząd Gminy w Moszczenicy

Czytaj dalej...

02.07.2020 12:04

Wykaz ilości dostępnych miejsc na szafy do kolokacji serwerów w budynku MTI przeznaczonych do wynajmu

Czytaj dalej...

02.07.2020 12:01

Wykaz ilości dostępnych miejsc na szafy do kolokacji serwerów w budynku MTI przeznaczonych do wynajmu

Czytaj dalej...

02.07.2020 11:59

Wykaz ''wirtualnych biur'' w budynku MTI przeznaczonych do wynajmu

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: