Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie wykonania Inwentaryzacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informacja z otwarcia ofert

Transmisja z otwarcia ofert:

https://youtu.be/GQipxnXb4jE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o modyfikacji treści SIWZ i wzoru umowy (UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

Odpowiedź na zapytanie nr 6 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 5 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 4 do SIWZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie SIWZ - w zakresie zmiany terminu składania ofert UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie 3 do SIWZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie terminu składania ofert (z dnia 13.01.2021) UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie terminu składania ofert  (UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ - treść ogólna po zmianie z dnia 30.12.2020 r.

Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy - po zmianie z dn 30.12.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy

4. Program Funkcjonalno Użytkowy


Wyświetlony: 2736

Dodany 23.12.2020 10:52:50 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Aneta Jagodzińska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2021 09:35:11 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [14]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

06.05.2021 09:40

Zawiadomienie PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.125.2021.MK

Czytaj dalej...

06.05.2021 09:38

Zawiadomienie PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.125.2021.MK

Czytaj dalej...

05.05.2021 15:00

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Moszczenica

Czytaj dalej...

05.05.2021 13:31

Wykonanie Remontów dróg: Rękoraj – Sierosław, Gościmowice I - Stara Wieś, ul. Łąkowej w Kosowie, ul. Słonecznej w Kiełczówce, drogi w Raciborowicach oraz wykonanie remontów cząstkowych na drogach.

Czytaj dalej...

05.05.2021 10:28

Wykonanie Remontów dróg: Rękoraj – Sierosław, Gościmowice I - Stara Wieś, ul. Łąkowej w Kosowie, ul. Słonecznej w Kiełczówce, drogi w Raciborowicach oraz wykonanie remontów cząstkowych na drogach.

Czytaj dalej...

04.05.2021 20:59

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Moszczenica

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: