Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 29.11.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.6287.2022.PL

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 29.11.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.6287.2022.PL


Wyświetlony: 14

Dodany 07.12.2022 09:13:17 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.12.2022 09:15:02 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.11.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022 o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania.

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.11.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022 o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania.


Wyświetlony: 69

Dodany 28.11.2022 15:03:42 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.11.2022 15:04:38 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Moszczenica z dn. 10.11.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022 oraz treść decyzji.

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Moszczenica z dn. 10.11.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022 

2. Decyzja nr 6/2022


Wyświetlony: 125

Dodany 14.11.2022 14:31:55 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.11.2022 14:34:13 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 10.11.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022 (zawiadomienie stron postępowania)

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 10.11.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022 (zawiadomienie stron postępowania)


Wyświetlony: 151

Dodany 14.11.2022 14:27:47 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.11.2022 14:28:33 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 02.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022 o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 02.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022 o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania


Wyświetlony: 215

Dodany 03.11.2022 17:18:41 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.11.2022 17:20:35 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 02.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022 o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 02.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022 o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Wyświetlony: 264

Dodany 03.11.2022 12:58:44 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.11.2022 13:00:16 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski” na działkach o nr ewid. 213, 214, 315, 212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, znak: GOŚ.6220.1.2020

1. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski” na działkach o nr ewid. 213, 214, 315, 212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, znak: GOŚ.6220.1.2020


Wyświetlony: 258

Dodany 27.10.2022 15:37:59 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.10.2022 15:38:59 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Moszczenica z dn. 19.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022 oraz treść decyzji.

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Moszczenica z dn. 19.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022 

2. Decyzja nr 5\2022


Wyświetlony: 402

Dodany 20.10.2022 18:30:28 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.10.2022 13:07:16 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 19.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022 (zawiadomienie stron postępowania)

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 19.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022 (zawiadomienie stron postępowania)


Wyświetlony: 295

Dodany 20.10.2022 18:27:57 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.10.2022 18:28:55 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 14.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 14.10.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022


Wyświetlony: 364

Dodany 14.10.2022 13:26:39 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.10.2022 13:28:42 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 07.10.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2173.2022.PL

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 07.10.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2173.2022.PL


Wyświetlony: 306

Dodany 12.10.2022 10:49:27 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.10.2022 10:50:34 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.11.2022 z dnia 04.10.2022 r.

1. Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.11.2022 z dnia 04.10.2022 r.


Wyświetlony: 301

Dodany 05.10.2022 12:28:50 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.10.2022 12:28:50 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.10.2021 z dnia 26.09.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.10.2021 z dnia 26.09.2022 r.


Wyświetlony: 401

Dodany 28.09.2022 09:51:39 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.09.2022 09:53:31 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 26.09.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 26.09.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022


Wyświetlony: 402

Dodany 28.09.2022 08:21:42 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.09.2022 08:22:41 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 21.09.2022 r. znak: GOŚ.6220.9.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 21.09.2022 r. znak: GOŚ.6220.9.2022


Wyświetlony: 486

Dodany 22.09.2022 14:41:55 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.09.2022 14:42:47 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 12.09.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1463.2022.PL

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 12.09.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1463.2022.PL


Wyświetlony: 493

Dodany 13.09.2022 16:23:15 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.09.2022 16:24:27 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 01.09.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.1662.2022.DM

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 01.09.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.1662.2022.DM


Wyświetlony: 503

Dodany 09.09.2022 08:05:38 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.09.2022 08:06:44 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: GOŚ.6220.10.2019 z dn. 5.09.2022 r.

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: GOŚ.6220.10.2019 z dn. 5.09.2022 r.

2. Decyzja nr 4/2022 o środowiskowych uwarunkowaniachWyświetlony: 540

Dodany 06.09.2022 13:29:37 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.09.2022 13:31:15 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 02.09.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 02.09.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022


Wyświetlony: 536

Dodany 05.09.2022 08:27:16 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.09.2022 08:28:07 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 37/2022 z dn. 29.08.2022 r. znak: ROS.6220.3.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 37/2022 z dn. 29.08.2022 r. znak: ROS.6220.3.2022


Wyświetlony: 552

Dodany 02.09.2022 09:40:29 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.09.2022 09:41:30 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: GOŚ.6220.13.2021 z dn. 31.08.2022 r. oraz treść decyzji

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: GOŚ.6220.13.2021 z dn. 31.08.2022 r. 

2. Decyzja 3/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach


Wyświetlony: 550

Dodany 01.09.2022 13:03:33 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.09.2022 13:07:40 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica znak: GOŚ.6220.13.2021 z dn. 30.08.2022 r.

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica znak: GOŚ.6220.13.2021 z dn. 30.08.2022 r.


Wyświetlony: 616

Dodany 01.09.2022 12:51:22 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.09.2022 12:55:03 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 29.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 29.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022


Wyświetlony: 579

Dodany 30.08.2022 12:59:04 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.08.2022 13:01:01 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 34/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 18.08.2022 r.

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 34/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 18.08.2022 r.


Wyświetlony: 621

Dodany 25.08.2022 12:06:41 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.08.2022 12:07:31 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 33/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 18.08.2022 r.

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 33/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 18.08.2022 r.


Wyświetlony: 588

Dodany 25.08.2022 12:03:12 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.08.2022 12:04:12 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 23.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 23.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022


Wyświetlony: 684

Dodany 24.08.2022 12:54:23 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.08.2022 13:03:10 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1598.2022.PL z dn. 17.08.2022 r.

1. Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1598.2022.PL z dn. 17.08.2022 r.


Wyświetlony: 612

Dodany 23.08.2022 14:27:30 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.08.2022 14:28:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.11.2022 z dnia 19.08.2022 r.

1. Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.11.2022 z dnia 19.08.2022 r.


Wyświetlony: 614

Dodany 23.08.2022 13:30:06 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.08.2022 13:30:55 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4211.1599.2022.MK z dn. 4.08.2022 r.

1. Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4211.1599.2022.MK z dn. 4.08.2022 r.


Wyświetlony: 702

Dodany 11.08.2022 11:15:45 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.08.2022 11:16:37 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1463.2022.PL z dn. 8.08.2022 r.

1. Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1463.2022.PL z dn. 8.08.2022 r.


Wyświetlony: 718

Dodany 10.08.2022 13:57:30 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.08.2022 13:58:19 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 4.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.13.2021

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 4.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.13.2021


Wyświetlony: 712

Dodany 05.08.2022 12:11:51 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.08.2022 12:18:02 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1550.2022.PL z dn. 28.07.2022 r.

1. Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1550.2022.PL z dn. 28.07.2022 r.


Wyświetlony: 717

Dodany 05.08.2022 10:17:33 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.08.2022 10:18:24 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 3.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2021

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 3.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2021


Wyświetlony: 718

Dodany 04.08.2022 13:47:30 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.08.2022 13:49:21 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 3.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 3.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022


Wyświetlony: 702

Dodany 04.08.2022 09:20:42 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.08.2022 09:21:33 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 2.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 2.08.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2022


Wyświetlony: 710

Dodany 03.08.2022 10:54:44 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.08.2022 10:56:43 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 27.07.2022 r. znak: GOŚ.6220.9.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 27.07.2022 r. znak: GOŚ.6220.9.2022


Wyświetlony: 754

Dodany 28.07.2022 08:29:23 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.07.2022 08:30:20 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 19.07.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 19.07.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2022


Wyświetlony: 776

Dodany 19.07.2022 17:16:46 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.07.2022 17:17:32 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 27/2022 z dn. 30.06.2022 r. znak: ROS.6220.3.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 27/2022 z dn. 30.06.2022 r. znak: ROS.6220.3.2022


Wyświetlony: 812

Dodany 07.07.2022 06:23:25 przez Jadwia Kordys

Autor dokumentu Jadwia Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.07.2022 06:24:17 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.8.2021 z dn. 1.07.2022 r.

Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.8.2021 z dn. 1.07.2022 r.


Wyświetlony: 847

Dodany 04.07.2022 07:51:07 przez Jadwia Kordys

Autor dokumentu Jadwia Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.07.2022 07:52:44 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2022 z dn. 30.06.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2022 z dn. 30.06.2022 r.


Wyświetlony: 937

Dodany 01.07.2022 10:21:32 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.07.2022 10:22:21 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz treść decyzji znak: GOŚ.6220.2.2022 z dn. 30.06.2022 r.

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz treść decyzji znak: GOŚ.6220.2.2022 z dn. 30.06.2022 r.

2. Decyzja nr 2/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach


Wyświetlony: 835

Dodany 01.07.2022 09:32:21 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.07.2022 09:35:44 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie RDOŚ w Łodzi WOOŚ.420.140.2018.Aso.20 z dnia 24.06.2022r.

1. Zawiadomienie RDOŚ w Łodzi WOOŚ.420.140.2018.Aso.20 z dnia 24.06.2022r.Wyświetlony: 848

Dodany 28.06.2022 15:50:45 przez Beata Staniaszek

Autor dokumentu Beata Staniaszek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.06.2022 15:51:30 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz treść decyzji znak: GOŚ.6220.4.2022 z dn. 28.06.2022 r.

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz treść decyzji znak: GOŚ.6220.4.2022 z dn. 28.06.2022 r.

2. Decyzja


Wyświetlony: 937

Dodany 28.06.2022 15:17:23 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.06.2022 15:19:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.4.2022 z dn. 28.06.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.4.2022 z dn. 28.06.2022 r.


Wyświetlony: 870

Dodany 28.06.2022 15:14:05 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.06.2022 15:14:57 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1396.2022.DM z dn. 22.06.2022 r.

1. Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.1396.2022.DM z dn. 22.06.2022 r.


Wyświetlony: 915

Dodany 24.06.2022 12:44:47 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.06.2022 12:46:15 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 22.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022

1. Obwieszczenie z dnia 22.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022


Wyświetlony: 894

Dodany 24.06.2022 12:36:38 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.06.2022 12:38:13 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 24/2022 z dn. 9.06.2022 r. znak: ROS.6220.5.2020

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 24/2022 z dn. 9.06.2022 r. znak: ROS.6220.5.2020


Wyświetlony: 1234

Dodany 21.06.2022 12:25:30 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.06.2022 12:28:51 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 9.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2021

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 9.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2021


Wyświetlony: 964

Dodany 10.06.2022 08:38:08 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2022 08:38:52 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 1.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2021

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 1.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.8.2021


Wyświetlony: 967

Dodany 03.06.2022 13:34:43 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.06.2022 13:35:59 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 1.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2019

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 1.06.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2019


Wyświetlony: 974

Dodany 01.06.2022 12:49:46 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.06.2022 12:50:38 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 27.05.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.818.2022.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 27.05.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.818.2022.MK


Wyświetlony: 990

Dodany 30.05.2022 15:20:28 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.05.2022 15:21:26 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 30.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2021

1. Obwieszczenie z dnia 30.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.10.2021


Wyświetlony: 1010

Dodany 30.05.2022 14:42:32 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.05.2022 14:43:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 24.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.13.2022

1. Obwieszczenie z dnia 24.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.13.2022


Wyświetlony: 1071

Dodany 24.05.2022 13:29:09 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.05.2022 13:30:15 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 24.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.4.2022

1. Obwieszczenie z dnia 24.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.4.2022


Wyświetlony: 1060

Dodany 24.05.2022 12:44:32 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.05.2022 12:45:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 17.05.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.766.2022.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie zdn. 17.05.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.766.2022.MK


Wyświetlony: 1020

Dodany 23.05.2022 09:53:58 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.05.2022 09:54:52 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 12.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.4.2022

Obwieszczenie z dnia 12.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.4.2022


Wyświetlony: 1147

Dodany 17.05.2022 14:55:46 przez Jadwia Kordys

Autor dokumentu Jadwia Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.05.2022 14:56:36 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Decyzja z dnia 12.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.2.2020

1. Decyzja z dnia 12.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.2.2020


Wyświetlony: 1157

Dodany 13.05.2022 09:16:43 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.05.2022 09:17:36 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dn. 12.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.2.2020

1. Obwieszczenie z dn. 12.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.2.2020


Wyświetlony: 1107

Dodany 13.05.2022 09:12:57 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.05.2022 09:14:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dn. 12.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.2.2020

1. Zawiadomienie z dn. 12.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.2.2020


Wyświetlony: 1126

Dodany 13.05.2022 09:10:57 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.05.2022 09:11:45 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 5.05.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.313.2022.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 5.05.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.313.2022.MK


Wyświetlony: 1092

Dodany 12.05.2022 09:52:04 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.05.2022 09:53:08 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2022 z dnia 5.05.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2022 z dnia 5.05.2022 r.  


Wyświetlony: 1085

Dodany 05.05.2022 13:23:45 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.05.2022 13:24:40 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 19/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 27.04.2022 r.

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica  nr 19/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 27.04.2022 r. 


Wyświetlony: 1126

Dodany 04.05.2022 15:13:33 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.05.2022 15:14:37 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 18/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 27.04.2022 r.

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica  nr 18/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 27.04.2022 r.


Wyświetlony: 1195

Dodany 04.05.2022 15:10:02 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.05.2022 15:10:54 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2020 z dnia 28.04.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2020 z dnia 28.04.2022 r. 


Wyświetlony: 1167

Dodany 29.04.2022 10:31:51 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.04.2022 10:32:42 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dn. 26.04.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022

1. Obwieszczenie z dn. 26.04.2022 r. znak: GOŚ.6220.5.2022


Wyświetlony: 1191

Dodany 26.04.2022 16:47:49 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.04.2022 16:48:45 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 11.04.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.747.2022.MK

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 11.04.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.747.2022.MK


Wyświetlony: 1226

Dodany 14.04.2022 15:34:03 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.04.2022 15:35:38 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dn. 12.04.2022 r. znak: GOŚ.6220.6.2021

1. Obwieszczenie z dn. 12.04.2022 r. znak: GOŚ.6220.6.2021

2. Decyzja nr 1/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach


Wyświetlony: 1354

Dodany 13.04.2022 15:00:48 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.04.2022 15:03:11 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 7.04.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.645.2022.MS

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 7.04.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.645.2022.MS


Wyświetlony: 1204

Dodany 12.04.2022 16:20:03 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.04.2022 16:22:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.10.2021 z dn. 11.04.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.10.2021 z dn. 11.04.2022 r. 


Wyświetlony: 1207

Dodany 12.04.2022 16:17:41 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.04.2022 16:18:24 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie znak: WA.RUZ.4210.21.2022.JSM z dn. 25.03.2022 r.

1. Obwieszczenie PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie znak: WA.RUZ.4210.21.2022.JSM z dn. 25.03.2022 r. Wyświetlony: 1274

Dodany 04.04.2022 15:23:46 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.04.2022 15:25:16 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 28.03.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.335.2022.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 28.03.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.335.2022.MK 


Wyświetlony: 1289

Dodany 01.04.2022 14:38:48 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.04.2022 14:39:48 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dn. 30.03.2022 r. znak: GOŚ.6220.11.2021

1. Obwieszczenie z dn. 30.03.2022 r. znak: GOŚ.6220.11.2021 


Wyświetlony: 1291

Dodany 30.03.2022 14:55:55 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.03.2022 14:56:40 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 24.03.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.313.2022.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 24.03.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.313.2022.MK 


Wyświetlony: 1377

Dodany 29.03.2022 18:24:23 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2022 18:25:05 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 25.03.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.259.2022.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 25.03.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.259.2022.MK 


Wyświetlony: 1309

Dodany 29.03.2022 18:22:32 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2022 18:23:16 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.13.2021 z dnia 28.03.2022 r.

1. Obwieszczenie znak:GOŚ.6220.13.2021 z dnia 28.03.2022 r.


Wyświetlony: 1337

Dodany 28.03.2022 10:51:41 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.03.2022 10:52:53 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.4.2022 z dnia 17.03.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.4.2022 z dnia 17.03.2022 r.


Wyświetlony: 1400

Dodany 17.03.2022 15:34:52 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.03.2022 15:35:35 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2020 z dnia 15.03.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2020 z dnia 15.03.2022 r.Wyświetlony: 1399

Dodany 15.03.2022 14:55:06 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.03.2022 14:56:04 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.6.2021 z dnia 15.03.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.6.2021 z dnia 15.03.2022 r.


Wyświetlony: 1405

Dodany 15.03.2022 14:52:11 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.03.2022 14:53:07 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.2.2022 z dnia 10.03.2022 r.

1. Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.2.2022 z dnia 10.03.2022 r.


Wyświetlony: 1403

Dodany 15.03.2022 09:21:10 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.03.2022 09:22:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.8.2021 z dnia 7.03.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.8.2021 z dnia 7.03.2022 r.


Wyświetlony: 1440

Dodany 08.03.2022 16:01:09 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.03.2022 16:02:00 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 25.02.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.212.2022.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 25.02.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.212.2022.MK 


Wyświetlony: 1449

Dodany 07.03.2022 14:55:00 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.03.2022 14:55:46 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 1.03.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.311.2022.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie zdn. 1.03.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.311.2022.MK 


Wyświetlony: 1582

Dodany 03.03.2022 14:28:47 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.03.2022 14:29:59 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 16.02.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.87.2022.IM

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie zdn. 16.02.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.87.2022.IM

 


Wyświetlony: 1566

Dodany 24.02.2022 10:56:43 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.02.2022 10:58:02 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 09.02.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.17.2022.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 09.02.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.17.2022.MK Wyświetlony: 1738

Dodany 18.02.2022 12:25:24 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.02.2022 12:27:56 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 09.02.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.119.2022.MS

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 09.02.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.119.2022.MS 


Wyświetlony: 1509

Dodany 16.02.2022 14:59:14 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.02.2022 15:00:14 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.6.2021 z dn. 15.02.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.6.2021 z dn. 15.02.2022 r. 


Wyświetlony: 1513

Dodany 15.02.2022 17:05:58 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.02.2022 17:07:29 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.1.2021 z dn. 10.02.2022 r.

1. Obwieszczenie znak: GOŚ.6220.1.2021 z dn. 10.02.2022 r. 


Wyświetlony: 1617

Dodany 10.02.2022 09:52:09 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.02.2022 09:53:20 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 6/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 31.01.2022 r.

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Grabica nr 6/2022 znak: ROS.6220.5.2020 z dn. 31.01.2022 r. Wyświetlony: 1577

Dodany 03.02.2022 08:08:17 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.02.2022 08:09:15 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2022 r. z dn. 31.01.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.2.2022 r. z dn. 31.01.2022 r.


Wyświetlony: 1753

Dodany 02.02.2022 13:29:03 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.02.2022 13:31:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.10.2021 z dn. 31.01.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.10.2021 z dn. 31.01.2022 r. 


Wyświetlony: 1599

Dodany 02.02.2022 13:24:42 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.02.2022 13:26:40 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Komunikat w sprawie zawieszenia osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1. Komunikat w sprawie zawieszenia osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego( PDF , WORD)

2. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa


Wyświetlony: 1568

Dodany 01.02.2022 09:30:44 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.02.2022 09:33:46 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 17.01.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2332.2021.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dn. 17.01.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2332.2021.MK Wyświetlony: 1673

Dodany 26.01.2022 13:43:12 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.01.2022 13:44:23 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.6.2021 z dnia 11.01.2022 r.

1. Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.6.2021 z dnia 11.01.2022 r.Wyświetlony: 1755

Dodany 12.01.2022 13:44:27 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.01.2022 13:45:43 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

07.12.2022 15:26

Wykaz nieruchomości nr 10/2022 z dnia 07.12.2022 r. przeznaczonej do oddania w dzierżawę – działka nr 632/3, obręb Moszczenica oraz działka nr 141/3, obręb Gajkowice

Czytaj dalej...

07.12.2022 15:26

Wykaz nieruchomości nr 10/2022 z dnia 07.12.2022 r. przeznaczonej do oddania w dzierżawę – działka nr 632/3, obręb Moszczenica oraz działka nr 141/3, obręb Gajkowice

Czytaj dalej...

07.12.2022 15:23

Wykaz nieruchomości nr 7/2022 z dnia 07.12.2022 r. przeznaczonej do oddania w dzierżawę – działka nr 851/3, obręb Moszczenica

Czytaj dalej...

07.12.2022 15:23

Wykaz nieruchomości nr 7/2022 z dnia 07.12.2022 r. przeznaczonej do oddania w dzierżawę – działka nr 851/3, obręb Moszczenica

Czytaj dalej...

07.12.2022 15:22

Wykaz nieruchomości nr 7/2022 z dnia 07.12.2022 r. przeznaczonej do oddania w dzierżawę – działka nr 851/3, obręb Moszczenica

Czytaj dalej...

07.12.2022 15:21

Wykaz nieruchomości nr 8/2022 z dnia 07.12.2022 r. przeznaczonej do oddania w dzierżawę – działka nr 619/1, obręb Moszczenica

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: