Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta z 2006 roku

 1. Zarządzenie Nr V/1/2006 (83,5 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
 2. Zarządzenie Nr V/2/2006 (136,5 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
 3. Zarządzenie Nr V/3/2006 (40,5 KB) - w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.
 4. Zarządzenie Nr V/4/2006 (45,2 KB) - w sprawie powołania Zespołu Spisowego w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 5. Zarządzenie Nr V/5/2006 (93,5 KB) - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 6. Zarządzenie Nr V/6/2006 (47,1 KB) - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 7. Zarządzenie Nr V/7/2006 (51 KB) - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 8. Zarządzenie Nr V/8/2006 (56,3 KB) - w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 9. Zarządzenie Nr V/9/2006 (43,7 KB) - w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.
 10. Zarządzenie Nr V/10/2006 (43,4 KB) - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 11. Zarządzenie Nr V/11/2006 (136,3 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
 

Wyświetlony: 5623

Dodany 08.05.2007 11:35:13 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.01.2013 12:38:44 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica z 2006 roku

 1. Zarządzenie 209/2006 (39 KB) - w sprawie ustalenia stałych zaliczek dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica.
 2. Zarządzenie 211/2006 (30,8 KB) - w sprawie lokowania wolnych środków.
 3. Zarządzenie 212/2006 (31,8 KB) - w sprawie lokowania wolnych środków.
 4. Zarządzenie 213/2006 (50,4 KB) - w sprawie ustalenia układu wykonawczego budzetu gminy na rok 2006.
 1. Zarządzenie 214/2006 (185,2 KB) - w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 2. Zarządzenie 215/2006 (113,6 KB) - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zarządzenie 216/2006 (164,2 KB) - w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy.
 4. Zarządzenie 217/2006 (221,6 KB) - w sprawie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zarządzenie 218/2006 (135,5 KB) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 158/2005.
 6. Zarządzenie 220/2006 (343 KB) - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 7. Zarządzenie 221/2006 (915,4 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
 8. Zarządzenie 222/2006 (218,8 KB) - w sprawie ustalenia stałych zaliczek dla dyrektorów szkół z terenu Gminy Moszczenica.
 9. Zarządzenie 223/2006 (329,9 KB) - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 10. Zarządzenie 224/2006 (198,7 KB) - w sprawie lokowania wolnych środków.
 11. Zarządzenie 225/2006 (198 KB) - w sprawie lokowania wolnych środków.
 12. Zarządzenie 227/2006 (345,3 KB) - w sprawie utworzenia wspólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i osóbuprawnionych Urzędu Gminy w Moszczenic, Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy, Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy.
 13. Zarządzenie 228/2006 (661,8 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
 14. Zarządzenie 229/2006 (199,3 KB) - w sprawie lokownia wolnych środków.
 15. Zarządzenie 230/2006 (189,3 KB) - w sprawie lokowania wolnych środków.
 16. Zarządzenie 231/2006 (379,7 KB) - w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy.
 17. Zarządzenie 232/2006 (367,4 KB) - w sprawie zmian w budzecie gminy.
 18. Zarządzenie 233/2006 (321,1 KB) - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 19. Zarządzenie 234/2006 (314,3 KB) - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 20. Zarządzenie 235/2006 (220,5 KB) - w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 21. Zarządzenie 236/2006 (344,2 KB) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 158/2005.
 22. Zarządzenie 237/2006 (221,8 KB) - w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 23. Zarządzenie 238/2006 (227,3 KB) - w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 24. Zarządzenie 239/2006 (201,7 KB) - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 237/2006.
 25. Zarządzenie 240/2006 (733,1 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
 26. Zarządzenie 240/1/2006 (341,5 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
 27. Zarządzenie 241/2006 (194,8 KB) - w sprawie lokowania wolnych środków.
 28. Zarządzenie 242/2006 (368 KB) - w sprawie powołania składu Gminnej Komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową i opiniowania wniosków kredytowych przeznaczonych na likwidację skutków tych klęsk.
 29. Zarządzenie 243/2006 (325,3 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
 30. Zarządzenie 244/2006 (244,9 KB) - w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 31. Zarządzenie 245/2006 (309,3 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
 32. Zarządzenie 246/2006 (369,3 KB) - w sprawie w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy.
 33. Zarządzenie 247/2006 (171,6 KB) - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 34. Zarządzenie 248/2006 (494,7 KB) - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 35. Zarządzenie 249/2006 (234,6 KB) - w sprawie zminay Zarządzenia Nr 248/2006.
 36. Zarządzenie 250/2006 (596 KB) - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 37. Zarządzenie 251/2006 (663,6 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
 38. Zarządzenie 252/2006 (237,1 KB) - w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 39. Zarządzenie 253/2006 (235,1 KB) - w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 40. Zarządzenie 254/2006 (312,9 KB) - w sprawie zmian w budżecie gminy.
 41. Zarządzenie 255/2006 (244,8 KB) - w sprawie wypłaty nagród o charakterze szczególnym.
 42. Zarządzenie 256/2006 (201,3 KB) - w sprawie lokowania wolnych środków.
 43. Zarządzenie 257/2006 (158,2 KB) - w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosowie.
 44. Zarządzenie 258/2006 (260,1 KB) - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy.

 45. Zarządzenie Nr 267/2006 (31 KB) - w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Gminy Moszczenica oraz jednostek budżetowych.
 1. Zarządzenie Nr 276/2006 (23,3 KB) - w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu gminy na rok 2007.

Wyświetlony: 28666

Dodany 21.09.2006 12:28:05 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.12.2006 08:59:17 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [25]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia z lat 2003-2005

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica

 1. Zarządzenie nr 1 (355,4 KB) w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu gminy na rok 2003.
 2. Zarządzenie nr 2 (87,7 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 3. Zarządzenie nr 3 (14,8 KB) w sprawie odwołania Zastępcy Wójta.
 4. Zarządzenie nr 4 (14,1 KB) w sprawie powołania Zastępcy Wójta.
 5. Zarządzenie nr 5 (117,1 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, wporwadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji.
 6. Zarządzenie nr 6 (47,7 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkół i Placówek Oświatowych na terenie Gminy Moszczenica.
 7. Zarządzenie nr 7 (15,5 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 8. Zarządzenie nr 8 (66,3 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 9. Zarządzenie nr 9 (25,7 KB) w sprawie ustalenia dopuszczalnego zapasu gotówki w kasie.
 10. Zarządzenie nr 10 (22 KB) w sprawie ustalenia stałych zaliczek dla pracowników Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 11. Zarządzenie nr 11 (20,1 KB) w sprawie powołania składu Zespołu Spisowego w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 12. Zarządzenie nr 12 (120,9 KB) w sprawie zwołania zebrań wiejskich, wyznaczenia Przewodniczących zebrań dla wyborów organów sołectw Gminy Moszczenicy na kadencję 203-2006.
 13. Zarządzenie nr 13 (24,1 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.
 14. Zarządzenie nr 14 (347,8 KB) w sprawie ustalenia układuwykonawczego budżetu gminy na rok 2003.
 15. Zarządzenie nr 15 (186,3 KB) w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2003.
 16. Zarządzenie nr 16 (193,5 KB) w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów i materiałów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 27 października 2002 roku.
 17. Zarządzenie nr 17 (277,3 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 18. Zarządzenie nr 18_1 (214,9 KB)w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 19. Zarządzenie nr 19 (286,3 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 20. Zarządzenie nr 20 (162,5 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 21. Zarządzenie nr 21 (261,6 KB) w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
 22. Zarządzenie nr 22 (156,4 KB) w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy.
 23. Zarządzenie nr 23 (136,9 KB) w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działąniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 24. Zarządzenie nr 24 (377,9 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 25. Zarządzenie nr 25 (216,5 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania postępowań na zbycie nieruchomości stanowiącyhc mienie komunalne Gminy Moszczenica.
 26. Zarządzenie nr 26 (184,1 KB) w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.
 27. Zarządzenie nr 27 (552,9 KB) w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003r.
 28. {zarz_1436} w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.
 29. Zarządzenie nr 29 (394 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 30. Zarządzenie nr 30 (314,3 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 31. Zarządzenie nr 31 (173 KB) w sprawie utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 32. Zarządzenie nr 32 (215 KB) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 33. Zarządzenie nr 33 (137,5 KB) w sprawie zmiany składu stałej Komisji Przetargowej.
 34. Zarządzenie nr 34 (203,8 KB) w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Moszczenicy.
 35. Zarządzenie nr 35 (27,6 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy
 36. Zarządzenie nr 36 (132,5 KB) w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na dyrektora gimnazjum oraz ustalenia regulaminu konkursu.
 37. Zarządzenie nr 37 (32,4 KB) w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowaną klęską żywiołową i opiniowania wniosków kredytowych przeznaczonych na likwidację skutków tych klęsk.
 38. Zarządzenie nr 38 (22,9 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 39. Zarządzenie nr 39 (23,7 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 40. Zarządzenie nr 40 (29,3 KB) w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu własności działki gruntu położonej w Moszczenicy.
 41. Zarządzenie nr 41 (19,6 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 42. Zarządzenie 42/2003 (34,8 KB) w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Srocku.
 43. Zarządzenie 43/2003 (42,9 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 44. Zarządzenie 44/2003 (128,7 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 45. Zarządzenie 45/2003 (47,1 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 46. Zarządzenie 46/2003 (45,9 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 47. Zarządzenie 47/2003 (46,4 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 48. Zarządzenie 48/2003 (42,8 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 49. Zarządzenie 49/2003 (45,8 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 50. Zarządzenie 50/2003 (42,2 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 51. Zarządzenie 51/2003 (39,9 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 52. Zarządzenie 52/2003 (117 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 53. Zarządzenie 53/2003 (65,6 KB) w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 54. Zarządzenie 54/2003 (38,1 KB) w sprawie zmian składu Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 55. Zarządzenie 55/2003 (37,3 KB) w sprawie zmian składu Zespołu Spisowego w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 56. Zarządzenie 56/2003 (58,8 KB) w sprawie zmiany składu Komisji Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkół i Placówek Oświatowych na terenie Gminy Moszczenica.
 57. Zarządzenie 57/2003 (63,3 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 58. Zarządzenie 58/2003 (66,9 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 59. Zarządzenie 59/2003 (110,8 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 60. Zarządzenie 60/2003 (53,1 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów i materiałów z referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 8 czerwca 2003 roku.
 61. Zarządzenie 61/2003 (44,6 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 62. Zarządzenie 62/2003 (45,9 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 63. Zarządzenie 63/2003 (41,3 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 64. Zarządzenie 64/2003 (127,8 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 65. Zarządzenie 65/2003 (45,3 KB) w sprawie zmian składu Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 66. Zarządzenie 66/2003 (46,1 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 67. Zarządzenie 67/2003 (65,4 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia 5/2002 Wójta Gminy Moszczenica.
 68. Zarządzenie 68/2003 (165,2 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 69. Zarządzenie 69/2003 (53,4 KB) w sprawie utworzenia Funduszu Nagród w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 70. Zarządzenie 70/2003 (45,7 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 71. Zarządzenie 71/2003 (44,9 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 72. Zarządzenie 72/2003 (49,4 KB) w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu gminy na rok 2004.
 73. Zarządzenie 73/2003 (47,5 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 74. Zarządzenie 74/2003 (113,6 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 75. Zarządzenie 75/2003 (54,9 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 76. Zarządzenie 76/2003 (181,9 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 77. Zarządzenie 77/2004 (648,4 KB) w sprawie Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 78. Zarządzenie 78/2004 (60,3 KB) w sprawie ustalenia dopuszczalnego zapasu gotówki w kasie.
 79. Zarządzenie 79/2004 (58,1 KB) w sprawie ustalenia stałych zaliczek dla pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników jednostek organizacyjnych.
 80. Zarządzenie 81/2004 (400,5 KB) w sprawie nadania Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych - Zasady i tryb postępowania w sprawie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 81. Zarządzenie 82/2004 (898,2 KB) w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004.
 82. Zarządzenie 83/2004 (395,2 KB) w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 83. Zarządzenie 84/2004 (86,7 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 84. Zarządzenie 85/2004 (50,4 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 85. Zarządzenie 86/2004 (58,3 KB) w sprawie ustalenia dopuszczalnego zapasu gotówki w kasie.
 86. Zarządzenie 87/2004 (43 KB) w sprawie limitu znaków skarbowych.
 87. Zarządzenie 88/2004 (53,9 KB) w sprawie organizacji robót publicznych na terenie Gminy Moszczenica.
 88. Zarządzenie 89/2004 (84,1 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 89. Zarządzenie 90/2004 (1,8 MB) w sprawie ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 90. Zarządzenie 91/2004 (75,3 KB) w sprawie ustalenia przebiegu czynności związanych z poborem opłaty targowej oraz sposobem i terminem jej rozliczania.
 91. Zarządzenie 92/2004 (305,1 KB) w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy.
 92. Zarządzenie 93/2004 (438,1 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 93. Zarządzenie 94/2004 (494,3 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 94. Zarządzenie 95/2004 (50,3 KB) w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Moszczenica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
 95. {zarz_041}w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Moszczenica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
 96. Zarządzenie 96/2004 (290,4 KB)w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.
 97. Zarządzenie 97/2004 (94,1 KB)w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 98. Zarządzenie 98/2004 (115,9 KB)w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania.
 99. Zarządzenie 99/2004 (64,9 KB)w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy.
 100. Zarządzenie 100/2004 (56,4 KB)w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół.
 101. Zarządzenie 101/2004 (138,7 KB)w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku.
 102. Zarządzenie 102/2004 (47,2 KB)w sprawie powołania skłóadu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 103. Zarządzenie 103/2004 (506 KB)w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 104. Zarządzenie 104/2004 (79,6 KB)w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2004.
 105. Zarządzenie 105/2004 (51,8 KB)w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 106. Zarządzenie 106/2004 (42,4 KB)w sprawie powołania Komisji do Odbioru Inwestycji.
 107. Zarządzenie 107/2004 (112,8 KB)w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 108. Zarządzenie 108/2004 (315,7 KB)w sprawie powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia postępowań konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół podstawowych gimnazjum i zespołu szkół.
 109. Zarządzenie 109/2004 (48,1 KB)w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 110. Zarządzenie 110/2004 (351,5 KB)w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy.
 111. Zarządzenie 111/2004 (58,1 KB)w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowych w dla przeprowadzenia postępowań konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół podstawowych gimnazjum i zespołu szkół.
 112. {zarz_056} w sprawie powołania stałej Komisji Konkursowej ds. Pożytku Publicznego i nadania jej regulaminu działania.
 113. Zarządzenie 113/2004 (124,1 KB)w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 114. Zarządzenie 114/2004 (65,1 KB)w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowych w dla przeprowadzenia postępowań konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół podstawowych gimnazjum i zespołu szkół.
 115. Zarządzenie 115/2004 (183,6 KB)w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 116. Zarządzenie 116/2004 (118,3 KB) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 117. Zarządzenie 117/2004 (48 KB) w sprawie powołania komisji przetargowej.
 118. Zarządzenie 118/2004 (100,7 KB) w sprawie zmian w Budżecie Gminy.
 119. Zarządzenie 119/2004 (49,4 KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów i materiałów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
 120. Zarządzenie 120/2004 (44,4 KB) w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 121. Zarządzenie 121/2004 (45,3 KB) w sprawie powołania składu Komisji ds. Rozwoju Lokalnego oraz Pełnomocnika ds. Rozwoju Lokalnego.
 122. Zarządzenie 122/2004 (524,5 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 123. Zarządzenie 123/2004 (88 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 124. Zarządzenie 124/2004 (46 KB) w sprawie powierzenia Stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Moszczenicy.
 125. Zarządzenie 125/2004 (49,4 KB) w sprawie powierzenia Stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Babach.
 126. Zarządzenie 126/2004 (47 KB) w sprawie powierzenia Stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gazomii.
 127. Zarządzenie 127/2004 (49,4 KB) w sprawie powierzenia Stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękoraju.
 128. Zarządzenie 128/2004 (48 KB) w sprawie powierzenia Stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku.
 129. Zarządzenie 129/2004 (59,7 KB) w sprawie powierzenia Stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Moszczenicy.
 130. Zarządzenie 130/2004 (59,7 KB) w sprawie powierzenia Stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosowie.
 131. Zarządzenie 131/2004 (175,6 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 132. Zarządzenie 132/2004 (64,4 KB) w sprawie powołania Komisji do Odbioru Inwestycji.
 133. Zarządzenie 133/2004 (62,9 KB) w sprawie powołania Komisji do Odbioru Inwestycji.
 134. Zarządzenie 134/2004 (189,2 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 135. Zarządzenie 135/2004 (93,1 KB) w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.
 136. Zarządzenie 136/2004 (85,6 KB)w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.
 137. Zarządzenie 137/2004 (55,2 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 138. Zarządzenie 138/2004 (58,8 KB) w sprawie powołania Komisji do Odbioru Inwestycji.
 139. Zarządzenie 139/2004 (105,5 KB) w sprawie zmiany zarządzenia Nr 135/2004.
 140. Zarządzenie 140/2004 (271,6 KB) w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 141. Zarządzenie 141/2004 (65,2 KB) w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 142. Zarządzenie 143/2004 (90,1 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 112/2004.
 143. Zarządzenie 144/2004 (58,2 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2004.
 144. Zarządzenie 145/2004 (139,7 KB) w sprawie odwołania Krzysztofa Migusa równoznacznego z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.
 145. Zarządzenie 146/2004 (248,6 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 146. Zarządzenie 147/2004 (121,8 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 147. Zarządzenie 148/2004 (67,7 KB) w sprawie powołania Zespołu Spisowego w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
 148. Zarządzenie 149/2004 (154,5 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 149. Zarządzenie 151/2005 (55,1 KB) w sprawie ustalenia dopuszczalnego zapasu gotówki w kasie
 150. Zarządzenie 152/2005 (54,7 KB) w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Moszczenicy
 151. Zarządzenie 155/2005 (73 KB) w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2005
 152. Zarządzenie 156/2005 (65,2 KB) w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy
 153. Zarządzenie 158/2005 (281,6 KB) w sprawie powołania komisji przetargowej
 154. Zarządzenie 159/2005 (71,1 KB) w sprawie zmiany zarządzenia 112/2004
 155. Zarządzenie 160/2005 (61 KB) w sprawie zmiany zarządzenia 112/2004
 156. Zarządzenie 161/2005 (38 KB) w sprawie lokowania wolnych środków
 157. Zarządzenie 162/2005 (52,4 KB) w sprawie powołania lekarzy opiniujących skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy
 158. Zarządzenie 163/2005 (39,7 KB) w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy
 159. Zarządzenie 164/2005 (115,3 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy
 160. Zarządzenie 165/2005 (72,4 KB) w sprawie dnia wolnego od pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy Moszczenicy
 161. Zarządzenie 166/2005 (93,2 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy
 162. Zarządzenie 167/2005 (53,1 KB) w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji
 163. Zarządzenie 168/2005 (59 KB) w sprawie lokowania wolnych środków
 164. Zarządzenie 169/2005 (52 KB) w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. opracowania i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
 165. Zarządzenie 170/2005 (46,8 KB) w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 166. Zarządzenie 171/2005 (111,2 KB) w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej i nadania jej regulaminu działania
 167. Zarządzenie 172/2005 (44,7 KB) w sprawie powołania komisji przetargowej
 168. Zarządzenie 173/2005 (58,2 KB) w sprawie nałożenia zadań wynikających z przygotowań obronnych państwa
 169. Zarządzenie 174/2005 (125,7 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy
 170. Zarządzenie 175/2005 (44,3 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy
 171. Zarządzenie 176/2005 (67,4 KB) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 172. Zarządzenie 177/2005 (39 KB) w sprawie lokowania wolnych środków
 173. Zarządzenie 179/2005 (55,7 KB) w sprawie powołania komisji przetargowej.
 174. Zarządzenie 180/2005 (53,5 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 175. Zarządzenie 181/2005 (54,3 KB) w sprawie powołania gminnej komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową i opiniowania wniosków kredytowych przeznaczonych na likwidację skutków tych klęsk.
 176. Zarządzenie 182/2005 (46,8 KB) w sprawie zmiany Zarządzenia 180/2005.
 177. Zarządzenie 183/2005 (41,8 KB) w sprawie powołania Komisji Do Odbioru Inwestycji.
 178. Zarządzenie 184/2005 (396,7 KB) w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku.
 179. Zarządzenie 185/2005 (169,3 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 180. Zarządzenie 186/2005 (49,5 KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 181. Zarządzenie 187/2005 (215,3 KB) w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 182. Zarządzenie 188/2005 (64,9 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 183. Zarządzenie 189/2005 (98,5 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 184. Zarządzenie 190/2005 (44,9 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 185. Zarządzenie 191/2005 (335,9 KB) w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.
 186. Zarządzenie 192/2005 (81,9 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 187. Zarządzenie 193/2005 (45,4 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 188. Zarządzenie 194/2005 (43,1 KB) w sprawie powołania składu Komisji do Odbioru Inwestycji.
 189. Zarządzenie 195/2005 (104,6 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 190. Zarządzenie 196/2005 (34,1 KB) w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.
 191. Zarządzenie 197/2005 (47,1 KB) w sprawie ustalenia stałych zaliczek dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica.
 192. Zarządzenie 199/2005 (6,9 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.
 193. Zarządzenie Nr 200/2005 (84,1 KB) w sprawie lokowania wolnych środków.
 194. Zarządzenie Nr 201/2005 (78,3 KB) w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu gminy na rok 2006
 195. Zarządzenie Nr 202/2005 (329,8 KB) w sprawie lokowania wolnych środków.
 196. Zarządzenie Nr 203/2005 (124 KB) w sprawie powołania komisji przetargowej.
 197. Zarządzenie Nr 204/2005 (76,6 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy.

Wyświetlony: 61112

Dodany 29.06.2003 12:18:10 przez Operator Treści

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.01.2013 08:33:13 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [57]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.05.2024 11:46

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:36

Obwieszczenie nr 26/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.05.2024r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW(wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)”

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:35

Obwieszczenie nr 26/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.05.2024r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW(wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)”

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:40

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:32

Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:30

Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: