Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Protokół z przebiegu konsultacji

 1. Protokół z przebiegu konsultacji (580,4 KB), których przedmiotem był projekt uchwały ws. określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica.

Wyświetlony: 980

Dodany 08.11.2016 13:59:39 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2016 13:59:39 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokół z przebiegu konsultacji

 1. Protokół z przebiegu konsultacji (30,4 KB), których przedmiotem był projekt uchwały ws. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

Wyświetlony: 955

Dodany 03.11.2016 14:40:04 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.11.2016 14:40:04 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 99/2016

 1. Zarządzenie Nr 99/2016 (294,9 KB) ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"
 2. Projekt Uchwały (1,6 MB)

Wyświetlony: 973

Dodany 18.10.2016 14:49:55 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.10.2016 14:49:55 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 97/2016

 1. Zarządzenie Nr 97/2016 (294,4 KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica.
 2. Projekt Uchwały (2,5 MB)

Wyświetlony: 978

Dodany 11.10.2016 13:26:03 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.10.2016 13:26:03 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokół z przebiegu konsultacji z dnia 13.04.2016

 1. Protokół z przebiegu konsultacji (71,1 KB)

Wyświetlony: 1298

Dodany 13.04.2016 15:54:13 przez Anna Niepsuj

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.04.2016 15:55:32 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokół z przebiegu konsultacji z dnia 07.04.2016

 1. Protokół z przebiegu konsultacji (509,1 KB), których przedmiotem był projekt uchwały ws. zmiany Uchwały Nr IV/27/14 ws. określenia warunków i trybu udzielenia i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli ich wykorzystania przez Gminę Moszczenica.

Wyświetlony: 968

Dodany 07.04.2016 13:41:14 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.04.2016 13:41:14 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 41/2016

 1. Zarządzenie Nr 41/2016 (72,9 KB) w sprawie wyboru oferty w ptwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 952

Dodany 31.03.2016 15:39:35 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.03.2016 15:39:35 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 40/2016

 1. Zarządzenie Nr 40/2016 (197,5 KB) (wraz z projektem uchwały) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. zmiany "Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016."

Wyświetlony: 981

Dodany 29.03.2016 14:17:15 przez Anna Niepsuj

Autor dokumentu Anna Niepsuj

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2016 14:17:15 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 36/2016

 1. Zarządzenie Nr 36/2016 (110,9 KB) z dnia 22 marca 2016 roku ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr IV/36/14 ws. określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli ich wykorzystania przez Gminę Moszczenica.
  1. Projekt Uchwały (130,6 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/14

Wyświetlony: 959

Dodany 23.03.2016 15:27:19 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.03.2016 15:27:19 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie z dnia 16 marca 2016 roku

 1. Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 2016 (51,1 KB)

Wyświetlony: 979

Dodany 18.03.2016 11:28:13 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2016 11:28:13 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 23/2016

 1. Zarządzenie Nr 23/2016 (399 KB) ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 977

Dodany 02.03.2016 16:29:38 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.03.2016 16:29:38 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie z dnia 13 stycznia 2016 roku

 1. Ogłoszenie (184 KB) o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 2016.
 2. Wzór oferty (53 KB)

Wyświetlony: 968

Dodany 13.01.2016 13:41:03 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.01.2016 13:41:03 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Archiwum

Najnowsze

22.01.2021 13:51

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Białkowice, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Moszczenica, Wola Moszczenicka

Czytaj dalej...

21.01.2021 18:44

Petycje złożone w 2021 roku

Czytaj dalej...

21.01.2021 18:38

Petycje złożone w 2021 roku

Czytaj dalej...

20.01.2021 14:58

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany - działka nr 301/2 obręb Gazomia Stara

Czytaj dalej...

20.01.2021 14:57

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany - działka nr 301/2 obręb Gazomia Stara

Czytaj dalej...

20.01.2021 14:56

Wykaz nieruchomości nr 1/2021 z dnia 20.01.2021 roku przeznaczonej do oddania w dzierżawę - działka nr 743 obr.Wola Moszczenicka

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: