Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Protokół z przebiegu konsultacji

 1. Protokół z przebiegu konsultacji (580,4 KB), których przedmiotem był projekt uchwały ws. określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica.

Wyświetlony: 1483

Dodany 08.11.2016 13:59:39 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2016 13:59:39 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokół z przebiegu konsultacji

 1. Protokół z przebiegu konsultacji (30,4 KB), których przedmiotem był projekt uchwały ws. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

Wyświetlony: 1467

Dodany 03.11.2016 14:40:04 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.11.2016 14:40:04 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 99/2016

 1. Zarządzenie Nr 99/2016 (294,9 KB) ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"
 2. Projekt Uchwały (1,6 MB)

Wyświetlony: 1475

Dodany 18.10.2016 14:49:55 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.10.2016 14:49:55 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 97/2016

 1. Zarządzenie Nr 97/2016 (294,4 KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica.
 2. Projekt Uchwały (2,5 MB)

Wyświetlony: 1483

Dodany 11.10.2016 13:26:03 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.10.2016 13:26:03 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokół z przebiegu konsultacji z dnia 13.04.2016

 1. Protokół z przebiegu konsultacji (71,1 KB)

Wyświetlony: 1992

Dodany 13.04.2016 15:54:13 przez Anna Niepsuj

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.04.2016 15:55:32 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokół z przebiegu konsultacji z dnia 07.04.2016

 1. Protokół z przebiegu konsultacji (509,1 KB), których przedmiotem był projekt uchwały ws. zmiany Uchwały Nr IV/27/14 ws. określenia warunków i trybu udzielenia i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli ich wykorzystania przez Gminę Moszczenica.

Wyświetlony: 1463

Dodany 07.04.2016 13:41:14 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.04.2016 13:41:14 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 41/2016

 1. Zarządzenie Nr 41/2016 (72,9 KB) w sprawie wyboru oferty w ptwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 1447

Dodany 31.03.2016 15:39:35 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.03.2016 15:39:35 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 40/2016

 1. Zarządzenie Nr 40/2016 (197,5 KB) (wraz z projektem uchwały) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. zmiany "Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016."

Wyświetlony: 1483

Dodany 29.03.2016 14:17:15 przez Anna Niepsuj

Autor dokumentu Anna Niepsuj

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2016 14:17:15 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 36/2016

 1. Zarządzenie Nr 36/2016 (110,9 KB) z dnia 22 marca 2016 roku ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr IV/36/14 ws. określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli ich wykorzystania przez Gminę Moszczenica.
  1. Projekt Uchwały (130,6 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/14

Wyświetlony: 1460

Dodany 23.03.2016 15:27:19 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.03.2016 15:27:19 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie z dnia 16 marca 2016 roku

 1. Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 2016 (51,1 KB)

Wyświetlony: 1472

Dodany 18.03.2016 11:28:13 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2016 11:28:13 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 23/2016

 1. Zarządzenie Nr 23/2016 (399 KB) ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki, krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 1472

Dodany 02.03.2016 16:29:38 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.03.2016 16:29:38 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie z dnia 13 stycznia 2016 roku

 1. Ogłoszenie (184 KB) o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 2016.
 2. Wzór oferty (53 KB)

Wyświetlony: 1482

Dodany 13.01.2016 13:41:03 przez Agnieszka Domańska

Autor dokumentu Agnieszka Domańska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.01.2016 13:41:03 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

14.01.2022 13:07

Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej

Czytaj dalej...

13.01.2022 09:01

Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej

Czytaj dalej...

12.01.2022 16:37

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku

Czytaj dalej...

12.01.2022 13:57

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 26 położonej w obrębie geodezyjnym Jarosty, gm. Moszczenica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Czytaj dalej...

12.01.2022 13:55

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 26 położonej w obrębie geodezyjnym Jarosty, gm. Moszczenica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Czytaj dalej...

12.01.2022 13:45

Zawiadomienie znak: GOŚ.6220.6.2021 z dnia 11.01.2022 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: