Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6730.11.2023 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie IZP.6730.11.2023 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie magazynu na zboże wraz w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. MoszczenicaWyświetlony: 10

Dodany 17.04.2024 10:42:23 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.04.2024 10:43:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6730.10.2023 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie IZP.6730.10.2023 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu na maszyny rolnicze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. Moszczenica


Wyświetlony: 10

Dodany 17.04.2024 10:40:58 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.04.2024 10:41:42 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obiektu chowu trzody chlewnej

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na  budowie obiektu chowu trzody chlewnej z obsadą do 232,4 DJP wraz z  wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 471 (obręb 0021 Podolin) położonej w miejscowości Podolin, gm. Moszczenica

     - decyzja nr 24/2024


Wyświetlony: 9

Dodany 17.04.2024 10:36:51 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.04.2024 10:38:10 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie IZP.6733.2.2024 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie IZP.6733.2.2024 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przebudowa i budowa sieci el-en. nN – 0,4 kV na terenie działki nr ewid.: 30/9 (obręb 0014 Kol. Podolin) oraz części działek nr ewid.: 19/3, 18/21, 18/16, 78 (obręb 0014 Kol. Podolin), 705/8 (obręb 0021 Podolin), gm. MoszczenicaWyświetlony: 15

Dodany 16.04.2024 09:09:43 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2024 09:10:37 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.2.2024 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i budowa sieci el-en. nN – 0,4 kV na terenie działki nr ewid.: 30/9 (obręb 0014 Kol. Podolin) oraz części działek nr ewid.: 19/3, 18/21, 18/16, 78 (obręb 0014 Kol. Podolin), 705/8 (obręb 0021 Podolin), gm. Moszczenica

Obwieszczenie IZP.6733.2.2024 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  - przebudowa i budowa sieci el-en. nN – 0,4 kV na terenie działki nr ewid.: 30/9 (obręb 0014 Kol. Podolin) oraz części działek nr ewid.: 19/3, 18/21, 18/16, 78 (obręb 0014 Kol. Podolin), 705/8 (obręb 0021 Podolin), gm. Moszczenica


Wyświetlony: 114

Dodany 28.03.2024 13:31:38 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.03.2024 13:32:37 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie IZP.6733.1.2024 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa ul. Pogodnej w Moszczenicy wraz z budową kanału technologicznego w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Cmentarnej i Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej” na terenie działki nr ewid.: 210/4 obręb 0018 Moszczenica, miejscowość Moszczenica, gm. Moszczenica

Zawiadomienie IZP.6733.1.2024 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa ul. Pogodnej w Moszczenicy wraz z budową kanału technologicznego w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Cmentarnej i Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej” na terenie działki nr ewid.: 210/4 obręb 0018 Moszczenica, miejscowość Moszczenica, gm. Moszczenica


Wyświetlony: 113

Dodany 27.03.2024 08:13:59 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2024 08:14:47 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6730.11.2023 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie budowy magazynu na zboże wraz w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. Moszczenica

Obwieszczenie IZP.6730.11.2023 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie budowy magazynu na zboże wraz w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. Moszczenica


Wyświetlony: 159

Dodany 22.03.2024 11:45:20 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.03.2024 11:45:56 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6730.10.2023 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie budowy garażu na maszyny rolnicze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. Moszczenica

Obwieszczenie IZP.6730.10.2023 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie budowy garażu na maszyny rolnicze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. Moszczenica


Wyświetlony: 157

Dodany 22.03.2024 11:44:15 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.03.2024 11:45:02 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie IZP.6733.2.2024 o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie IZP.6733.2.2024 o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przebudowa i budowa sieci el-en. nN – 0,4 kV na terenie działki nr ewid.: 30/9 (obręb 0014 Kol. Podolin) oraz części działek nr ewid.: 19/3, 18/21, 18/16, 78 (obręb 0014 Kol. Podolin), 705/8 (obręb 0021 Podolin), gm. Moszczenica


Wyświetlony: 180

Dodany 11.03.2024 15:32:17 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.03.2024 15:33:22 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6730.11.2023 o wszczęciu postepowania w sprawie budowy magazynu na zboże wraz w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. Moszczenica

Obwieszczenie IZP.6730.11.2023 o wszczęciu postepowania w sprawie budowy magazynu na zboże wraz w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. Moszczenica.


Wyświetlony: 171

Dodany 26.02.2024 15:31:46 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.02.2024 15:31:46 przez Jakub Kuźnicki

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6730.10.2023 o wszczęciu postepowania w sprawie budowy garażu na maszyny rolnicze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. Moszczenica

Obwieszczenie IZP.6730.10.2023 o wszczęciu postepowania w sprawie budowy garażu na maszyny rolnicze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. Moszczenica.


Wyświetlony: 163

Dodany 26.02.2024 15:30:21 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.02.2024 15:30:21 przez Jakub Kuźnicki

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie IZP.6733.1.2024 o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zawiadomienie IZP.6733.1.2024 o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa ul. Pogodnej w Moszczenicy wraz z budową kanału technologicznego w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Cmentarnej i Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej” na terenie działki nr ewid.: 210/4 obręb 0018 Moszczenica, miejscowość Moszczenica, gm. Moszczenica


Wyświetlony: 182

Dodany 22.02.2024 12:01:36 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.02.2024 12:01:36 przez Jakub Kuźnicki

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie IZP.6733.1.2024 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie IZP.6733.1.2024 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa ul. Pogodnej w Moszczenicy wraz z budową kanału technologicznego w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Cmentarnej i Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej” na terenie działki nr ewid.: 210/4 obręb 0018 Moszczenica, miejscowość Moszczenica, gm. Moszczenica


Wyświetlony: 309

Dodany 05.02.2024 15:08:45 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.02.2024 15:09:24 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Michałów w rejonie ulic: Południowa i Zacisze

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Michałów w rejonie ulic: Południowa i Zacisze


Wyświetlony: 368

Dodany 10.01.2024 12:20:16 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.01.2024 12:21:11 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.04.2024 12:10

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:09

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:05

Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:02

Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Czytaj dalej...

17.04.2024 11:58

Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu

Czytaj dalej...

17.04.2024 11:48

Wykaz głosowań imiennych z XCIV Sesji Rady Gminy Moszczenica - 29 lutego 2024 roku

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: