Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie IZP.6733.3.2024 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie IZP.6733.3.2024 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przebudowa i budowa sieci el-en. SN-15kV i nN – 0,4 kV na terenie działki nr ewid. 86/36, 87, 109/12 obręb 0001 Baby oraz  części działek nr ewid.: 107/1, 107/4, 109/7 i 109/15 obręb 0001 Baby


Wyświetlony: 142

Dodany 25.04.2024 14:27:39 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.04.2024 14:28:27 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6730.11.2023 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie IZP.6730.11.2023 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie magazynu na zboże wraz w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. MoszczenicaWyświetlony: 115

Dodany 17.04.2024 10:42:23 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.04.2024 10:43:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6730.10.2023 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie IZP.6730.10.2023 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu na maszyny rolnicze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. Moszczenica


Wyświetlony: 134

Dodany 17.04.2024 10:40:58 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.04.2024 10:41:42 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obiektu chowu trzody chlewnej

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na  budowie obiektu chowu trzody chlewnej z obsadą do 232,4 DJP wraz z  wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 471 (obręb 0021 Podolin) położonej w miejscowości Podolin, gm. Moszczenica

     - decyzja nr 24/2024


Wyświetlony: 128

Dodany 17.04.2024 10:36:51 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.04.2024 10:38:10 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie IZP.6733.2.2024 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie IZP.6733.2.2024 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przebudowa i budowa sieci el-en. nN – 0,4 kV na terenie działki nr ewid.: 30/9 (obręb 0014 Kol. Podolin) oraz części działek nr ewid.: 19/3, 18/21, 18/16, 78 (obręb 0014 Kol. Podolin), 705/8 (obręb 0021 Podolin), gm. MoszczenicaWyświetlony: 133

Dodany 16.04.2024 09:09:43 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2024 09:10:37 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6733.2.2024 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i budowa sieci el-en. nN – 0,4 kV na terenie działki nr ewid.: 30/9 (obręb 0014 Kol. Podolin) oraz części działek nr ewid.: 19/3, 18/21, 18/16, 78 (obręb 0014 Kol. Podolin), 705/8 (obręb 0021 Podolin), gm. Moszczenica

Obwieszczenie IZP.6733.2.2024 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  - przebudowa i budowa sieci el-en. nN – 0,4 kV na terenie działki nr ewid.: 30/9 (obręb 0014 Kol. Podolin) oraz części działek nr ewid.: 19/3, 18/21, 18/16, 78 (obręb 0014 Kol. Podolin), 705/8 (obręb 0021 Podolin), gm. Moszczenica


Wyświetlony: 231

Dodany 28.03.2024 13:31:38 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.03.2024 13:32:37 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie IZP.6733.1.2024 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa ul. Pogodnej w Moszczenicy wraz z budową kanału technologicznego w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Cmentarnej i Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej” na terenie działki nr ewid.: 210/4 obręb 0018 Moszczenica, miejscowość Moszczenica, gm. Moszczenica

Zawiadomienie IZP.6733.1.2024 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa ul. Pogodnej w Moszczenicy wraz z budową kanału technologicznego w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Cmentarnej i Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej” na terenie działki nr ewid.: 210/4 obręb 0018 Moszczenica, miejscowość Moszczenica, gm. Moszczenica


Wyświetlony: 220

Dodany 27.03.2024 08:13:59 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2024 08:14:47 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6730.11.2023 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie budowy magazynu na zboże wraz w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. Moszczenica

Obwieszczenie IZP.6730.11.2023 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie budowy magazynu na zboże wraz w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. Moszczenica


Wyświetlony: 256

Dodany 22.03.2024 11:45:20 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.03.2024 11:45:56 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6730.10.2023 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie budowy garażu na maszyny rolnicze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. Moszczenica

Obwieszczenie IZP.6730.10.2023 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie budowy garażu na maszyny rolnicze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. Moszczenica


Wyświetlony: 251

Dodany 22.03.2024 11:44:15 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.03.2024 11:45:02 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie IZP.6733.2.2024 o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie IZP.6733.2.2024 o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przebudowa i budowa sieci el-en. nN – 0,4 kV na terenie działki nr ewid.: 30/9 (obręb 0014 Kol. Podolin) oraz części działek nr ewid.: 19/3, 18/21, 18/16, 78 (obręb 0014 Kol. Podolin), 705/8 (obręb 0021 Podolin), gm. Moszczenica


Wyświetlony: 302

Dodany 11.03.2024 15:32:17 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.03.2024 15:33:22 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6730.11.2023 o wszczęciu postepowania w sprawie budowy magazynu na zboże wraz w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. Moszczenica

Obwieszczenie IZP.6730.11.2023 o wszczęciu postepowania w sprawie budowy magazynu na zboże wraz w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. Moszczenica.


Wyświetlony: 240

Dodany 26.02.2024 15:31:46 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.02.2024 15:31:46 przez Jakub Kuźnicki

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie IZP.6730.10.2023 o wszczęciu postepowania w sprawie budowy garażu na maszyny rolnicze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. Moszczenica

Obwieszczenie IZP.6730.10.2023 o wszczęciu postepowania w sprawie budowy garażu na maszyny rolnicze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 66/1 (obręb 0008 Gościmowice Pierwsze) położonej w miejscowości Gościmowice Drugie, gm. Moszczenica.


Wyświetlony: 239

Dodany 26.02.2024 15:30:21 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.02.2024 15:30:21 przez Jakub Kuźnicki

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie IZP.6733.1.2024 o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zawiadomienie IZP.6733.1.2024 o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa ul. Pogodnej w Moszczenicy wraz z budową kanału technologicznego w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Cmentarnej i Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej” na terenie działki nr ewid.: 210/4 obręb 0018 Moszczenica, miejscowość Moszczenica, gm. Moszczenica


Wyświetlony: 253

Dodany 22.02.2024 12:01:36 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.02.2024 12:01:36 przez Jakub Kuźnicki

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie IZP.6733.1.2024 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie IZP.6733.1.2024 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa ul. Pogodnej w Moszczenicy wraz z budową kanału technologicznego w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Cmentarnej i Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej” na terenie działki nr ewid.: 210/4 obręb 0018 Moszczenica, miejscowość Moszczenica, gm. Moszczenica


Wyświetlony: 397

Dodany 05.02.2024 15:08:45 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.02.2024 15:09:24 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Michałów w rejonie ulic: Południowa i Zacisze

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Michałów w rejonie ulic: Południowa i Zacisze


Wyświetlony: 466

Dodany 10.01.2024 12:20:16 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.01.2024 12:21:11 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.05.2024 11:46

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:36

Obwieszczenie nr 26/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.05.2024r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW(wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)”

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:35

Obwieszczenie nr 26/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.05.2024r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW(wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)”

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:40

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:32

Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:30

Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: