Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znakWA.ZUZ.3.4210.368.2023.MS2

Zawiadomienie znakWA.ZUZ.3.4210.368.2023.MS2  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację urządzenia wodnego — sieci drenarskiej na dz. nr ewid. 243/2 obręb 0011 Jarosty, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski. 


Wyświetlony: 462

Dodany 08.01.2024 07:37:00 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2024 07:38:52 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie WA.ZUZ.3.4210.358.2023.MS2

Zawiadomienie WA.ZUZ.3.4210.358.2023.MS2 -  wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację urządzenia wodnego — sieci drenarskiej, pozostającej w kolizji z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 129/12 obręb 0011 Jarosty, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski.


Wyświetlony: 635

Dodany 28.12.2023 14:12:07 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.12.2023 14:13:25 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 06.11.2023 r. znak: GOŚ.6220.8.2023.SW

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 06.11.2023 r. znak: GOŚ.6220.8.2023.SW


Wyświetlony: 718

Dodany 15.12.2023 13:02:18 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.12.2023 13:03:04 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 06.12.2023r.w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia znak sprawy: GOŚ.6220.2.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 06.12.2023r.w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia znak sprawy: GOŚ.6220.2.2023


Wyświetlony: 768

Dodany 14.12.2023 13:48:21 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.12.2023 14:12:22 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 06.12.2023 r. znak: GOŚ.6220.7.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 06.12.2023 r. znak: GOŚ.6220.7.2023


Wyświetlony: 777

Dodany 08.12.2023 11:14:12 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.12.2023 11:15:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 01.12.2023r.w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy: GOŚ.6220.6.2023.AMS

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 01.12.2023r.w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie chowu trzody chlewnej do obsady 207,2 DJP” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid.148 obręb Gościmowice Pierwsze ,gm. Moszczenica znak sprawy: GOŚ.6220.6.2023.AMS 


Wyświetlony: 730

Dodany 07.12.2023 13:35:47 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.12.2023 13:36:30 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 01.12.2023r..w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych znak sprawy: GOŚ.6220.4.2023.AMS

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 01.12.2023r..w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW(wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)”. Lokalizacja Lewkówka, gm. Moszczenica. Działka nr ewid.:174, obręb: 0017 Lewkówka znak sprawy: GOŚ.6220.4.2023.AMS 


Wyświetlony: 731

Dodany 07.12.2023 13:32:33 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.12.2023 13:33:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 19.10.2023 r. znak: GOŚ.6220.3.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 19.10.2023 r. znak: GOŚ.6220.3.2023


Wyświetlony: 751

Dodany 06.12.2023 08:14:06 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.12.2023 08:14:48 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 31.10.2023 r. znak: GOŚ.6220.5.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 31.10.2023 r. znak: GOŚ.6220.5.2022


Wyświetlony: 809

Dodany 04.12.2023 13:17:02 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.12.2023 13:18:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 20/2023, znak: WOOŚ.420.13.2023.DBł.9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 20/2023, znak: WOOŚ.420.13.2023.DBł.9 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie użytku leśnego niestanowiącego własności Skarbu Państwa (o powierzchni 0,18 ha) na użytek rolny na działce o nr ewid. 380 obręb: Kosów gmina Moszczenica, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


Wyświetlony: 872

Dodany 01.12.2023 12:52:37 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.12.2023 12:53:19 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Decyzję Nr 20/2023, znak: WOOŚ.420.13.2023.DBł.9

Zawiadomienie -  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Decyzję Nr 20/2023, znak: WOOŚ.420.13.2023.DBł.9 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie użytku leśnego niestanowiącego własności Skarbu Państwa (o powierzchni 0,18 ha) na użytek rolny na działce o nr ewid. 380 obręb: Kosów gmina Moszczenica, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Wyświetlony: 866

Dodany 01.12.2023 12:50:35 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.12.2023 12:51:22 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.11.2023r.w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia znak sprawy: GOŚ.6220.10.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.11.2023r.w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Zmianie sposobu działania istniejącego zakładu zajmującego się wypalaniem i produkcją wyrobów ceramicznych „ planowanego do realizacji na działkach o nr ewid.49/2, 50/8, 50/9,50/10,50/12 obręb 11 Jarosty w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie znak sprawy: GOŚ.6220.10.2021 


Wyświetlony: 876

Dodany 29.11.2023 09:41:54 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.11.2023 09:42:50 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.11.2023 r. znak: GOŚ.6220.5.2023.SW

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.11.2023 r. znak: GOŚ.6220.5.2023.SW


Wyświetlony: 894

Dodany 28.11.2023 15:02:53 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.11.2023 15:03:37 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak: WA.ZUZ.3.4210.371.2023.AD o wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak: WA.ZUZ.3.4210.371.2023.AD o wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego — częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działkach nr ewid. 86/17 i 86/18 obręb 0001 Baby, gmina Moszczenica


Wyświetlony: 950

Dodany 27.11.2023 13:49:48 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.11.2023 13:50:31 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Moszczenica na okres 3 lat

Z dniem 1 grudnia 2023 roku obowiązują nowe wysokości cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Wyświetlony: 997

Dodany 27.11.2023 13:46:12 przez Sylwia Stonoga

Autor dokumentu Sylwia Stonoga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.11.2023 13:47:08 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Komunikat o Spotkaniach Informacyjnych z mieszkańcami obrębu ewidencyjnego Srock Prywatny oraz Srock Rządowy położonego na terenie gminy Moszczenica w powiecie piotrkowskim.

Komunikat o Spotkaniach Informacyjnych z mieszkańcami obrębu ewidencyjnego Srock Prywatny oraz Srock Rządowy położonego na terenie gminy Moszczenica w powiecie piotrkowskim.Wyświetlony: 1060

Dodany 16.11.2023 15:15:21 przez Nina Włodarczyk

Autor dokumentu Nina Włodarczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.11.2023 15:16:01 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Komunikat o Spotkaniach Informacyjnych z mieszkańcami obrębu ewidencyjnego Jarosty położonego na terenie gminy Moszczenica w powiecie piotrkowskim.

Komunikat o Spotkaniach Informacyjnych z mieszkańcami obrębu ewidencyjnego Jarosty położonego na terenie gminy Moszczenica w powiecie piotrkowskim.Wyświetlony: 1086

Dodany 16.11.2023 15:09:35 przez Nina Włodarczyk

Autor dokumentu Nina Włodarczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.11.2023 15:12:44 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Komunikat o Spotkaniach Informacyjnych z mieszkańcami obrębu ewidencyjnego Gajkowice położonego na terenie gminy Moszczenica w powiecie piotrkowskim.

Komunikat o Spotkaniach Informacyjnych z mieszkańcami obrębu ewidencyjnego Gajkowice położonego na terenie gminy Moszczenica w powiecie piotrkowskim.Wyświetlony: 1209

Dodany 16.11.2023 15:07:46 przez Nina Włodarczyk

Autor dokumentu Nina Włodarczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.11.2023 15:12:13 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 15.09.2023 r. znak: GOŚ.6220.7.2023

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 15.09.2023 r. znak:GOŚ.6220.7.2023


Wyświetlony: 973

Dodany 16.11.2023 12:34:11 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.11.2023 12:34:56 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Komunikat o Spotkaniach Informacyjnych z mieszkańcami obrębów ewidencyjnych położonych na terenie gminy Moszczenica w powiecie piotrkowskim, w Urzędzie Gminy Moszczenica.

1. Komunikat o Spotkaniach Informacyjnych z mieszkańcami obrębów ewidencyjnych położonych na terenie gminy Moszczenica w powiecie piotrkowskim, w Urzędzie Gminy Moszczenica.

2. Harmonogram Spotkań w poszczególnych obrębach ewidencyjnych gm. Moszczenica


Wyświetlony: 1008

Dodany 16.11.2023 12:05:04 przez Nina Włodarczyk

Autor dokumentu Nina Włodarczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.11.2023 12:32:47 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie znak: WA.ZUZ.3..4210.301.2023.MS2 o wszczęciu postepowania administracyjnego znak sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia melioracji wodnych – sieci drenowania systematycznego gruntów rolnych na obszarze 3000 m2 zlokalizowanego na dz. Nr ewid.125/1, 126/2, 127/6 obręb 0022 Pieńki Karlińskie gm. Moszczenica, pow. piotrkowski

Zawiadomienie znak: WA.ZUZ.3..4210.301.2023.MS2 o wszczęciu postepowania administracyjnego znak sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia melioracji wodnych – sieci drenowania systematycznego gruntów rolnych na obszarze 3000 m2 zlokalizowanego na dz. Nr ewid.125/1, 126/2, 127/6 obręb 0022 Pieńki Karlińskie gm. Moszczenica, pow. piotrkowski


Wyświetlony: 1070

Dodany 13.11.2023 11:54:18 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.11.2023 11:55:15 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 6 listopada 2023 r., znak: WOOŚ.420.13.2023.DBł.7

Obwieszczenie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 6 listopada 2023 r., znak: WOOŚ.420.13.2023.DBł.7 odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie użytku leśnego niestanowiącego własności Skarbu Państwa (o powierzchni 0,18 ha) na użytek rolny na działce o nr ewid. 380 obręb: Kosów gmina Moszczenica


Wyświetlony: 1140

Dodany 07.11.2023 10:01:40 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.11.2023 10:02:55 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 06.11.2023 r. znak: GOŚ.6220.8.2023.SW

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 06.11.2023 r. znak: GOŚ.6220.8.2023.SW


Wyświetlony: 1215

Dodany 07.11.2023 09:54:25 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.11.2023 09:55:21 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 31.10.2023 r. znak: GOŚ.6220.5.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 31.10.2023 r. znak: GOŚ.6220.5.2022


Wyświetlony: 1262

Dodany 31.10.2023 14:18:51 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.10.2023 14:20:02 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego GOP.6150.11.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego GOP.6150.11.2023


Wyświetlony: 1292

Dodany 19.10.2023 14:49:43 przez Anna Sitarz

Autor dokumentu Anna Sitarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.10.2023 14:50:28 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 19.10.2023 r. znak: GOŚ.6220.3.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 19.10.2023 r. znak: GOŚ.6220.3.2023


Wyświetlony: 1217

Dodany 19.10.2023 13:57:03 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.10.2023 13:57:03 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17.10.2023r.w sprawie postanowienia o dopuszczeniu Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym znak sprawy: GOŚ.6220.2.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17.10.2023r.w sprawie postanowienia o dopuszczeniu Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym znak sprawy: GOŚ.6220.2.2023
Wyświetlony: 1345

Dodany 17.10.2023 16:38:38 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.10.2023 16:39:20 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17.10.2023r.w sprawie postanowienia o dopuszczeniu Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym znak sprawy: GOŚ.6220.4.2023.AMS

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17.10.2023r.w sprawie postanowienia o dopuszczeniu Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym znak sprawy: GOŚ.6220.4.2023.AMS


Wyświetlony: 1322

Dodany 17.10.2023 16:35:33 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.10.2023 16:36:57 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17.10.2023r.w sprawie postanowienia o dopuszczeniu Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym znak sprawy: GOŚ.6220.10.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17.10.2023r.w sprawie postanowienia o dopuszczeniu Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym znak sprawy: GOŚ.6220.10.2021


Wyświetlony: 1273

Dodany 17.10.2023 16:32:57 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.10.2023 16:34:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 17.10.2023 r. znak: GOŚ.6220.5.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 17.10.2023 r. znak: GOŚ.6220.5.2022


Wyświetlony: 1293

Dodany 17.10.2023 16:28:02 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.10.2023 16:28:51 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17.10.2023r.w sprawie postanowienia o dopuszczeniu Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym znak sprawy: GOŚ.6220.11.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17.10.2023r.w sprawie postanowienia o dopuszczeniu Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym znak sprawy: GOŚ.6220.11.2022Wyświetlony: 1290

Dodany 17.10.2023 16:25:15 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.10.2023 16:25:57 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenia Wójta Gminy Moszczenica z dnia 06.10.2023r.w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie chowu trzody chlewnej do obsady 207,2 DJP” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid.148 obręb Gościmowice Pierwsze, gm.Moszczenica. znak sprawy: GOŚ.6220.6.2023.AMS

Obwieszczenia Wójta Gminy Moszczenica z dnia 06.10.2023r.wsprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie chowu trzody chlewnej do obsady 207,2 DJP” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid.148 obręb Gościmowice Pierwsze, gm.Moszczenica. znak sprawy: GOŚ.6220.6.2023.AMS  


Wyświetlony: 1456

Dodany 10.10.2023 11:05:54 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.10.2023 16:24:36 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!


Wyświetlony: 1459

Dodany 09.10.2023 15:22:36 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.10.2023 15:23:45 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie użytku leśnego niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny na działce o nr ewid.380 obręb: Kosów gmina Moszczenica

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie użytku leśnego niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny na działce o nr ewid.380 obręb: Kosów gmina Moszczenica


Wyświetlony: 1545

Dodany 28.09.2023 16:03:22 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.09.2023 16:04:07 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26.9.2023r.w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ROZBUDOWIE ISTNIEJĄCEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO DO HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ DO OBSADY MAKSYMALNEJ 278,74 GJP WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid.402/2,402/1 obręb Boryszów, gmina Grabica.łódzkie znak sprawy: GOŚ.6220.2.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26.9.2023r.w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ROZBUDOWIE ISTNIEJĄCEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO DO HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ DO OBSADY MAKSYMALNEJ 278,74 GJP WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid.402/2,402/1 obręb Boryszów, gmina Grabica.łódzkie znak sprawy: GOŚ.6220.2.2023


Wyświetlony: 1556

Dodany 28.09.2023 12:36:00 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.09.2023 12:36:44 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26.09.2023r.w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW(wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)”. Lokalizacja Lewkówka, gm. Moszczenica. Działka nr ewid.:174, obręb: 0017 Lewkówka znak sprawy: GOŚ.6220.4.2023.AMS

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26.09.2023r.w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW(wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)”. Lokalizacja Lewkówka, gm. Moszczenica. Działka nr ewid.:174, obręb: 0017 Lewkówka znak sprawy: GOŚ.6220.4.2023.AMS 


Wyświetlony: 1531

Dodany 28.09.2023 12:33:05 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.09.2023 12:33:45 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i cześciową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działce o nr ewid. 371/5 obręb 0029 Srock Rządowy, gmina Moszczenica

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działce o nr ewid. 371/5 obręb 0029 Srock Rządowy, gmina MoszczenicaWyświetlony: 1569

Dodany 26.09.2023 16:39:20 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.09.2023 16:40:03 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21.09.2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dot. decyzji o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21.09.2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dot. decyzji o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie instalacji biologicznego przetwarzania bioodpadów i innych ulegających biodegradacji" przewidzianego na działkach 32/1 i 33/1 obręb Lewkówka, w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie znak sprawy:GOŚ.6220.11.2022


Wyświetlony: 1631

Dodany 22.09.2023 11:25:41 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.09.2023 11:27:40 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 20.09.2023 r. znak: GOŚ.6220.5.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 20.09.2023 r. znak: GOŚ.6220.5.2022


Wyświetlony: 1643

Dodany 20.09.2023 13:07:29 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.09.2023 13:08:26 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 19.09.2023 r. znak: GOŚ.6220.5.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 19.09.2023 r. znak: GOŚ.6220.5.2022


Wyświetlony: 1689

Dodany 19.09.2023 13:50:10 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.09.2023 13:51:01 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 15.09.2023 r. znak: GOŚ.6220.7.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 15.09.2023 r. znak: GOŚ.6220.7.2023


Wyświetlony: 1709

Dodany 18.09.2023 12:46:54 przez Sylwia Wójtowicz

Autor dokumentu Sylwia Wójtowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.09.2023 12:47:57 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 14 września 2023 roku znak: WOOŚ.420.13.2023.DBŁ.2 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 14 września 2023 roku znak: WOOŚ.420.13.2023.DBŁ.2 o wszczęciu postępowania administracyjnego - zmiana użytku leśnego niestanowiącego własności Skarbu Państwa (o powierzchni 0,18 ha) na użytek rolny na działce nr ewid. 380 obręb Kosów gmina Moszczenica.


Wyświetlony: 1784

Dodany 18.09.2023 12:11:56 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.09.2023 13:56:43 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29.08.2023 roku w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ''Zmianie sposobu działania istniejącego zakładu zajmującego się wypalaniem i produkcją wyrobów ceramicznych'' planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 49/2,50/8,50/9,50/10,50/12/arkusz 2/ obręb Jarosty w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie znak sprawy:GOŚ.6210.10.2021

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29.08.2023 roku w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie sposobu działania istniejącego zakładu zajmującego się wypalaniem i produkcją wyrobów ceramicznych" planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 49/2,50/8,50/9,50/10,50/12/arkusz 2/ obręb Jarosty w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie znak sprawy:GOŚ.6210.10.2021


Wyświetlony: 1863

Dodany 31.08.2023 13:33:27 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.08.2023 13:34:13 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie nr WA.ZUZ.3.420.135.2023.IM z dnia 14.08.2023

1. Zawiadomienie nr WA.ZUZ.3.420.135.2023.IM z dnia 14.08.2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika Dino Polska S.A. ,ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne.


Wyświetlony: 1973

Dodany 17.08.2023 13:34:45 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.08.2023 13:35:20 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10.08.2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy GOŚ.6220.1.2020

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10.08.2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - chlewni z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko - składowego na inwentarski, na działkach o nr ewid. 213,214,315,212/2 obręb Rękoraj Wieś w Gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie znak sprawy GOŚ.6220.1.2020

2. Decyzja 1/2023

3. Charakterystyka do decyzji


Wyświetlony: 2152

Dodany 16.08.2023 09:27:01 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.08.2023 10:07:46 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10.08.2023 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania znak sprawy GOS.6220.1.2020

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10.08.2023 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - chlewni z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko - składowego na inwentarski, na działkach o nr ewid. 213,214,315,212/2 obręb Rękoraj Wieś w Gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie znak sprawy GOŚ.6220.1.2020


Wyświetlony: 2148

Dodany 16.08.2023 09:23:26 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.08.2023 09:37:35 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenia Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27.07.2023 r.

Obwieszczenia Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27.07.2023 r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego do hodowli trzody chlewnej do obsady maksymalnej 278,74 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" przewidzianego do realizacji na działce ewid. 402/2, 402/1 obręb Boryszów, gmina Grabica, znak sprawy: GOŚ.6220.2.2023


Wyświetlony: 2160

Dodany 28.07.2023 15:40:18 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.07.2023 15:41:19 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłożenie do publicznego wglądu dokumentu pn.: „Aktualizacja Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Moszczenica na lata 2023-2037”

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica

2. Aktualizacja Założeń do Panu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Moszczenica na lata 2023 - 2037

3. Formularz zgłaszania uwag

4. Klauzula RODOWyświetlony: 2337

Dodany 04.07.2023 15:06:41 przez Agnieszka Misztela

Autor dokumentu Agnieszka Misztela

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.07.2023 15:09:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 04.07.2023r.w sprawie zgromadzenia materiałów dowodowych i wyznaczenia terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 04.07.2023r.w sprawie zgromadzenia materiałów dowodowych i wyznaczenia terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie budynku inwentarskiego – chlewni z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski„ na działkach o nr ewid.213,214,315,212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie znak sprawy: GOŚ.6220.1.2020 Wyświetlony: 2300

Dodany 04.07.2023 14:07:19 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.07.2023 14:08:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29.06.2023r.w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29.06.2023r.w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Zmianie sposobu działania istniejącego zakładu zajmującego się wypalaniem i produkcją wyrobów ceramicznych „ planowanego do realizacji na działkach o nr ewid.49/2, 50/8, 50/9,50/10,50/12 /arkusz 2/obręb Jarosty w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie znak sprawy: GOŚ.6220.10.2021 


Wyświetlony: 2306

Dodany 03.07.2023 09:10:10 przez Aneta Misztela-Smużny

Autor dokumentu Aneta Misztela-Smużny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.07.2023 09:12:22 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21.06.2023r. znak WA.ZUZ.3.4210.2958.2022.MK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21.06.2023r. znak WA.ZUZ.3.4210.2958.2022.MK dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do rowu wód opadowych lub roztopowych wylotem zlokalizowanym na działce o numerze ewid. 286/3/ obręb Kosów, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski


Wyświetlony: 2341

Dodany 29.06.2023 14:05:59 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.06.2023 14:07:02 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WA.ZUZ.3.4210.195.2023.DM w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WA.ZUZ.3.4210.195.2023.DM w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rurociągu odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z rowu przydrożnego drogi gminnej w m. Gazomia Stara do istniejącego rowu na działkach nr ewid. 15 i 16 obręb Gazomia Stara oraz odprowadzanie do urządzenie wodnego – istniejącego rowu polnego – wód opadowych i roztopowych pochodzących pasa drogowego.


Wyświetlony: 2374

Dodany 19.06.2023 12:19:12 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.06.2023 12:19:58 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administrcyjnego znak: WA.ZUZ.3.4210.112.2023.PL

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację urządzenia melioracji wodnych - sieci drenowania na dz. Nr ewid. 87/2,87/4,88/3,38/4,139 obręb 0011 Jarosty, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski.


Wyświetlony: 2421

Dodany 05.06.2023 09:00:26 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.06.2023 09:01:12 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: Wa.RUZ.4210.58.2023.KM

1. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: Wa.RUZ.4210.58.2023.KM w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usługi wodnej w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z terenu zlewni cząstkowej obejmującej rejon ulicy Łódzkiej i przyległych ulic w Gajkowicach.


Wyświetlony: 2606

Dodany 25.05.2023 11:20:53 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.06.2023 09:29:15 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracynego znak: WA.ZUZ.3.4210.13.2023.MK

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: WA.ZUZ.3.4210.13.2023.MK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Szkoły Podstawowej w Srocku na usługi wodne tj. wprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi poprzez drenaż rozsączający na działce o numerze ewid. 391 obręb Srock Rządowy.


Wyświetlony: 2470

Dodany 24.05.2023 12:53:34 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.05.2023 12:54:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 12.05.2023 r. znak WA.ZUZ.3.4210.2949.2022.MK

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 12.05.2023 r. znak WA.ZUZ.3.4210.2949.2022.MK - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Nexera sp. z o.o. na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, tj. pod dnem rzeki Moszczanki Lewej, przewodów w rurociągach osłonowych w ciągu drogi gminnej


Wyświetlony: 2567

Dodany 18.05.2023 14:54:26 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.05.2023 14:56:44 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie nr WA.ZUZ.3.4210.158.2023.AD

1. Zawiadomienie nr WA.ZUZ.3.4210.158.2023.AD dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację urządzenia wodnego - sieci drenarskiej - dz.Nr ewid.176 i 177 obręb Gazomia Nowa


Wyświetlony: 2549

Dodany 08.05.2023 09:52:28 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2023 09:53:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie nr WA.ZUZ.3.4210.55.2023.IM

1. Zawiadomienie nr WA.ZUZ.3.4210.55.2023.IM dotyczące wszczęcia postepowania administracyjnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Moszczenianka Właściwa, przewodów rurociągowych osłonowych metodą przewiertu sterowanego na działce o nr ewidencyjnym 355 obręb Gajkowice


Wyświetlony: 2511

Dodany 08.05.2023 09:47:43 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2023 09:48:25 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie nr WA.ZUZ.3.4210.104.2023.PL

1. Zawiadomienie nr WA.ZUZ.3.4210.104.2023.PL dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację urządzenia wodnego - sieci drenarskiej - dz.Nr ewid. 53/35 obręb Kolonia Raków.Wyświetlony: 2559

Dodany 28.04.2023 13:54:10 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2023 13:55:23 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak WA.ZUZ.3.4210.3006.2022.MK z dnia 17.04.2023r. udzielajaca pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie pod dnem rzeki Moszczanki Lewej przewodów w rurze osłonowej

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak WA.ZUZ.3.4210.3006.2022.MK z dnia 17.04.2023r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie pod dnem rzeki Moszczanki Lewej przewodów w rurze osłonowej .


Wyświetlony: 2618

Dodany 21.04.2023 13:28:04 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.04.2023 13:28:58 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak WA.ZUZ.3.4210.2411.2022.MK

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak WA.ZUZ.3.4210.2411.2022.MK z dnia 06.04.2023 roku udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych


Wyświetlony: 2664

Dodany 12.04.2023 15:01:49 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.04.2023 15:02:39 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie WA.ZUZ.3.4210.57.2023.PL z dnia 28.03.2023 r

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – częściową likwidację drenowania na działce obręb Rękoraj Wieś z dn. 28.03.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.57.2023.PL


Wyświetlony: 2701

Dodany 03.04.2023 17:27:18 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.04.2023 17:28:20 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie WA.ZUZ.3.4210.2084.2022.MS z dnia 21.03.2023 r

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z części pasa drogowego drogi gminnej z dn. 21.03.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2084.2022.MS


Wyświetlony: 2733

Dodany 28.03.2023 14:08:41 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.03.2023 14:09:18 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie WA.ZUZ.3.4210.2949.2022.MK z dn. 23.03.2023 r

Obwieszczenie o zebraniu całości materiałów i dowodów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego z dn. 23.03.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2949.2022.MK


Wyświetlony: 3054

Dodany 28.03.2023 14:06:19 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.03.2023 14:07:22 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wydaniu decyzji znak: GKIII.7440.11.2022.AM z dnia 07.03.2023 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wydaniu decyzji znak: GKIII.7440.11.2022.AM z dnia 07.03.2023 r. zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych, dla potrzeb zadania: „Budowa obwodnicy Srocka w ciągu drogi krajowej NR 12”


Wyświetlony: 2738

Dodany 13.03.2023 14:42:02 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.03.2023 14:42:44 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wydaniu decyzji znak: GKIII.7430.41.2022.AM z dnia 07.03.2023 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wydaniu decyzji znak: GKIII.7430.41.2022.AM z dnia 07.03.2023 r. zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych posadowienia obiektów budowlanych, dla potrzeb zadania: „Budowa obwodnicy Srocka w ciągu drogi krajowej NR 12”


Wyświetlony: 2756

Dodany 13.03.2023 14:39:13 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.03.2023 14:40:35 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 07.03.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.3006.2022.MK

1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 07.03.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.3006.2022.MKWyświetlony: 2774

Dodany 09.03.2023 15:48:57 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.03.2023 15:49:57 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 23.02.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2958.2022.MK

1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 23.02.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2958.2022.MK


Wyświetlony: 2946

Dodany 02.03.2023 11:39:08 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.03.2023 11:39:50 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.02.2023 r.znak: GOŚ.6220.1.2020

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.02.2023 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski” na działkach o nr ewid. 213, 214, 315, 212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, znak: GOŚ.6220.1.2020


Wyświetlony: 2811

Dodany 28.02.2023 15:39:52 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2023 15:40:33 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.02.2023 r.znak: GOŚ.6220.10.2021

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.02.2023 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu działania istniejącego zakładu zajmującego się wypalaniem i produkcją wyrobów ceramicznych” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 49/2, 50/8, 50/9, 50/10, 50/12 /arkusz 2/ obręb Jarosty w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie znak: GOŚ.6220.10.2021.


Wyświetlony: 2785

Dodany 28.02.2023 15:31:17 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2023 15:31:57 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.02.2023 r.znak: GOŚ.6220.11.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.02.2023 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji biologicznego przetwarzania bioodpadów i innych odpadów ulegających biodegradacji” przewidzianego na działkach nr 32/1 i 33/1 obręb Lewkówka, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie znak: GOŚ.6220.11.2022


Wyświetlony: 2818

Dodany 28.02.2023 15:27:20 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2023 15:28:16 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania znak: GOŚ.6220.1.2023 z dnia 27.02.2023 r.

1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania znak: GOŚ.6220.1.2023 z dnia 27.02.2023 r.


Wyświetlony: 2859

Dodany 27.02.2023 14:47:43 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.02.2023 14:48:22 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 20.02.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2949.2022.MK

1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 20.02.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2949.2022.MK 


Wyświetlony: 2822

Dodany 27.02.2023 14:45:22 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.02.2023 14:46:23 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 21.02.2023 r. w sprawie procedury udziału społeczeństwa dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski” na działkach o nr ewid. 213, 214, 315, 212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, znak: GOŚ.6220.1.2020

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 21.02.2023 r. w sprawie procedury udziału społeczeństwa dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski” na działkach o nr ewid. 213, 214, 315, 212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, znak: GOŚ.6220.1.2020


Wyświetlony: 2843

Dodany 23.02.2023 15:43:04 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.02.2023 15:43:48 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie WOOŚ.420.183.2018.MGr.57 w sprawie wydania postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 13 marca 2020 r. Nr 10/2020, znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.24 o środowiskowych uwarunkowaniach

1. Obwieszczenie WOOŚ.420.183.2018.MGr.57 w sprawie wydania postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 13 marca 2020 r. Nr 10/2020, znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.24 o środowiskowych uwarunkowaniach


Wyświetlony: 2817

Dodany 22.02.2023 15:05:52 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.02.2023 15:06:30 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie dotyczące zebrania całości materiałów i dowodów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z dn. 13.02.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2411.2022.MK

1. Obwieszczenie dotyczące zebrania całości materiałów i dowodów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z dn. 13.02.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2411.2022.MK Wyświetlony: 2873

Dodany 16.02.2023 14:29:32 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.02.2023 14:30:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o zebraniu całości materiałów i dowodów zebrano całość materiałów i dowodów z dn. 02.02.2023 r. znak: GKIII.7440.11.2022.AM

1. Zawiadomienie o zebraniu całości materiałów i dowodów zebrano całość materiałów i dowodów z dn. 02.02.2023 r. znak: GKIII.7440.11.2022.AM


Wyświetlony: 2941

Dodany 06.02.2023 15:25:30 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.02.2023 15:26:11 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o zebraniu całości materiałów i dowodów zebrano całość materiałów i dowodów z dn. 02.02.2023 r. znak: GKIII.7430.41.2022.AM

1. Zawiadomienie o zebraniu całości materiałów i dowodów zebrano całość materiałów i dowodów z dn. 02.02.2023 r. znak: GKIII.7430.41.2022.AM


Wyświetlony: 2983

Dodany 06.02.2023 15:23:21 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.02.2023 15:24:05 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 25.01.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.9.2023.IM

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 25.01.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.9.2023.IM


Wyświetlony: 3114

Dodany 31.01.2023 15:42:21 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.01.2023 15:43:03 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 25.01.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2592.2022.PL

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 25.01.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2592.2022.PL


Wyświetlony: 2928

Dodany 31.01.2023 15:40:12 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.01.2023 15:40:57 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn.25.01.2023 roku znak: GOŚ.6220.5.2022 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn.25.01.2023 roku znak: GOŚ.6220.5.2022 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy


Wyświetlony: 2988

Dodany 25.01.2023 16:46:14 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.01.2023 16:46:55 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie znak WA.ZUZ.3.4210.2084.2022.MS z dnia 11.01.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

1. Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie znak WA.ZUZ.3.4210.2084.2022.MS z dnia 11.01.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


Wyświetlony: 3033

Dodany 19.01.2023 08:57:15 przez Anna Sitarz

Autor dokumentu Anna Sitarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.01.2023 08:58:15 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania - zatwierdzenie opracowania pn.: Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych dla inwestycji pn.: ''Budowa obwodnicy Srocka w ciągu drogi krajowej NR 12'' – (km ok. 337+915 DK12 – ok. 341+612 DK12).

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - zatwierdzenie opracowania pn.: Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych dla inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy Srocka w ciągu drogi krajowej NR 12" – (km ok. 337+915 DK12 – ok. 341+612 DK12).

2. Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego GKII.7440.11.2022.AM - zawiadomienie o wszczęciu postępowania


3. Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego GKII.744041.2022.AM - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wyświetlony: 3101

Dodany 18.01.2023 15:33:59 przez Anna Sitarz

Autor dokumentu Anna Sitarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.01.2023 15:36:57 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 27.12.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2411.2022.MK

1. Zawiadomienie o wszczęciupostępowania administracyjnego z dn. 27.12.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2411.2022.MK


Wyświetlony: 3093

Dodany 03.01.2023 14:14:17 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.01.2023 14:15:37 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.04.2024 12:10

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:09

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:05

Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:02

Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Czytaj dalej...

17.04.2024 11:58

Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu

Czytaj dalej...

17.04.2024 11:48

Wykaz głosowań imiennych z XCIV Sesji Rady Gminy Moszczenica - 29 lutego 2024 roku

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: