Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Autor Data utworzenia Komentarz Operacje
Gabriela Jamrożek 01.03.2019 13:32 Pokaż
Gabriela Jamrożek 01.03.2019 13:51 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 01.03.2019 13:52 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 01.03.2019 13:56 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 01.03.2019 13:57 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:12 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:12 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:13 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:14 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:15 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:16 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:18 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:19 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:20 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:21 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:22 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:23 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:24 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:25 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:26 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:27 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:28 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:29 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:30 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:40 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:41 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:45 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:46 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:47 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:48 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:48 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:49 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:50 dodano nową uchwałę Pokaż
Gabriela Jamrożek 04.03.2019 10:50 dodano nową uchwałę Pokaż

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

07.07.2020 15:38

Zaproszenie do składania ofert - Rozbudowa sieci wodociągowej i łącznika w miejscowości Sierosław

Czytaj dalej...

07.07.2020 15:36

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę

Czytaj dalej...

07.07.2020 14:53

Obwieszczenie IZP.6733.4.2020 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej.

Czytaj dalej...

07.07.2020 14:52

Obwieszczenie IZP.6733.4.2020 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej.

Czytaj dalej...

07.07.2020 09:37

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę

Czytaj dalej...

06.07.2020 17:38

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 3.07.2020 r. znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.42 o wniesieniu zażalenia na postanowienie z 2 czerwca 2020 r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr 10/2020 z 13 marca 2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91”

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: