Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie wykonania Inwentaryzacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informacja z otwarcia ofert

Transmisja z otwarcia ofert:

https://youtu.be/GQipxnXb4jE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o modyfikacji treści SIWZ i wzoru umowy (UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

Odpowiedź na zapytanie nr 6 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 5 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 4 do SIWZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie SIWZ - w zakresie zmiany terminu składania ofert UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie 3 do SIWZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie terminu składania ofert (z dnia 13.01.2021) UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie terminu składania ofert  (UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ - treść ogólna po zmianie z dnia 30.12.2020 r.

Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy - po zmianie z dn 30.12.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy

4. Program Funkcjonalno Użytkowy


Wyświetlony: 2383

Dodany 23.12.2020 10:52:50 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Aneta Jagodzińska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2021 09:36:26 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [14]

Zadaj pytanie Drukuj

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla szkół z terenu gminy Moszczenica w ramach Projektu: „Szkoły nowych horyzontów - rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Moszczenica”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła Plus” oraz  urządzeń na potrzeby monitoringu wizyjnego nastąpi poprzez transmisję on-line.
Transmisja sesji otwarcia ofert rozpocznie się w dniu 14.12.2020 roku o  godz. 10:30 na kanale YouTube Urzędu Gminy Moszczenica.
Link do transmisji: https://youtu.be/DaJEGLabjOw

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy


Wyświetlony: 2124

Dodany 04.12.2020 12:14:12 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.12.2020 15:48:32 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [6]

Zadaj pytanie Drukuj

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła Plus” oraz urządzeń na potrzeby monitoringu wizyjnego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła Plus” oraz  urządzeń na potrzeby monitoringu wizyjnego nastąpi poprzez transmisję on-line.
Transmisja sesji otwarcia ofert rozpocznie się w dniu 11.12.2020 roku o  godz. 10:30 na kanale YouTube Urzędu Gminy Moszczenica.
Link do transmisji: https://youtu.be/MALUoVm7Bkw

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy


Wyświetlony: 2142

Dodany 03.12.2020 13:39:46 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.12.2020 13:14:35 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [5]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykonanie sukcesywnej dostawy oleju opałowego lekkiego do ośmiu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica pow. piotrkowski, woj. łódzkie​.

Informacja z otwarcia ofert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


INFORMACJA:

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn. "Wykonanie sukcesywnej dostawy oleju opałowego lekkiego do ośmiu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica pow. piotrkowski, woj. łódzkie​" nastąpi poprzez transmisję on-line. Transmisja sesji otwarcia ofert rozpocznie się w dniu 1.12.2020 roku o godz. 10:30 na kanale YouTube Urzędu Gminy Moszczenica.

Link do transmisji: https://youtu.be/JN_UKIYMKHE 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyWyświetlony: 2128

Dodany 23.11.2020 11:15:38 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Aneta Jagodzińska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.12.2020 15:20:35 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA:

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”  nastąpi poprzez transmisję on-line.

Transmisja sesji otwarcia ofert rozpocznie się w dniu 30.06.2020 roku o  godz. 13:30 na kanale YouTube Urzędu Gminy Moszczenica.

Link do transmisji: https://youtu.be/ySe7EpBz1vE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy


Wyświetlony: 2988

Dodany 22.06.2020 14:53:55 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.07.2020 10:11:39 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

--------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

--------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA:

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”  nastąpi poprzez transmisję on-line.

Transmisja sesji otwarcia ofert rozpocznie się w dniu 17.06.2020 roku o  godz. 13:30 na kanale YouTube Urzędu Gminy Moszczenica.

Link do transmisji: https://youtu.be/9fteu9pikFU

--------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

--------------------------------------------------------------------------------------------

1 Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Wyświetlony: 3619

Dodany 09.06.2020 15:27:46 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.06.2020 10:43:30 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [7]

Zadaj pytanie Drukuj

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

----------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA:

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”  nastąpi poprzez transmisję on-line.

Transmisja sesji otwarcia ofert rozpocznie się w dniu 09.06.2020 roku o  godz. 13:30 na kanale YouTube Urzędu Gminy Moszczenica.

Link do transmisji: https://youtu.be/0G93upbG-5Q

----------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ

Informacja o zmianie terminu składania ofert    (UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy


Wyświetlony: 4285

Dodany 29.05.2020 14:12:32 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.06.2020 15:26:45 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [9]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

13.04.2021 16:04

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2021 roku

Czytaj dalej...

13.04.2021 15:48

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2021 roku

Czytaj dalej...

13.04.2021 14:47

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2020 roku

Czytaj dalej...

13.04.2021 11:07

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2020 roku

Czytaj dalej...

08.04.2021 09:59

Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego GBR.6821.30.2020.BI

Czytaj dalej...

08.04.2021 09:59

Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego GBR.6821.30.2020.BI

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: