Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Autor Data utworzenia Komentarz Operacje
Tomasz Maćkowiak 04.06.2007 13:18 Pokaż

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Archiwum

Najnowsze

20.10.2020 16:34

Zawiadomienie z dnia 19.10.2020 r. o znak: GOŚ.6220.7.2020

Czytaj dalej...

20.10.2020 16:33

Zawiadomienie z dnia 19.10.2020 r. o znak: GOŚ.6220.7.2020

Czytaj dalej...

20.10.2020 16:32

Postanowienie z dnia 1.10.2020 r. znak: GOŚ.6220.1.2020 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Czytaj dalej...

20.10.2020 16:32

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 30.09.2020 r. znak:WA.ZUZ.3.4210.1530.2020.MK

Czytaj dalej...

16.10.2020 18:18

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków, trybu udzielenia i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica.

Czytaj dalej...

16.10.2020 18:16

rojekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: