Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.1.2023 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Obwieszczenie IZP.6733.1.2023 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej terenie działki nr ewid. 705/8, 855 – część działki, obręb geodezyjny 0021 Podolin i 30/9 obręb geodezyjny 0014 Kol. Podolin, gm Moszczenica.


Wyświetlony: 51

Dodany 21.03.2023 12:02:15 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.03.2023 12:03:33 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.2.2023 o zebraniu materiałów

1. Obwieszczenie IZP.6733.2.2023 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na terenie części działki nr ewid. 358, obręb geodezyjny 0013 Kiełczówka, gm Moszczenica.


Wyświetlony: 95

Dodany 13.03.2023 14:51:55 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.03.2023 14:53:01 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.9.2022 o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 320/1 obręb 0013 Kiełczówka, gm. Moszczenica.

1. Obwieszczenie IZP.6733.9.2022 o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 320/1 obręb 0013 Kiełczówka, gm. Moszczenica.


Wyświetlony: 220

Dodany 02.03.2023 11:35:55 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.03.2023 11:36:42 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) o łącznej obsadzie 39000 sztuk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej

1. INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na  budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) o łącznej obsadzie 39000 sztuk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej

- decyzja 23/2023Wyświetlony: 218

Dodany 27.02.2023 14:41:51 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2023 15:09:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

1. INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na  budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW  wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

- decyzja 20/2023Wyświetlony: 183

Dodany 27.02.2023 14:40:12 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2023 15:08:30 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.2.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

1. Obwieszczenie IZP.6733.2.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na terenie części działki nr ewid. 358, obręb geodezyjny 0013 Kiełczówka, gm Moszczenica


Wyświetlony: 166

Dodany 23.02.2023 15:40:18 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.02.2023 15:41:02 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.1.2023 o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

1. Obwieszczenie IZP.6733.1.2023 o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej terenie działki nr ewid. 705/8, 855 – część działki, obręb geodezyjny 0021 Podolin i 30/9 obręb geodezyjny 0014 Kol. Podolin, gm Moszczenica


Wyświetlony: 146

Dodany 23.02.2023 15:38:42 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.02.2023 15:39:24 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.1.2023 o wszczęciu postępowania

1. Obwieszczenie IZP.6733.1.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej terenie działki nr ewid. 705/8, 855 – część działki, obręb geodezyjny 0021 Podolin i 30/9 obręb geodezyjny 0014 Kol. Podolin, gm Moszczenica


Wyświetlony: 514

Dodany 09.02.2023 13:07:25 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.02.2023 13:08:21 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.10.2022 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa elektro-energetycznej linii kablowej 15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV terenie działki o numerze ewidencyjnym 81/3, 82 (część), 81/2 (część) obręb 0015 Kolonia Raków, gm. Moszczenica

1. Obwieszczenie IZP.6733.10.2022 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa elektro-energetycznej linii kablowej 15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV terenie działki o numerze ewidencyjnym 81/3, 82 (część), 81/2 (część)  obręb 0015 Kolonia Raków, gm. Moszczenica


Wyświetlony: 418

Dodany 18.01.2023 14:15:06 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.01.2023 14:16:27 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.9.2022 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Obwieszczenie IZP.6733.9.2022 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr PIO4461A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 320/1 obręb 0013 Kiełczówka, gm. Moszczenica.


Wyświetlony: 489

Dodany 10.01.2023 14:57:31 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.01.2023 14:59:10 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

24.03.2023 13:22

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju

Czytaj dalej...

23.03.2023 15:26

Informacja o terminie LXXVIII Sesji Rady Gminy - 28 marca 2023 roku

Czytaj dalej...

23.03.2023 15:25

Informacja o terminie LXXVIII Sesji Rady Gminy - 28 marca 2023 roku

Czytaj dalej...

23.03.2023 13:07

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju

Czytaj dalej...

23.03.2023 12:20

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju

Czytaj dalej...

22.03.2023 13:29

Wykaz nieruchomości nr 2/2023 z dnia 22.03.2023 r. przeznaczonej do oddania w najem

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: