Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Pytanie w sprawie artykułu XXXV Sesja Rady Gminy - 24 maja 2013 roku

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 11:55

Działalność lobbingowa

Czytaj dalej...

23.02.2024 11:50

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Czytaj dalej...

23.02.2024 11:48

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Czytaj dalej...

22.02.2024 12:04

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 16.02.2024 r. w sprawie postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenia zakresu raportu w postępowaniu administracyjnym polegającym na „ Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW ( wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)” planowanego do realizacji na działce nr ewid.174, obręb 0017Lewkówka,gm.Moszczenica, znak sprawy: GOŚ.6220.4.2023.AMS

Czytaj dalej...

22.02.2024 12:04

Obwieszczenie nr 6 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19.02.2024r.w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ROZBUDOWIE ISTNIEJĄCEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO DO HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ DO OBSADY MAKSYMALNEJ 278,74 DJP WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid.402/2,402/1 obręb Boryszów, gmina Grabica. łódzkie znak sprawy: GOŚ.6220.2.2023

Czytaj dalej...

22.02.2024 12:01

Zawiadomienie IZP.6733.1.2024 o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: