Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.6.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie IZP.6733.6.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa napowietrzno-kablowej elektro-energetycznej linii 15kV, stacji  transformatorowej słupowej 15/0,4kV i elektro-energetycznej linii kablowej 0,4kV oraz słupa odłącznikowego 15kV na terenie działki nr ewid. 867, obręb geodezyjny 0018 Moszczenica, gm Moszczenica


Wyświetlony: 85

Dodany 19.09.2023 14:05:02 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.09.2023 14:23:59 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.4.2023 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1. Obwieszczenie IZP.6733.4.2023 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr PIO4465B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 260, obręb geodezyjny 0016 Kosów, gm Moszczenica


Wyświetlony: 84

Dodany 12.09.2023 07:57:58 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.09.2023 07:57:58 przez Jakub Kuźnicki

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.4.2023 o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Obwieszczenie IZP.6733.4.2023 o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr PIO4465B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 260, obręb geodezyjny 0016 Kosów, gm Moszczenica


Wyświetlony: 215

Dodany 09.08.2023 14:38:00 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.08.2023 14:39:27 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Michałów w rejonie ulic: Południowa i Zacisze.

1. Obwieszczenie o  przystąpieniu do   opracowania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Michałów w rejonie ulic: Południowa i Zacisze.


Wyświetlony: 199

Dodany 09.08.2023 08:51:42 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.08.2023 08:52:23 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zespołu obiektów do rozrodu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 97, 98, obręb 0027 Sierosław, położonej w miejscowości Sierosław, gm. Moszczenica

1.INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na  budowie zespołu obiektów do rozrodu trzody chlewnej wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 97, 98, obręb 0027 Sierosław, położonej w miejscowości Sierosław, gm. Moszczenica

- decyzja nr 52/2023Wyświetlony: 199

Dodany 02.08.2023 07:57:52 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.09.2023 14:07:12 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 lipca 2023 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 46, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o:

I. Podjęciu przez Radę Gminy Moszczenica Uchwały Nr LVIII/454/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Kolonia Raków, gm. Moszczenica.

II. Przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z przystąpieniem do dokonania opracowania w/w planu miejscowego.


Wyświetlony: 268

Dodany 26.07.2023 11:46:43 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.07.2023 11:47:56 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.4.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Obwieszczenie IZP.6733.4.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr PIO4465B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 260, obręb geodezyjny 0016 Kosów, gm Moszczenica


Wyświetlony: 288

Dodany 21.07.2023 09:22:26 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.07.2023 09:23:10 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.3.2023 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Obwieszczenie IZP.6733.3.2023 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa Posterunku Policji na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 857/1  obręb 0018 Moszczenica


Wyświetlony: 357

Dodany 06.06.2023 13:18:30 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.06.2023 13:19:22 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.3.2023 o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Obwieszczenie IZP.6733.3.2023 o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa Posterunku Policji na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 857/1  obręb 0018 Moszczenica


Wyświetlony: 425

Dodany 12.05.2023 13:41:11 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.05.2023 13:41:57 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.3.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa Posterunku Policji na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 857/1 obręb 0018 Moszczenica

1. Obwieszczenie IZP.6733.3.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa Posterunku Policji na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 857/1  obręb 0018 Moszczenica


Wyświetlony: 516

Dodany 20.04.2023 14:15:36 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.04.2023 14:16:15 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.2.2023 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie IZP.6733.2.2023 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na terenie części działki nr ewid. 358, obręb geodezyjny 0013 Kiełczówka, gm Moszczenica


Wyświetlony: 520

Dodany 04.04.2023 17:15:51 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.04.2023 17:16:34 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.1.2023 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Obwieszczenie IZP.6733.1.2023 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej terenie działki nr ewid. 705/8, 855 – część działki, obręb geodezyjny 0021 Podolin i 30/9 obręb geodezyjny 0014 Kol. Podolin, gm Moszczenica.


Wyświetlony: 572

Dodany 21.03.2023 12:02:15 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.03.2023 12:03:33 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.2.2023 o zebraniu materiałów

1. Obwieszczenie IZP.6733.2.2023 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na terenie części działki nr ewid. 358, obręb geodezyjny 0013 Kiełczówka, gm Moszczenica.


Wyświetlony: 611

Dodany 13.03.2023 14:51:55 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.03.2023 14:53:01 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.9.2022 o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 320/1 obręb 0013 Kiełczówka, gm. Moszczenica.

1. Obwieszczenie IZP.6733.9.2022 o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 320/1 obręb 0013 Kiełczówka, gm. Moszczenica.


Wyświetlony: 715

Dodany 02.03.2023 11:35:55 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.03.2023 11:36:42 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) o łącznej obsadzie 39000 sztuk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej

1. INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na  budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) o łącznej obsadzie 39000 sztuk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej

- decyzja 23/2023Wyświetlony: 754

Dodany 27.02.2023 14:41:51 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2023 15:09:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

1. INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na  budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW  wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

- decyzja 20/2023Wyświetlony: 705

Dodany 27.02.2023 14:40:12 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2023 15:08:30 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.2.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

1. Obwieszczenie IZP.6733.2.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na terenie części działki nr ewid. 358, obręb geodezyjny 0013 Kiełczówka, gm Moszczenica


Wyświetlony: 642

Dodany 23.02.2023 15:40:18 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.02.2023 15:41:02 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.1.2023 o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

1. Obwieszczenie IZP.6733.1.2023 o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej terenie działki nr ewid. 705/8, 855 – część działki, obręb geodezyjny 0021 Podolin i 30/9 obręb geodezyjny 0014 Kol. Podolin, gm Moszczenica


Wyświetlony: 624

Dodany 23.02.2023 15:38:42 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.02.2023 15:39:24 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.1.2023 o wszczęciu postępowania

1. Obwieszczenie IZP.6733.1.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej terenie działki nr ewid. 705/8, 855 – część działki, obręb geodezyjny 0021 Podolin i 30/9 obręb geodezyjny 0014 Kol. Podolin, gm Moszczenica


Wyświetlony: 1017

Dodany 09.02.2023 13:07:25 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.02.2023 13:08:21 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.10.2022 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa elektro-energetycznej linii kablowej 15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV terenie działki o numerze ewidencyjnym 81/3, 82 (część), 81/2 (część) obręb 0015 Kolonia Raków, gm. Moszczenica

1. Obwieszczenie IZP.6733.10.2022 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa elektro-energetycznej linii kablowej 15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV terenie działki o numerze ewidencyjnym 81/3, 82 (część), 81/2 (część)  obręb 0015 Kolonia Raków, gm. Moszczenica


Wyświetlony: 911

Dodany 18.01.2023 14:15:06 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.01.2023 14:16:27 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.9.2022 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Obwieszczenie IZP.6733.9.2022 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr PIO4461A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 320/1 obręb 0013 Kiełczówka, gm. Moszczenica.


Wyświetlony: 985

Dodany 10.01.2023 14:57:31 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.01.2023 14:59:10 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

29.09.2023 09:49

Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na najem nieruchomości zabudowanej

Czytaj dalej...

29.09.2023 09:47

Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na najem nieruchomości zabudowanej

Czytaj dalej...

28.09.2023 16:04

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie użytku leśnego niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny na działce o nr ewid.380 obręb: Kosów gmina Moszczenica

Czytaj dalej...

28.09.2023 16:03

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie użytku leśnego niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny na działce o nr ewid.380 obręb: Kosów gmina Moszczenica

Czytaj dalej...

28.09.2023 14:34

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2023 roku

Czytaj dalej...

28.09.2023 14:19

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2023 roku

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: