Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

 1. Marceli Piekarek (281 KB) - Wójt Gminy
  • Wyjaśnienie (55 KB) do oświadczenia majątkowego za 2011 rok
 2. Krzysztof Jędrzejczyk (195 KB) - Zastępca Wójta Gminy
 3. Katarzyna Majda (134 KB) - Sekretarz Gminy
 4. Anna Kaźmierczak (142 KB) - Skarbnik Gminy
 5. Agata Biesaga (140 KB) - Inspektor ds. oświaty
 6. Zofia Forma (140 KB) - Inspektor ds. kontroli

Wyświetlony: 1718

Dodany 29.04.2020 08:08:47 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: 01.04.2020

Ostatnia modyfikacja:29.04.2020 08:08:47

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy za rok 2002

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie BOGUSŁAW LECH (124,5 KB) Wójt Gminy

Oświadczenie KATARZYNA BĄBOL (132,2 KB) Zastępca Wójta Gminy

Oświadczenie URSZULA SWIERCZYŃSKA (140,2 KB) Sekretarz Urzędu Gminy

Oświadczenie ANNA KAŹMIERCZAK (118,9 KB) Skarbnik Gminy

 

Oświadczenia majątkowe urzędników wydających decyzje administracyjne

Oświadczenie STANISŁAWA GÓRA (901,6 KB) - stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

Oświadczenie TADEUSZ PLICH (125,5 KB) - stanowisko ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego

Oświadczenie SABINA DRÓŻDŻ (133,9 KB) - kierownik GOPS 

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających gminną osobą prawną

Oświadczenie ANDRZEJ GIERCZAK (124,2 KB)

Oświadczenie DARIUSZ MAGACZ (121 KB) 

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Oświadczenie DOROTA CYBULA (100,9 KB) - dyrektor

Oświadczenie ANETA PIOTROWSKA (110,4 KB) - dyrektor

Oświadczenie BOŻENA JUSTYNA (128,1 KB)- dyrektor

Oświadczenie HENRYK STAREWICZ (93,4 KB)- dyrektor

Oświadczenie MARIA BYLINKA (114,6 KB)- dyrektor

Oświadczenie STANISŁAWA RESZKA (113,1 KB)- dyrektor

Oświadczenie ZBIGNIEW TUTA (116,2 KB)- dyrektor

Oświadczenie ZYGMUNT SZAFRAŃSKI (95,6 KB)- dyrektor

Oświadczenie JERZY KORYTKOWSKI (121,4 KB)- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

 

 

Wyświetlony: 1197

Dodany 25.11.2019 09:22:32 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Anna Urbaszek

Ważny do: 22.11.2019

Ostatnia modyfikacja:25.11.2019 09:22:32

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy za rok 2002

Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Moszczenica wg spisu alfabetycznego

Oświadczenie SYLWESTER ADAMUS (134,4 KB)

Oświadczenie MAREK DZIADCZYK (138,1 KB)

Oświadczenie LESZEK HEINZEL (124,1 KB)

Oświadczenie SŁAWOMIR KALINOWSKI (121,9 KB)

Oświadczenie ROMAN KAZMIERCZAK (344,9 KB)

Oświadczenie EUGENIUSZ LISIAK (104,6 KB)

Oświadczenie DARIUSZ MAGACZ (121 KB)

Oświadczenie MARCELI PIEKAREK (155 KB)

Oświadczenie JAN PODLECKI (101 KB)

Oświadczenie MIECZYSŁAW WIECZOREK (111 KB)

Oświadczenie MARIOLA WOZNIAKOWSKA (77,9 KB)

Oświadczenie AGNIESZKA JANIEC (92,2 KB)

Oświadczenie CEZARY GALIA (1 MB)

Oświadczenie EUGENIUSZ KRÓL (1,1 MB)

 Oświadczenie GRAZYNA WOJNA (118 KB)

 

 

Wyświetlony: 1054

Dodany 25.11.2019 09:41:12 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Anna Urbaszek

Ważny do: 22.11.2019

Ostatnia modyfikacja:25.11.2019 09:41:12

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy za rok 2003

Oświadczenia majątkowe

Bogusław Lech (802,3 KB) - Wójt Gminy

Katarzyna Bąbol (805,1 KB) - Zastępca Wójta

Urszula Świerczyńska (844,3 KB) - Sekretarz Gminy

Anna Kaźmierczak (654,6 KB) - Skarbnik Gminy

Oświadczenia majątkowe urzędników wydających decyzje administracyjne

Stanisława Góra (605,2 KB) - stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających gminną osobą prawną

Adam Gierczak (574,8 KB) 

Tomasz Magacz (564,8 KB)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Jerzy Korytkowski (683 KB) - Dyrektor Gmienngo Ośrodka Kultury

Joanna Forma (769 KB) Dyrektor GZOZ w Moszczenicy

Sabina Dróżdż (661,2 KB) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy do 22.06.2004 r.

Zofia Papoń (640 KB) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy od 23.06.2004 r.

Dyrektorzy Szkół

Dorota Cybula - dyrektor (646,3 KB) Szkoły Podstwowej w Moszczenicy

Aneta Piotrowska (610,1 KB) Dyrektor Szkoły Podstwowej w Gazomi

 Bożena Justyna (611,6 KB) Dyrektor Zespołu Szkół w Moszczenicy

Lucyna Kowalczyk (662,5 KB) Dyrektor Gimnzjum w Srocku

Maria Bylinka (648,5 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach

Stanisława Reszka (664,6 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej Srocku

Zbigniew Tuta (648,2 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rękoraju

Zygmunt Szafrański (652,7 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosowie


Wyświetlony: 5530

Dodany 25.11.2019 10:08:13 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Operator Treści

Ważny do: 22.11.2019

Ostatnia modyfikacja:25.11.2019 10:08:13

Historia zmian [15]

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy za rok 2003

Agnieszka Janiec (511,3 KB)

Cezary Galia (491 KB)

Dariusz Magacz (476,2 KB)

Eugeniusz Król (451,2 KB)

Eugeniusz Lesiak (459 KB)

Grażyna Wojna (499,1 KB)

Jan Podlecki (465,7 KB)

Leszek Heinzel (497,5 KB)

Marek Dziadczyk (470,8 KB)


Wyświetlony: 1622

Dodany 25.11.2019 09:53:18 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Operator Treści

Ważny do: 22.11.2019

Ostatnia modyfikacja:25.11.2019 09:53:18

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy za rok 2004

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Oświadczenie majątkowe - KATARZYNA BĄBOL (555,1 KB) Zastępca Wójta

Oświadczenie majątkowe - URSZULA ŚWIERCZYŃSKA (554,2 KB) Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe - ANNA KAŹMIERCZAK (487,5 KB) Skarbnik Gminy

Oświadczenia majątkowe urzędników wydających decyzje administracyjne

Oświadczenie majątkowe - STANISŁAWA GÓRA (405,8 KB) stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających gminną osobą prawną

Oświadczenie majątkowe - ADAM GIERCZAK (473,5 KB)

Oświadczenie majątkowe - TOMASZ MAGACZ (459,4 KB)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Oświadczenie majątkowe - JERZY KORYTKOWSKI (457,2 KB) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy

Oświadczenie majątkowe - ZOFIA PAPOŃ (444,6 KB) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy

Oświadczenie majatkowe - JOANNA FORMA (441,7 KB) Dyrektor GZOZ w Moszczenicy

Oświadczenie majątkowe - TOMASZ KEMPA (346,5 KB) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy od 28.02.2005 roku

Dyrektorzy Szkół

Oświadczenia majątkowe - AGNIESZKA DALESZCZYK (509,3 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moszczenicy

Oświadczenie majątkowe - MARIA BYLINKA (463,8 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach

Oświadczenie majątkowe - ZBIGNIEW TUTA (456,2 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rękoraju

Oświadczenie majątkowe - ZENON STAREWICZ (458,8 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarostach

Oświadczenie majatkowe - ZYGMUNT SZAFRAŃSKI (468,7 KB) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosowie

Oświadczenie majątkowe - BOŻENA JUSTYNA (452,1 KB) Dyrektor Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy

Oświadczenie majątkowe - LUCYNA KOWALCZYK (448,3 KB) Dyrektor Zespołu Szkół w Srocku


Wyświetlony: 3137

Dodany 25.11.2019 10:20:56 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Anna Urbaszek

Ważny do: 22.11.2019

Ostatnia modyfikacja:25.11.2019 10:20:56

Historia zmian [8]

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy za rok 2004

Oświadczenie - majątkowe Dariusz Magacz (308,4 KB)

Oświadczenie - majątkowe Agnieszka Janiec (297,6 KB)

Oświadczenie - majątkowe Cezary Galia (284 KB)

Oświadczenie - majątkowe Eugeniusz Lesiak (309,5 KB)

Oświadczenie - majątkowe Eugeniusz Król (319 KB)

Oświadczenie - majątkowe Grażyna Wojna (289,7 KB)

Oświadczenie - majątkowe Jan Podlecki (301,7 KB)

Oświadczenie - majątkowe Leszek Heinzel (274,5 KB)

Oświadczenie - majątkowe Mieczysław Wieczorek (330,1 KB)

Oświadczenie - majątkowe Marek Dziadczyk (340,9 KB)

Oświadczenie - majątkowe Roman Kaźmierczak (292,3 KB)

Oświadczenie - majątkowe Sylwester Adamus (340,7 KB)

Oświadczenie - majątkowe Sławomir Kalinowski (347,5 KB)

Oświadczenie - majątkowe Mariola Woźniakowska (317,7 KB)


Wyświetlony: 3060

Dodany 25.11.2019 10:13:29 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: 22.11.2019

Ostatnia modyfikacja:25.11.2019 10:13:29

Historia zmian [8]

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy za rok 2005

Oświadczenia majątkowe:
 1. Bogusław Lech - Oświadczenie na koniec kadencji 2002-2006 (282,3 KB)
 2. Katarzyna Bąbol - Zastępca Wójta (1,7 MB)
 3. Urszula Świerczyńska - Sekretarz (1,1 MB)
 4. Anna Kaźmierczak - Skarbnik (1,1 MB)
Oświadczenia majątkowe urzędników wydających decyzje administracyjne:
 1. Stanisława Góra - Inspektor d/s podatków i opałat (951 KB)
Oświadczenia majątkowe osób zarządzających gminną osoba prawną:
 1. Adam Gierczak - Prezes Zarządu (937,9 KB) - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy
 2. Tomasz Magacz - Członek Zarządu (821,5 KB) - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy:
 1. Jerzy Korytkowski - Dyrektor (821,3 KB) - Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy
 2. Zofia Papoń - Kierownik (836,1 KB) - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy
 3. Tomasz Kempa - Dyrektor (948 KB) - Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy
 4. Joanna Forma - Dyrektor (859,6 KB) - Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół:
 1. Agnieszka Daleszczyk - Dyrektor (971,7 KB) - Szkoła Podstawowa w Moszczenicy
 2. Aneta Piotrowska - Dyrektor (911,3 KB) - Szkoła Podstawowa w Gazomi
 3. Bożena Justyna - Dyrektor (849,6 KB) - Gimnazjum im. S. Małachowskiego w Moszczenicy
 4. Maria Bylinka - Dyrektor (857,7 KB) - Szkoła Podstawowa w Babach
 5. Zbigniew Tuta - Dyrektor (848,4 KB) - Szkoła Podstawowa w Rękoraju
 6. Henryk Starewicz - Dyrektor (809,6 KB) - Szkoła Podstawowa w Jarostach
 7. Zygmunt Szafrański - Dyrektor (839,5 KB) - Szkoła Podstawowa w Kosowie
 8. Lucyna Kowalczyk - Dyrektor (834,9 KB) - Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Srocku
 

Wyświetlony: 4469

Dodany 25.11.2019 10:28:01 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: 22.11.2019

Ostatnia modyfikacja:25.11.2019 10:28:01

Historia zmian [12]

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy za 2005 rok

 1. Radna - Agnieszka Janiec (875,8 KB)
 2. Radna - Grażyna Wojna (850 KB)
 3. Radna - Mariola Woźniakowska (842,1 KB)
 4. Radny - Cezary Galia (876,9 KB)
 5. Radny - Dariusz Magacz (901,9 KB)
 6. Radny - Eugeniusz Król (904,5 KB)
 7. Radny - Eugeniusz Lesiak (867,8 KB)
 8. Radny - Jan Podlecki (873,8 KB)
 9. Radny - Leszek Heinzel (886,6 KB)
 10. Radny - Marek Dziadczyk (911,1 KB)
 11. Radny - Mieczysław Wieczorek (880,5 KB)
 12. Radny - Roman Kaźmierczak (890,8 KB)
 13. Radny - Sławomir Kalinowski (905,7 KB)
 14. Radny - Sylwester Adamus (893,8 KB)

Wyświetlony: 1888

Dodany 25.11.2019 10:45:33 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: 22.11.2019

Ostatnia modyfikacja:25.11.2019 10:45:33

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007 rok

 1. Marceli Piekarek - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Anna Kaźmierczak
 3. Roman Kaźmierczak
 4. Czesława Kałuzińska
 5. Dariusz Magacz
 6. Grażyna Wojna
 7. Grzegorz Nowicki
 8. Jan Pluta
 9. Krzysztof Jędrzejczyk
 10. Małgorzata Domańska
 11. Sylwester Toma
 12. Tadeusz Kowara
 13. Wiesław Cisowski
 14. Wojciech Jarzębowski
 15. Zdzisław Sitek

Wyświetlony: 1077

Dodany 25.11.2019 10:46:40 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: 22.11.2019

Ostatnia modyfikacja:25.11.2019 10:46:40

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za 2008 rok

 1. Katarzyna Majda - Zastępca Wójta Gminy
 2. Beata Suma - Sekretarz Gminy
 3. Anna Kaźmierczak - Skarbnik Gminy
 4. Zofia Papoń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 5. Jerzy Korytkowski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
 6. Stanisława Góra - Inspektor ds. Podatków
 7. Adam Gierczak - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy
 8. Tomasz Magacz - Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy
 9. Tomasz Kempa - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
 10. Joanna Forma - Dyrektor Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
 11. Agnieszka Daleszczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moszczenicy
 12. Bożena Justyna - Dyrektor Gimnazjum w Moszczenicy
 13. Aneta Piotrowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gazomi
 14. Bożena Nowak-Justyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarostach
 15. Maria Bylinka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach
 16. Sławomir Pigoń - Dyrektor Zespołu Szkół w Srocku
 17. Zbigniew Tuta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rękoraju

 


Wyświetlony: 1397

Dodany 25.11.2019 11:05:14 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: 22.11.2019

Ostatnia modyfikacja:25.11.2019 11:05:14

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008 rok

 1. Marceli Piekarek
 2. Roman Kaźmierczak
 3. Anna Kaźmierczak
 4. Czesława Kałuzińska
 5. Dariusz Magacz
 6. Grażyna Wojna
 7. Grzegorz Nowicki
 8. Jan Pluta
 9. Krzysztof Jędrzejczyk
 10. Małgorzata Domańska
 11. Sylwester Toma
 12. Tadeusz Kowara
 13. Wiesław Cisowski
 14. Wojciech Jarzębowski
 15. Zdzisław Sitek

Wyświetlony: 1086

Dodany 25.11.2019 10:48:01 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: 22.11.2019

Ostatnia modyfikacja:25.11.2019 10:48:01

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za 2009 rok

 1. Bogusław Lech  - Wójt Gminy Moszczenica(527 KB)
 2. Katarzyna Majda - Zastępca Wójta Gminy Moszczenica,
 3. Beata Suma - Sekretarz Gminy Moszczenica
 4. Anna Kaźmierczak - Skarbnik Gminy Moszczenica,
 5. Stanisława Góra - Inspektor ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Moszczenicy,
 6. Zofia Papoń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy,
 7. Jerzy Korytkowski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy,
 8. Tomasz Kempa - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy,
 9. Adam Gierczak - Prezes Zarządu - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Moszczenicy,
 10. Tomasz Magacz - Członek Zarządu - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Moszczenicy,
 11. Joanna Forma - Dyrektor GZOZ w Moszczenicy,
 12. Bożena Justyna - Dyrektor Gimnazjum im. S. Małachowskiego w Moszczenicy,
 13. Agnieszka Daleszczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moszczenicy,
 14. Maria Bylinka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach,
 15. Aneta Piotrowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gazomi,
 16. Bożena Nowak-Justyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej wJarostach,
 17. Zbigniew Tuta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rękoraju,
 18. Sławomir Pigoń - Dyrektor Zespołu Szkół w Srocku.

Wyświetlony: 1916

Dodany 25.11.2019 11:05:45 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: 22.11.2019

Ostatnia modyfikacja:25.11.2019 11:05:45

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009 rok

 1. Marceli Piekarek (289 KB)
 2. Roman Kaźmierczak (303 KB)
 3. Anna Kaźmierczak (330 KB)
 4. Dariusz Magacz (400 KB)
 5. Grażyna Wojna (229 KB)
 6. Grzegorz Nowicki (392 KB)
 7. Jan Pluta (319 KB)
 8. Krzysztof Jędrzejczyk (323 KB)
 9. Małgorzata Domańska (113 KB)
 10. Sylwester Toma (331 KB)
 11. Tadeusz Kowara (337 KB)
 12. Wiesław Cisowski (336 KB)
 13. Wiesława Kałuzińska (249 KB)
 14. Wojciech Jarzębowski (327 KB)
 15. Zdzisław Sitek (341 KB)

Wyświetlony: 1344

Dodany 25.11.2019 10:48:36 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: 22.11.2019

Ostatnia modyfikacja:25.11.2019 10:48:36

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2010 rok

 1. Bogdan Rogalski (201 KB) - Przedsiębiorstwo Komunalne w Moszczenicy Sp. z o. o. - Prezes Zarządu
 2. Mieczysław Kacperek (153 KB) - Przedsiębiorstwo Komunalne w Moszczenicy Sp. z o. o. - Członek Zarządu
 3. Jerzy Korytkowski (218 KB) - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy
 4. Joanna Forma (236 KB) - Dyrektor Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
 5. Zofia Papoń (255 KB) - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy
 6. Tomasz Kempa (194 KB) - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy
 7. Zbigniew Tuta (212 KB) - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moszczenicy
 8. Sławomir Pigoń (200 KB) - Dyrektor Zespołu Szkół w Srocku
 9. Maria Bylinka (208 KB) - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach
 10. Jolanta Kujawska-Wężyk (197 KB) - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moszczenicy
 11. Bożena Nowak-Justyna (273 KB) - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarostach
 12. Bożena Justyna (131 KB) - Dyrektor Gimnazjum im. St. Małachowskiego w Moszczenicy
 13. Aneta Piotrowska (203 KB) - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gazomi

Wyświetlony: 1199

Dodany 25.11.2019 11:53:00 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: 22.11.2019

Ostatnia modyfikacja:25.11.2019 11:53:00

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu Gminy za 2010 rok

 1. Marceli Piekarek (306 KB) - Wójt Gminy Moszczenica
 2. Krzysztof Jędrzejczyk (200 KB) - Zastępca Wójta Gminy Moszczenica
 3. Katarzyna Majda (134 KB) - Sekretarz Gminy Moszczenica
 4. Anna Kaźmierczak (231 KB) - Skarbnik Gminy Moszczenica
 5. Stanisława Góra (201 KB) - Inspektor ds. podatków i opłat
 6. Sabina Dróżdż (239 KB) - Starszy pracownik socjalny
 7. Halina Majchrzak (201 KB) - Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Wyświetlony: 1542

Dodany 25.11.2019 11:53:37 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: 22.11.2019

Ostatnia modyfikacja:25.11.2019 11:53:37

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Moszczenica za 2010 rok

 1. Roman Kaźmierczak (246 KB)
 2. Andrzej Dróżdż (189 KB)
 3. Anna Kaźmierczak (210 KB)
 4. Bogusław Lech (122 KB)
 5. Czesława Kałuzińska (213 KB)
 6. Grażyna Wojna (235 KB)
 7. Grzegorz Nowicki (267 KB)
 8. Iwona Pietrzkowska (176 KB)
 9. Jan Kraska (237 KB)
 10. Jan Pluta (204 KB)
 11. Marek Dziadczyk (204 KB)
 12. Mirosław Kawnik (204 KB)
 13. Sylwester Toma (212 KB)
 14. Waldemar Banaszczyk (197 KB)
 15. Wiesław Cisowski (258 KB)

Wyświetlony: 1752

Dodany 25.11.2019 11:54:08 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: 22.11.2019

Ostatnia modyfikacja:25.11.2019 11:54:08

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nr 3/2019 z dnia 24.07.2019 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

1.  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony 10 lat w trybie bezprzetargowym: działka nr 104, obręb Moszczenica


Wyświetlony: 873

Dodany 24.07.2019 15:22:03 przez Marta Szost

Autor dokumentu Marta Szost

Ważny do: 13.08.2019

Ostatnia modyfikacja:24.07.2019 15:22:03

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Archiwum

Najnowsze

28.09.2020 08:55

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Moszczenicy

Czytaj dalej...

28.09.2020 08:48

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Moszczenicy

Czytaj dalej...

28.09.2020 08:33

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Moszczenicy

Czytaj dalej...

28.09.2020 08:06

Wykaz głosowań imiennych z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 24 września 2020 roku.

Czytaj dalej...

28.09.2020 08:06

Wykaz głosowań imiennych z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 24 września 2020 roku.

Czytaj dalej...

25.09.2020 13:55

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: