Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych

 1. Bogdan Rogalski (234 KB) - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.
 2. Mieczysław Kacperek (159 KB) - Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o., Kierownik ZUK.
 3. Jerzy Korytkowski (228 KB) - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy.
 4. Ireneusz Dybała (155,9 KB) - Dyrektor GZOZ w Moszczenicy.
 5. Tomasz Kempa (191,4 KB) - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy.
 6. Zofia Papoń (233,8 KB) - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy.
 7. Sabina Dróżdż (188,4 KB) - Starszy pracownik socjalny w GOPS.
 8. Halina Majchrzak (185,9 KB) - Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w GOPS.
 9. Aneta Piotrowska (158,9 KB) - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gazomi.
 10. Bożena Justyna (140 KB) - Dyrektor Gimnazjum im. St. Małachowskiego w Moszczenicy.
 11. Bożena Nowak-Justyna (158 KB) - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarostach.
 12. Jolanta Kujawska-Wężyk (210,7 KB) - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moszczenicy.
 13. Maria Bylinka (140,1 KB) - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach.
 14. Sławomir Pigoń (199,7 KB) - Dyrektor Zespołu Szkół w Srocku.
 15. Zbigniew Tuta (149,2 KB) - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rękoraju.

Wyświetlony: 1012

Dodany 03.06.2013 10:50:54 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.09.2013 13:38:47 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Archiwum

Najnowsze

23.09.2020 15:32

Deklaracja dostępności

Czytaj dalej...

23.09.2020 15:24

Przebudowa drogi gminnej nr 110251E obejmującej remont ul. Głównej w Rakowie Dużym oraz przebudowę ul. Wietrznej w Michałowie, Przebudowa drogi wewnętrznej w Moszczenicy, ul. Cmentarna

Czytaj dalej...

23.09.2020 08:19

Przebudowa drogi gminnej nr 110251E obejmującej remont ul. Głównej w Rakowie Dużym oraz przebudowę ul. Wietrznej w Michałowie, Przebudowa drogi wewnętrznej w Moszczenicy, ul. Cmentarna

Czytaj dalej...

22.09.2020 17:02

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 15.09.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1152.2020.MK

Czytaj dalej...

22.09.2020 17:00

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 15.09.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1152.2020.MK

Czytaj dalej...

22.09.2020 13:36

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: