Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2020 roku

1. Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4\2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.

2. Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w 2020 roku.

3. Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.

4. Zarządzenie Nr 4\2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2020.


5. Zarządzenie 5/2020

6. Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, ul. Dworcowa 9 97-310 Moszczenica


Wyświetlony: 584

Dodany 30.01.2020 14:09:00 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.03.2020 09:16:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

02.07.2020 13:40

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę

Czytaj dalej...

02.07.2020 13:37

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy

Czytaj dalej...

02.07.2020 13:35

Urząd Gminy w Moszczenicy

Czytaj dalej...

02.07.2020 12:04

Wykaz ilości dostępnych miejsc na szafy do kolokacji serwerów w budynku MTI przeznaczonych do wynajmu

Czytaj dalej...

02.07.2020 12:01

Wykaz ilości dostępnych miejsc na szafy do kolokacji serwerów w budynku MTI przeznaczonych do wynajmu

Czytaj dalej...

02.07.2020 11:59

Wykaz ''wirtualnych biur'' w budynku MTI przeznaczonych do wynajmu

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: