Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2024 roku

1.  Zarządzenie NR 1/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2024

2.  Zarządzenie NR 2/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowości rozliczania, przekazywania dopłaty udzielanej Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o.o. w Moszczenicy

3.  Zarządzenie NR 3/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2024 rok

4.  Zarządzenie NR 4/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej oraz Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

5.  Zarządzenie NR 5/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Moszczenicy”

6.  Zarządzenie NR 6/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

7.  Zarządzenie NR 7/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazów nieruchomości

8.  Zarządzenie NR 8/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości

9.  Zarządzenie NR 9/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica

10.  Zarządzenie NR 10/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

11.  Zarządzenie NR 11/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2024 rok

12.  Zarządzenie NR 12/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie sposobu określenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Moszczenica w 2024 roku oraz w celu sporządzenia korekty rocznej podatku odliczonego za 2023 rok

13.  Zarządzenie NR 13/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 23/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia wspólnego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i osób uprawnionych Urzędu Gminy w Moszczenicy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy

14.  Zarządzenie NR 14/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2024

15.  Zarządzenie NR 15/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 września 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

16.  Zarządzenie NR 16/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2024 rok

17.  Zarządzenie NR 17/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka

18.  Zarządzenie NR 18/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości

19. 


20. Zarządzenie NR 20/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2024

21.  Zarządzenie NR 21/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2024 rok

22.  Zarządzenie NR 22/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2023 

23. 

24.  Zarządzenie NR 24/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2024

25. Zarządzenie NR 25/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na rok 2024

26. Zarządzenie NR 26/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2024 rok

27. Zarządzenie NR 27/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach, Baby, ul. Piotrkowska 20, 97-310 Moszczenica

28. Zarządzenie NR 28/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gazomi, Gazomia Stara 29, 97-310 Moszczenica

Wyświetlony: 147

Dodany 10.04.2024 12:16:37 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.04.2024 14:34:24 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [3]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.04.2024 12:10

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:09

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:05

Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:02

Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Czytaj dalej...

17.04.2024 11:58

Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu

Czytaj dalej...

17.04.2024 11:48

Wykaz głosowań imiennych z XCIV Sesji Rady Gminy Moszczenica - 29 lutego 2024 roku

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: