Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Protokół z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

Protokół z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”


Wyświetlony: 880

Dodany 05.10.2023 14:23:01 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.10.2023 14:24:13 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokół z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielenia i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica

Protokół z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielenia i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica


Wyświetlony: 906

Dodany 05.10.2023 14:21:45 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.10.2023 14:22:37 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica z dnia 13 września 2023 r.

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica z dnia 13 września 2023 r.(WORD, PDF)Wyświetlony: 925

Dodany 18.09.2023 12:33:05 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.09.2023 12:34:19 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” z dnia 13 września 2023 r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” z dnia 13 września 2023 r.(WORD, PDF)Wyświetlony: 910

Dodany 18.09.2023 12:28:33 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.09.2023 12:31:10 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 104/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica.

Zarządzenie Nr 104/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica.


Wyświetlony: 870

Dodany 18.09.2023 12:26:02 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.09.2023 12:26:42 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 103/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 września 2023 roku

Zarządzenie Nr 103/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”Wyświetlony: 870

Dodany 18.09.2023 12:21:15 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.09.2023 12:22:04 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert

1.  Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2023. 


Wyświetlony: 1298

Dodany 11.04.2023 10:24:02 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.04.2023 10:24:49 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2023 roku

1. Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2023.


Wyświetlony: 1316

Dodany 10.03.2023 10:32:28 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2023 10:33:05 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2023 roku

1. Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2023


Wyświetlony: 1253

Dodany 10.03.2023 10:29:42 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2023 10:30:52 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o udzielonym wsparciu finansowym na rozwój sportu w 2023 roku

1. Ogłoszenie o udzielonym wsparciu finansowym na rozwój sportu w 2023 roku (PDF , WORD)


Wyświetlony: 1243

Dodany 28.02.2023 15:16:40 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2023 15:19:27 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w 2023 roku

1. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji (PDF, WORD)

2. Wzór oferty na 2023 rok

3. Wzór umowy

4. Wzór sprawozdania

5. Wzór zestawienia faktur

6. Wzór opisu fakturWyświetlony: 1381

Dodany 03.02.2023 12:53:25 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.02.2023 12:57:33 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.07.2024 15:09

DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY MOSZCZENICA

Czytaj dalej...

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: