Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XVI Sesja Rady Gminy - 17 października 2007 roku

  1. Uchwała Nr XVI/101/07 (24,6 KB) - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.
  2. Uchwała Nr XVI/102/07 (30,9 KB) - w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica.
  3. Uchwała Nr XVI/103/07 (28 KB) - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/229/2005 w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
    na terenie Gminy Moszczenica.
  4. Uchwała Nr XVI/104/07 (26,8 KB) - w sprawie wyboru ławników na kadencję 2008-2011.
 

Wyświetlony: 919

Dodany 08.11.2007 08:33:43 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2007 08:33:43 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Archiwum

Najnowsze

15.01.2021 14:45

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie wykonania Inwentaryzacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS

Czytaj dalej...

15.01.2021 14:45

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie wykonania Inwentaryzacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS

Czytaj dalej...

15.01.2021 13:59

Obwieszczenie IZP.6733.17.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

15.01.2021 13:58

Obwieszczenie IZP.6733.17.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

15.01.2021 13:58

Obwieszczenie IZP.6733.17.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

15.01.2021 12:03

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: