Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

VII Sesja Rady Gminy-21 luty 2019 rok

1. Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok.

2. Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 (wersja elektroniczna).

3. Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

4. Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Raków Duży

5. Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.

6. Uchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/390/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Moszczenica na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.

7. Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Moszczenica.

8. Uchwała Nr VII/57/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/413/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Baby.

9. Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/414/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białkowice.

10. Uchwała Nr VII/59/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/415/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gajkowice.

11. Uchwała Nr VII/60/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/416/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gazomia Nowa.

12. Uchwała Nr VII/61/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/417/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gazomia Stara.

13. Uchwała Nr VII/62/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/418/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gościmowice Pierwsze.

14. Uchwała Nr VII/63/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/419/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gościmowice Drugie.

15. Uchwała Nr VII/64/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/420/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gościmowice Drugie - Powęziny.

16. Uchwała Nr VII/65/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/421/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarosty.

17. Uchwała Nr VII/66/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/422/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karlin.

18. Uchwała Nr VII/67/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/423/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kiełczówka.

19. Uchwała Nr VII/68/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/424/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kosów.

20. Uchwała Nr VII/69/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/425/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałów.

21. Uchwała Nr VII/70/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/426/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica.

22. Uchwała Nr VII/71/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/427/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podolin.

23. Uchwała Nr VII/72/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/428/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pomyków.

24. Uchwała Nr VII/73/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/429/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raciborowice.

25. Uchwała Nr VII/74/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/430/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raków.

26. Uchwała Nr VII/75/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/431/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rękoraj.

27. Uchwała Nr VII/76/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/432/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sierosław.

28. Uchwała Nr VII/77/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/433/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Srock.

29. Uchwała Nr VII/78/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/434/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica Wola.

30. Uchwała Nr VII/79/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/435/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica Osiedle.

31. Uchwała Nr VII/80/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu położonego w miejscowości Gościmowice Pierwsze.

32. Uchwała Nr VII/81/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 3 lat.
Wyświetlony: 8923

Dodany 01.03.2019 13:32:32 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.03.2019 10:27:06 przez Paweł Kubiś

Historia zmian [33]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

29.05.2020 14:22

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”

Czytaj dalej...

29.05.2020 14:21

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”

Czytaj dalej...

29.05.2020 14:17

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019

Czytaj dalej...

29.05.2020 14:16

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019

Czytaj dalej...

29.05.2020 14:15

Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Moszczenica

Czytaj dalej...

29.05.2020 14:12

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: