Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

III Sesja Rady Gminy Moszczenica - 30 grudnia 2010 roku

 1. Uchwała Nr III/6/10 (1220 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok.
 2. Uchwała Nr III/7/10 (69 KB) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2010.
 3. Uchwała Nr III/8/10 (62 KB) w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
 4. Uchwała Nr III/9/10 (62 KB) w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
 5. Uchwała Nr III/10/10 (62 KB) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
 6. Uchwała Nr III/11/10 (1995 KB) w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
 7. Uchwała Nr III/12/10 (59 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w Moszczenicy
 8. Uchwała Nr III/13/10 (61 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego działki gruntu położonej w Babach
 9. Uchwała Nr III/14/10 (63 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne gminy
 10. Uchwała Nr III/15/10 (71 KB) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Moszczenica
 11. Uchwała Nr III/16/10 (88 KB) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2014
 12. Uchwała Nr III/17/10 (72 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica
 13. Uchwała Nr III/18/10 (66 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Moszczenica
 14. Uchwała Nr III/19/10 (59 KB) w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanej położonej w Pomykowie, stanowiącej mienie komunalne gminy
 15. Uchwała Nr III/20/10 (799 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 16. Uchwała Nr III/21/10 (152 KB) w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok
 17. Uchwała Nr III/22/10 (118 KB) w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok
 18. Uchwała Nr III/23/10 (133 KB) w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2011 rok

Wyświetlony: 2981

Dodany 31.01.2011 12:03:11 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.01.2011 12:03:11 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

II Sesja Rady Gminy - 13 grudnia 2010 roku

 1. Uchwała Nr II/5/10 (73 KB) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Moszczenica

Wyświetlony: 2966

Dodany 31.01.2011 11:37:33 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.01.2011 11:37:33 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

I Sesja Rady Gminy - 02, 07 grudnia 2010 roku

 1. Uchwała Nr I/1/10 (82 KB) w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Moszczenica
 2. Uchwała Nr I/2/10 (51 KB) w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Moszczenica
 3. Uchwała Nr I/3/10 (71 KB) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica
 4. Uchwała Nr I/4/10 (60 KB) w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego

Wyświetlony: 2928

Dodany 31.01.2011 11:36:47 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.01.2011 11:36:47 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.05.2024 11:46

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:36

Obwieszczenie nr 26/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.05.2024r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW(wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)”

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:35

Obwieszczenie nr 26/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.05.2024r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW(wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)”

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:40

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:32

Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:30

Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: