Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.12.2022 r. znak: GOŚ.6220.9.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.12.2022 r. znak: GOŚ.6220.9.2022Wyświetlony: 602

Dodany 29.12.2022 11:54:24 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.12.2022 11:55:10 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica znak: GOŚ.6220.11.2022 z dnia 20.12.2022 r.

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 20.12.2022 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji biologicznego przetwarzania bioodpadów i innych odpadów ulegających biodegradacji” przewidzianego na działkach nr 32/1 i 33/1 obręb Lewkówka, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie znak: GOŚ.6220.11.2022 z dnia 20.12.2022 r.Wyświetlony: 688

Dodany 21.12.2022 09:20:05 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.12.2022 09:21:46 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 20.12.2022 roku znak: GOŚ.6220.1.2020

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 20.12.2022 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski” na działkach o nr ewid. 213, 214, 315, 212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, znak: GOŚ.6220.1.2020


Wyświetlony: 668

Dodany 21.12.2022 09:17:14 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.12.2022 09:18:01 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica nr GOŚ.6220.10.2021 z dnia 20.12.2022 r.

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 20.12.2022 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu działania istniejącego zakładu zajmującego się wypalaniem i produkcją wyrobów ceramicznych” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 49/2, 50/8, 50/9, 50/10, 50/12 /arkusz 2/ obręb Jarosty w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie znak: GOŚ.6220.10.2021 z dnia 20.12.2022 r.


Wyświetlony: 667

Dodany 21.12.2022 07:35:51 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.12.2022 07:36:44 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 16.12.2022 r. znak: GOŚ.6220.9.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 16.12.2022 r. znak: GOŚ.6220.9.2022Wyświetlony: 733

Dodany 19.12.2022 09:36:02 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2022 09:36:47 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 08.12.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1982.2022.IM

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 08.12.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1982.2022.IM


Wyświetlony: 722

Dodany 16.12.2022 13:59:45 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.12.2022 14:01:03 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 29.11.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.6287.2022.PL

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 29.11.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.6287.2022.PL


Wyświetlony: 805

Dodany 07.12.2022 09:13:17 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.12.2022 09:15:02 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.11.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022 o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania.

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.11.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022 o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania.


Wyświetlony: 753

Dodany 28.11.2022 15:03:42 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.11.2022 15:04:38 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Moszczenica z dn. 10.11.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022 oraz treść decyzji.

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Moszczenica z dn. 10.11.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022 

2. Decyzja nr 6/2022


Wyświetlony: 801

Dodany 14.11.2022 14:31:55 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.11.2022 14:34:13 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 10.11.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022 (zawiadomienie stron postępowania)

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 10.11.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022 (zawiadomienie stron postępowania)


Wyświetlony: 825

Dodany 14.11.2022 14:27:47 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.11.2022 14:28:33 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 02.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022 o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 02.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022 o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania


Wyświetlony: 905

Dodany 03.11.2022 17:18:41 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.11.2022 17:20:35 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 02.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022 o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 02.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022 o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Wyświetlony: 1069

Dodany 03.11.2022 12:58:44 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.11.2022 13:00:16 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski” na działkach o nr ewid. 213, 214, 315, 212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, znak: GOŚ.6220.1.2020

1. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski” na działkach o nr ewid. 213, 214, 315, 212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, znak: GOŚ.6220.1.2020


Wyświetlony: 959

Dodany 27.10.2022 15:37:59 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.10.2022 15:38:59 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Moszczenica z dn. 19.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022 oraz treść decyzji.

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Moszczenica z dn. 19.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022 

2. Decyzja nr 5\2022


Wyświetlony: 1260

Dodany 20.10.2022 18:30:28 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.10.2022 13:07:16 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 19.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022 (zawiadomienie stron postępowania)

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 19.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022 (zawiadomienie stron postępowania)


Wyświetlony: 1013

Dodany 20.10.2022 18:27:57 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.10.2022 18:28:55 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 14.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 14.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022


Wyświetlony: 1084

Dodany 14.10.2022 13:26:39 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.10.2022 13:28:42 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 07.10.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2173.2022.PL

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 07.10.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2173.2022.PL


Wyświetlony: 1020

Dodany 12.10.2022 10:49:27 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.10.2022 10:50:34 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.11.2022 z dnia 04.10.2022 r.

1. Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.11.2022 z dnia 04.10.2022 r.


Wyświetlony: 893

Dodany 05.10.2022 12:28:50 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.10.2022 12:28:50 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.10.2021 z dnia 26.09.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.10.2021 z dnia 26.09.2022 r.


Wyświetlony: 1109

Dodany 28.09.2022 09:51:39 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.09.2022 09:53:31 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 26.09.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 26.09.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022


Wyświetlony: 1128

Dodany 28.09.2022 08:21:42 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.09.2022 08:22:41 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 21.09.2022 r. znak: GOŚ.6220.9.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 21.09.2022 r. znak: GOŚ.6220.9.2022


Wyświetlony: 1179

Dodany 22.09.2022 14:41:55 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.09.2022 14:42:47 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 12.09.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1463.2022.PL

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 12.09.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1463.2022.PL


Wyświetlony: 1182

Dodany 13.09.2022 16:23:15 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.09.2022 16:24:27 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 01.09.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.1662.2022.DM

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 01.09.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.1662.2022.DM


Wyświetlony: 1205

Dodany 09.09.2022 08:05:38 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.09.2022 08:06:44 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: GOŚ.6220.10.2019 z dn. 5.09.2022 r.

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: GOŚ.6220.10.2019 z dn. 5.09.2022 r.

2. Decyzja nr 4/2022 o środowiskowych uwarunkowaniachWyświetlony: 1254

Dodany 06.09.2022 13:29:37 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.09.2022 13:31:15 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 02.09.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 02.09.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022


Wyświetlony: 1229

Dodany 05.09.2022 08:27:16 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.09.2022 08:28:07 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 37/2022 z dn. 29.08.2022 r. znak: ROS.6220.3.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 37/2022 z dn. 29.08.2022 r. znak: ROS.6220.3.2022


Wyświetlony: 1250

Dodany 02.09.2022 09:40:29 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.09.2022 09:41:30 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: GOŚ.6220.13.2021 z dn. 31.08.2022 r. oraz treść decyzji

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: GOŚ.6220.13.2021 z dn. 31.08.2022 r. 

2. Decyzja 3/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach


Wyświetlony: 1247

Dodany 01.09.2022 13:03:33 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.09.2022 13:07:40 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica znak: GOŚ.6220.13.2021 z dn. 30.08.2022 r.

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica znak: GOŚ.6220.13.2021 z dn. 30.08.2022 r.


Wyświetlony: 1431

Dodany 01.09.2022 12:51:22 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.09.2022 12:55:03 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 29.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 29.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022


Wyświetlony: 1266

Dodany 30.08.2022 12:59:04 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.08.2022 13:01:01 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 34/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 18.08.2022 r.

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 34/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 18.08.2022 r.


Wyświetlony: 1330

Dodany 25.08.2022 12:06:41 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.08.2022 12:07:31 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 33/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 18.08.2022 r.

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 33/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 18.08.2022 r.


Wyświetlony: 1270

Dodany 25.08.2022 12:03:12 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.08.2022 12:04:12 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 23.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 23.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022


Wyświetlony: 1484

Dodany 24.08.2022 12:54:23 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.08.2022 13:03:10 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1598.2022.PL z dn. 17.08.2022 r.

1. Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1598.2022.PL z dn. 17.08.2022 r.


Wyświetlony: 1299

Dodany 23.08.2022 14:27:30 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.08.2022 14:28:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.11.2022 z dnia 19.08.2022 r.

1. Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.11.2022 z dnia 19.08.2022 r.


Wyświetlony: 1306

Dodany 23.08.2022 13:30:06 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.08.2022 13:30:55 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4211.1599.2022.MK z dn. 4.08.2022 r.

1. Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4211.1599.2022.MK z dn. 4.08.2022 r.


Wyświetlony: 1401

Dodany 11.08.2022 11:15:45 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.08.2022 11:16:37 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1463.2022.PL z dn. 8.08.2022 r.

1. Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1463.2022.PL z dn. 8.08.2022 r.


Wyświetlony: 1410

Dodany 10.08.2022 13:57:30 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.08.2022 13:58:19 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 4.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.13.2021

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 4.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.13.2021


Wyświetlony: 1417

Dodany 05.08.2022 12:11:51 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.08.2022 12:18:02 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1550.2022.PL z dn. 28.07.2022 r.

1. Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1550.2022.PL z dn. 28.07.2022 r.


Wyświetlony: 1425

Dodany 05.08.2022 10:17:33 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.08.2022 10:18:24 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 3.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2021

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 3.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2021


Wyświetlony: 1408

Dodany 04.08.2022 13:47:30 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.08.2022 13:49:21 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 3.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 3.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022


Wyświetlony: 1392

Dodany 04.08.2022 09:20:42 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.08.2022 09:21:33 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 2.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 2.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022


Wyświetlony: 1399

Dodany 03.08.2022 10:54:44 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.08.2022 10:56:43 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 27.07.2022 r. znak: GOŚ.6220.9.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 27.07.2022 r. znak: GOŚ.6220.9.2022


Wyświetlony: 1475

Dodany 28.07.2022 08:29:23 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.07.2022 08:30:20 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 19.07.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 19.07.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022


Wyświetlony: 1500

Dodany 19.07.2022 17:16:46 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.07.2022 17:17:32 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 27/2022 z dn. 30.06.2022 r. znak: ROS.6220.3.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 27/2022 z dn. 30.06.2022 r. znak: ROS.6220.3.2022


Wyświetlony: 1574

Dodany 07.07.2022 06:23:25 przez Jadwia Kordys

Autor dokumentu Jadwia Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.07.2022 06:24:17 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.8.2021 z dn. 1.07.2022 r.

Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.8.2021 z dn. 1.07.2022 r.


Wyświetlony: 1539

Dodany 04.07.2022 07:51:07 przez Jadwia Kordys

Autor dokumentu Jadwia Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.07.2022 07:52:44 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2022 z dn. 30.06.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2022 z dn. 30.06.2022 r.


Wyświetlony: 1609

Dodany 01.07.2022 10:21:32 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.07.2022 10:22:21 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz treść decyzji znak: GOŚ.6220.2.2022 z dn. 30.06.2022 r.

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz treść decyzji znak: GOŚ.6220.2.2022 z dn. 30.06.2022 r.

2. Decyzja nr 2/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach


Wyświetlony: 1497

Dodany 01.07.2022 09:32:21 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.07.2022 09:35:44 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie RDOŚ w Łodzi WOOŚ.420.140.2018.Aso.20 z dnia 24.06.2022r.

1. Zawiadomienie RDOŚ w Łodzi WOOŚ.420.140.2018.Aso.20 z dnia 24.06.2022r.Wyświetlony: 1551

Dodany 28.06.2022 15:50:45 przez Beata Staniaszek

Autor dokumentu Beata Staniaszek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.06.2022 15:51:30 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz treść decyzji znak: GOŚ.6220.4.2022 z dn. 28.06.2022 r.

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz treść decyzji znak: GOŚ.6220.4.2022 z dn. 28.06.2022 r.

2. Decyzja


Wyświetlony: 1654

Dodany 28.06.2022 15:17:23 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.06.2022 15:19:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.4.2022 z dn. 28.06.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.4.2022 z dn. 28.06.2022 r.


Wyświetlony: 1583

Dodany 28.06.2022 15:14:05 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.06.2022 15:14:57 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1396.2022.DM z dn. 22.06.2022 r.

1. Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1396.2022.DM z dn. 22.06.2022 r.


Wyświetlony: 1667

Dodany 24.06.2022 12:44:47 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.06.2022 12:46:15 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 22.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022

1. Obwieszczenie z dnia 22.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022


Wyświetlony: 1658

Dodany 24.06.2022 12:36:38 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.06.2022 12:38:13 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 24/2022 z dn. 9.06.2022 r. znak: ROS.6220.5.2020

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 24/2022 z dn. 9.06.2022 r. znak: ROS.6220.5.2020


Wyświetlony: 1974

Dodany 21.06.2022 12:25:30 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.06.2022 12:28:51 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 9.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2021

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 9.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2021


Wyświetlony: 1671

Dodany 10.06.2022 08:38:08 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2022 08:38:52 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 1.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2021

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 1.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2021


Wyświetlony: 1684

Dodany 03.06.2022 13:34:43 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.06.2022 13:35:59 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 1.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2019

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 1.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2019


Wyświetlony: 1665

Dodany 01.06.2022 12:49:46 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.06.2022 12:50:38 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 27.05.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.818.2022.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 27.05.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.818.2022.MK


Wyświetlony: 1702

Dodany 30.05.2022 15:20:28 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.05.2022 15:21:26 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 30.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2021

1. Obwieszczenie z dnia 30.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2021


Wyświetlony: 1691

Dodany 30.05.2022 14:42:32 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.05.2022 14:43:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 24.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.13.2022

1. Obwieszczenie z dnia 24.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.13.2022


Wyświetlony: 1822

Dodany 24.05.2022 13:29:09 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.05.2022 13:30:15 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 24.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.4.2022

1. Obwieszczenie z dnia 24.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.4.2022


Wyświetlony: 1796

Dodany 24.05.2022 12:44:32 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.05.2022 12:45:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 17.05.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.766.2022.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie zdn. 17.05.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.766.2022.MK


Wyświetlony: 1715

Dodany 23.05.2022 09:53:58 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.05.2022 09:54:52 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 12.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.4.2022

Obwieszczenie z dnia 12.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.4.2022


Wyświetlony: 1849

Dodany 17.05.2022 14:55:46 przez Jadwia Kordys

Autor dokumentu Jadwia Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.05.2022 14:56:36 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Decyzja z dnia 12.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.2.2020

1. Decyzja z dnia 12.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.2.2020


Wyświetlony: 1916

Dodany 13.05.2022 09:16:43 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.05.2022 09:17:36 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dn. 12.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.2.2020

1. Obwieszczenie z dn. 12.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.2.2020


Wyświetlony: 1815

Dodany 13.05.2022 09:12:57 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.05.2022 09:14:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dn. 12.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.2.2020

1. Zawiadomienie z dn. 12.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.2.2020


Wyświetlony: 1866

Dodany 13.05.2022 09:10:57 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.05.2022 09:11:45 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 5.05.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.313.2022.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 5.05.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.313.2022.MK


Wyświetlony: 1787

Dodany 12.05.2022 09:52:04 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.05.2022 09:53:08 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2022 z dnia 5.05.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2022 z dnia 5.05.2022 r.  


Wyświetlony: 1784

Dodany 05.05.2022 13:23:45 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.05.2022 13:24:40 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 19/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 27.04.2022 r.

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica  nr 19/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 27.04.2022 r. 


Wyświetlony: 1824

Dodany 04.05.2022 15:13:33 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.05.2022 15:14:37 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 18/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 27.04.2022 r.

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica  nr 18/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 27.04.2022 r.


Wyświetlony: 1888

Dodany 04.05.2022 15:10:02 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.05.2022 15:10:54 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2020 z dnia 28.04.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2020 z dnia 28.04.2022 r. 


Wyświetlony: 1884

Dodany 29.04.2022 10:31:51 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.04.2022 10:32:42 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dn. 26.04.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022

1. Obwieszczenie z dn. 26.04.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022


Wyświetlony: 1905

Dodany 26.04.2022 16:47:49 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.04.2022 16:48:45 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 11.04.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.747.2022.MK

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 11.04.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.747.2022.MK


Wyświetlony: 1927

Dodany 14.04.2022 15:34:03 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.04.2022 15:35:38 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dn. 12.04.2022 r. znak: GOŚ.6220.6.2021

1. Obwieszczenie z dn. 12.04.2022 r. znak: GOŚ.6220.6.2021

2. Decyzja nr 1/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach


Wyświetlony: 2176

Dodany 13.04.2022 15:00:48 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.04.2022 15:03:11 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 7.04.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.645.2022.MS

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 7.04.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.645.2022.MS


Wyświetlony: 1907

Dodany 12.04.2022 16:20:03 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.04.2022 16:22:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.10.2021 z dn. 11.04.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.10.2021 z dn. 11.04.2022 r. 


Wyświetlony: 1904

Dodany 12.04.2022 16:17:41 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.04.2022 16:18:24 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie znak: WA.RUZ.4210.21.2022.JSM z dn. 25.03.2022 r.

1. Obwieszczenie PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie znak: WA.RUZ.4210.21.2022.JSM z dn. 25.03.2022 r. Wyświetlony: 1969

Dodany 04.04.2022 15:23:46 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.04.2022 15:25:16 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 28.03.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.335.2022.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 28.03.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.335.2022.MK 


Wyświetlony: 1983

Dodany 01.04.2022 14:38:48 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.04.2022 14:39:48 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dn. 30.03.2022 r. znak: GOŚ.6220.11.2021

1. Obwieszczenie z dn. 30.03.2022 r. znak: GOŚ.6220.11.2021 


Wyświetlony: 2001

Dodany 30.03.2022 14:55:55 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.03.2022 14:56:40 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 24.03.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.313.2022.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 24.03.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.313.2022.MK 


Wyświetlony: 2141

Dodany 29.03.2022 18:24:23 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2022 18:25:05 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 25.03.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.259.2022.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 25.03.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.259.2022.MK 


Wyświetlony: 2039

Dodany 29.03.2022 18:22:32 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2022 18:23:16 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.13.2021 z dnia 28.03.2022 r.

1. Obwieszczenie znak:GOŚ.6220.13.2021 z dnia 28.03.2022 r.


Wyświetlony: 2069

Dodany 28.03.2022 10:51:41 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.03.2022 10:52:53 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.4.2022 z dnia 17.03.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.4.2022 z dnia 17.03.2022 r.


Wyświetlony: 2118

Dodany 17.03.2022 15:34:52 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.03.2022 15:35:35 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2020 z dnia 15.03.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2020 z dnia 15.03.2022 r.Wyświetlony: 2122

Dodany 15.03.2022 14:55:06 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.03.2022 14:56:04 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.6.2021 z dnia 15.03.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.6.2021 z dnia 15.03.2022 r.


Wyświetlony: 2113

Dodany 15.03.2022 14:52:11 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.03.2022 14:53:07 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.2.2022 z dnia 10.03.2022 r.

1. Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.2.2022 z dnia 10.03.2022 r.


Wyświetlony: 2090

Dodany 15.03.2022 09:21:10 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.03.2022 09:22:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.8.2021 z dnia 7.03.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.8.2021 z dnia 7.03.2022 r.


Wyświetlony: 2155

Dodany 08.03.2022 16:01:09 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.03.2022 16:02:00 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 25.02.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.212.2022.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 25.02.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.212.2022.MK 


Wyświetlony: 2133

Dodany 07.03.2022 14:55:00 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.03.2022 14:55:46 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 1.03.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.311.2022.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie zdn. 1.03.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.311.2022.MK 


Wyświetlony: 2282

Dodany 03.03.2022 14:28:47 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.03.2022 14:29:59 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 16.02.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.87.2022.IM

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie zdn. 16.02.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.87.2022.IM

 


Wyświetlony: 2300

Dodany 24.02.2022 10:56:43 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.02.2022 10:58:02 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 09.02.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.17.2022.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 09.02.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.17.2022.MK Wyświetlony: 2569

Dodany 18.02.2022 12:25:24 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.02.2022 12:27:56 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 09.02.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.119.2022.MS

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 09.02.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.119.2022.MS 


Wyświetlony: 2209

Dodany 16.02.2022 14:59:14 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.02.2022 15:00:14 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.6.2021 z dn. 15.02.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.6.2021 z dn. 15.02.2022 r. 


Wyświetlony: 2235

Dodany 15.02.2022 17:05:58 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.02.2022 17:07:29 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.1.2021 z dn. 10.02.2022 r.

1. Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.1.2021 z dn. 10.02.2022 r. 


Wyświetlony: 2309

Dodany 10.02.2022 09:52:09 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.02.2022 09:53:20 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 6/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 31.01.2022 r.

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 6/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 31.01.2022 r. Wyświetlony: 2371

Dodany 03.02.2022 08:08:17 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.02.2022 08:09:15 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2022 r. z dn. 31.01.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2022 r. z dn. 31.01.2022 r.


Wyświetlony: 2590

Dodany 02.02.2022 13:29:03 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.02.2022 13:31:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.10.2021 z dn. 31.01.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.10.2021 z dn. 31.01.2022 r. 


Wyświetlony: 2309

Dodany 02.02.2022 13:24:42 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.02.2022 13:26:40 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Komunikat w sprawie zawieszenia osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1. Komunikat w sprawie zawieszenia osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego( PDF , WORD)

2. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa


Wyświetlony: 2263

Dodany 01.02.2022 09:30:44 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.02.2022 09:33:46 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 17.01.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2332.2021.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 17.01.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2332.2021.MK Wyświetlony: 2359

Dodany 26.01.2022 13:43:12 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.01.2022 13:44:23 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.6.2021 z dnia 11.01.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.6.2021 z dnia 11.01.2022 r.Wyświetlony: 2465

Dodany 12.01.2022 13:44:27 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.01.2022 13:45:43 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

25.09.2023 10:12

Obwodowe Komisje Wyborcze

Czytaj dalej...

22.09.2023 11:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21.09.2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dot. decyzji o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Czytaj dalej...

22.09.2023 11:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21.09.2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dot. decyzji o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Czytaj dalej...

22.09.2023 08:19

Oświadczenia majątkowe za 2022 rok- Jednostki podległe

Czytaj dalej...

22.09.2023 08:16

Oświadczenia majątkowe za 2022 rok - Urząd Gminy

Czytaj dalej...

21.09.2023 14:17

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz z przeznaczeniem na finansowanie deficytu planowanego na rok 2023

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: