Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/10

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/10 (26 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341 oraz 338, 339, 342 (oddziaływania rotora) położonych w obrębie Sierosław, 209, 210 oraz 295, 296, 297, 298 (oddziaływanie rotora), 76 oraz 73, 74, 75, 77, 78, 79 (oddziaływanie rotora) i 175 (3 zjazdy z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Wieś

Wyświetlony: 3037

Dodany 08.12.2010 14:10:02 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.12.2010 14:10:02 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego

Ogłoszenia Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości przeznaczonej na pas drogi krajowej:

 1. Działka Nr 111/1 (65 KB)

Wyświetlony: 2980

Dodany 10.11.2010 11:25:03 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.11.2010 11:25:03 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 09/10

 1. Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 09/10 (30 KB) - o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku wiaty na maszyny rolnicze z przeznaczeniem na budynek chlewni o obsadzie 750 sztuk tuczników (105 DJP) w systemie bezściołowym na ruszcie pełnym na działce nr ewid. 9 obręb Rękoraj Wieś w miejscowości Rękoraj

Wyświetlony: 2963

Dodany 10.11.2010 11:14:27 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.11.2010 11:14:27 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenia Wojewody Łódzkiego

Ogłoszenia Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości przeznaczonej na pas drogi krajowej:

 1. Działki Nr: 81/1 i 81/3 (67 KB) - położone w obrębie 15 Kolonia Raków
 2. Działka Nr 171/8 (67 KB) - położona w obrębie 19 Michałów

Wyświetlony: 2942

Dodany 08.11.2010 10:12:58 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2010 10:12:58 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-26/09/10

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-26/09/10 (25 KB) - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) na działce nr 70 obręb Dąbrówka w miejscowości Dąbrówka.

Wyświetlony: 2977

Dodany 18.10.2010 12:42:52 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.10.2010 12:42:52 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OBZ.7331 – 96/2010

 1. Obwieszczenie Nr OBZ.7331 – 96/2010 (36 KB) - o wszczęciu postępowania wynikającego z wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Moszczenica dz. nr ewid. 899 obręb Moszczenica

Wyświetlony: 2927

Dodany 11.10.2010 14:10:50 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.10.2010 14:10:50 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2010-2013.

Obwieszczenie (25 KB) - o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2010-2013.

 1. Program Ochrony Środowiska na lata 2010-2013 (1599 KB) - (Projekt)
 2. Plan Gospodarki Odpadami na lata 2010-2013 (975 KB) - (Projekt)

 


Wyświetlony: 2987

Dodany 20.09.2010 13:03:25 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.09.2010 13:03:25 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-08/10

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-08/10 (25 KB) - o podjęciu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi Rękoraj-Moszczenica”.

Wyświetlony: 2923

Dodany 16.09.2010 09:40:36 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.09.2010 09:40:36 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - rozbudowa drogi krajowej nr 8

 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (91 KB) - rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Tryb. - Rawa Mazowiecka.

Wyświetlony: 3933

Dodany 10.08.2010 10:32:23 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.08.2010 10:33:21 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Nieruchnmości przeznaczone do sprzedaży

 1. Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wyświetlony: 4968

Dodany 25.06.2010 11:02:53 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.08.2010 10:32:49 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/10

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/10 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Rękoraj realizowanej w ramach „przebudowy drogi Rękoraj-Moszczenica”

Wyświetlony: 2966

Dodany 21.06.2010 13:26:21 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.06.2010 13:26:21 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 08/10

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 08/10 - o wszczęciu na wniosek występującego w imieniu Gminy Moszczenica Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji „BIPRO-BUMAR” Sp. z o.o. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi Rękoraj-Moszczenica

Wyświetlony: 2958

Dodany 21.06.2010 13:24:52 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.06.2010 13:24:52 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/10

 1. Obwieszczenie Nr 7625-06/10 - o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341 oraz 338, 339, 342 (oddziaływania rotora) położonych w obrębie Sierosław, 209, 210 oraz 295, 296, 297, 298 (oddziaływanie rotora), 76 oraz 73, 74, 75, 77,
  78, 79 (oddziaływanie rotora) i 175 (3 zjazdy z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Wieś

Wyświetlony: 2947

Dodany 21.06.2010 13:23:25 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.06.2010 13:23:25 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 26/09/10

 1. Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 26/09/10 - o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) na działce nr 70 obręb Dąbrówka w miejscowości Dąbrówka.

Wyświetlony: 2999

Dodany 20.05.2010 14:39:04 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.05.2010 14:39:04 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-01/10

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-01/10 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w Kosowie, ul. Główna w gminie Moszczenica.

Wyświetlony: 3003

Dodany 20.05.2010 14:37:39 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.05.2010 14:37:39 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-25/09/10

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-25/09/10 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie poniżej 30 DJP oraz budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 105 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 210 obręb Srock Prywatny w miejscowości Srock

Wyświetlony: 2980

Dodany 20.05.2010 14:36:30 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.05.2010 14:36:30 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/10

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/10 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1533E Wola Moszczenicka-Proszenie w m. Wola Moszczenicka

Wyświetlony: 3010

Dodany 20.05.2010 14:35:11 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.05.2010 14:35:11 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie

 1. Obwieszczenie - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Wyświetlony: 2952

Dodany 30.04.2010 10:25:08 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2010 10:25:08 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/10

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/10 - o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Rękoraj realizowanej w ramach „przebudowy drogi Rękoraj-Moszczenica”

 


Wyświetlony: 2957

Dodany 29.04.2010 13:57:13 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.04.2010 13:57:13 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Dcyzja Nr OŚR 7625 – 03/10

 1. Decyzja Nr OŚR 7625 – 03/10 - o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi Rękoraj-Moszczenica.

Wyświetlony: 3169

Dodany 26.04.2010 10:53:15 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.04.2010 10:53:15 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 01/10

 1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 01/10 - przebudowa drogi w Kosowie, ul. Główna.

 


Wyświetlony: 3004

Dodany 22.04.2010 13:42:34 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.04.2010 13:42:34 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obweszczenie Nr 7625 - 06/10

 1. Obwieszczenie Nr 7625 - 06/10 - o wszczęciu na wniosek Sp. z o. o. „WINDPROJEKT” postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341, 318, 319 (ark. 2) obręb Sierosław oraz na działkach nr 209, 210, 76 (ark. 2) obręb Rękoraj Wieś.

Wyświetlony: 2935

Dodany 20.04.2010 12:23:42 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.04.2010 12:23:42 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 02/10

 1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625–02/10 - budowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1533E Wola Moszczenicka-Proszenie w m. Wola Moszczenicka, Przebudowa ulicy Proszeńskiej w Moszczenicy-kanalizacja deszczowa w gminie Moszczenica.

Wyświetlony: 2930

Dodany 12.04.2010 11:35:49 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.04.2010 11:35:49 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr 7625-01/10

 1.  Obwieszczenie Nr 7625-01/10 - o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w Kosowie

Wyświetlony: 2921

Dodany 29.03.2010 14:11:05 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2010 14:11:05 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 04/10

 1.  Obwieszczenie Nr 7625 - 04/10 - o wszczęciu na wniosek występującego w imieniu Gminy Moszczenica Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji „BIPRO-BUMAR” Sp. z o.o. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Rękoraj realizowanej w ramach „przebudowy drogi Rękoraj-Moszczenica”.

Wyświetlony: 3029

Dodany 16.03.2010 14:53:23 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2010 14:53:23 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 22/10

 1.  Obwieszczenie Nr 7625 - 22/10 - o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1533E Wola Moszczenicka-Proszenie w m. Wola Moszczenicka”, „Przebudowa ulicy Proszeńskiej w Moszczenicy-kanalizacja deszczowa”

Wyświetlony: 2981

Dodany 16.03.2010 14:51:52 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2010 14:51:52 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 03/10

 1. Obwieszczenie Nr 7625 - 03/10 -  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rękoraj realizowanej w ramach „przebudowy drogi Rękoraj-Moszczenica”.

Wyświetlony: 2966

Dodany 16.03.2010 14:50:11 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2010 14:50:11 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 25/09/10

 1. Obwieszczenie Nr 7625 - 25/09/10 - o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie poniżej 30 DJP oraz budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 105 DJP wraz z niezbędną infrastrukturąna działce nr 210 obręb Srock Prywatny w miejscowości Srock

 


Wyświetlony: 2976

Dodany 26.02.2010 08:54:42 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.02.2010 08:54:42 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 1.  Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku Kiełczówka - Baby

Wyświetlony: 2992

Dodany 26.02.2010 08:46:21 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.02.2010 08:46:21 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 02/10

 1.  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 02/10 - Budowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1533E Wola Moszczenicka - Proszenie.

Wyświetlony: 2949

Dodany 22.02.2010 13:05:19 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.02.2010 13:05:19 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - przebudowy drogi w Kosowie, ul. Główna, gm. Moszcenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

Treść obwieszczenia


Wyświetlony: 2972

Dodany 29.01.2010 11:50:38 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.01.2010 11:50:38 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 1.  Obwieszczenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wyświetlony: 2923

Dodany 26.01.2010 12:59:42 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.01.2010 12:59:42 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-24/09/10

 1.  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-24/09/10o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg na Osiedlu Kosowska-Spacerowa – ul. Jaworowa w Moszczenicy – budowa nawierzchni, chodników oraz kanalizacji wód opadowych

Wyświetlony: 3020

Dodany 11.01.2010 11:34:16 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.01.2010 11:34:16 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.07.2024 15:09

DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY MOSZCZENICA

Czytaj dalej...

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: