Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wykonanie zadań pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem, budowa sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową, wykonanie studni odpowietrzająco-napowietrzającej i studni pomiarowych w miejscowości Sierosław i Rękoraj, wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody dla wsi Daszówka.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

------------------------------------------------------------------------------------------------

NFORMACJA:

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że sesja otwarcia ofert dla przedmiotowego postępowania przetargowego nastąpi poprzez transmisję on-line.

Transmisja sesji otwarcia ofert rozpocznie się w dniu 14.01.2021 roku o  godz. 13:30 na kanale YouTube Urzędu Gminy Moszczenica.

Link do transmisji: https://youtu.be/Op0F8zV-xSA

------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o korekcie SIWZ (w zakresie korekty zapisów dot. wadium)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 3 do SIWZ

------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o modyfikacji wzoru umowy - zał. nr 6 do SIWZ

------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o modyfikacji SIWZ z dnia 05.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.01.2021

SIWZ po modyfikacji z dnia 05.01.2021

Program Funkcjonalno Użytkowy - aktualizacja z dnia 05.01.2021

Przedmiary - aktualizacja z dnia 05.01.2021

------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie SIWZ (31.12.2020 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.12.2020

SIWZ po zmianie z dn 31.12.2020

PFU - Modyfikacja z dnia 31.12.2020

------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy

4. Program Funkcjonalno Użytkowy

5. Projekt budowlany - w zakresie sieci wodociągowej w ul. Leśnej

6. Przedmiary


Wyświetlony: 5472

Dodany 17.12.2020 15:01:27 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.02.2021 15:14:54 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [11]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykonanie zadań pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem, budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław oraz budowa sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

----------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy

4. Program Funkcjonalno Użytkowy


Wyświetlony: 4156

Dodany 07.12.2020 13:46:57 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.12.2020 13:11:21 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego – uzupełnienie brakujących opraw.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

-------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy

4. Program Funkcjonalno Użytkowy

5. PrzedmiarWyświetlony: 5170

Dodany 02.11.2020 12:12:49 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.11.2020 13:19:59 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [5]

Zadaj pytanie Drukuj

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie zasilania fotowoltaicznego, systemów sterowania i automatyki oraz sieci teleinformatycznych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA:

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie zasilania fotowoltaicznego, systemów sterowania i automatyki oraz sieci teleinformatycznych nastąpi poprzez transmisję on-line.

Transmisja sesji otwarcia ofert rozpocznie się w dniu 10.11.2020 roku o  godz. 10:30 na kanale YouTube Urzędu Gminy Moszczenica.

Link do transmisji: https://youtu.be/_D0Xh5dIK3g

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy

4. Programy Funkcjonalno Użytkowe

5. Przedmiary


Wyświetlony: 5452

Dodany 26.10.2020 13:54:48 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.12.2020 15:17:57 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [6]

Zadaj pytanie Drukuj

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Moszczenicy – etap II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA:

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Moszczenicy – etap II nastąpi poprzez transmisję on-line.

Transmisja sesji otwarcia ofert rozpocznie się w dniu 09.11.2020 roku o  godz. 13:30 na kanale YouTube Urzędu Gminy Moszczenica.

Link do transmisji: https://youtu.be/zQHM4MsuoWg

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 3 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 4 do SIWZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Dokumentacja Techniczna

4. Przedmiar

5. Specyfikacje Techniczne


Wyświetlony: 5673

Dodany 23.10.2020 13:41:51 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.11.2020 14:28:09 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [6]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykonanie Budowy łącznika drogi gminnej w Babach ul. Wąska z drogą wojewódzką Nr 716, Przebudowy dróg na drogach Gminy Moszczenica - Kosów ul. Strażacka i Północna, Michałów ul. Słoneczna, Jarosty ul. Łąkowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja z otwarcia ofert

-------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA:

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn. Wykonanie Budowy łącznika drogi gminnej w Babach ul. Wąska z drogą wojewódzką Nr 716, Przebudowy dróg na drogach Gminy Moszczenica - Kosów ul. Strażacka i Północna, Michałów ul. Słoneczna, Jarosty ul. Łąkowa  nastąpi poprzez transmisję on-line.

Transmisja sesji otwarcia ofert rozpocznie się w dniu 06.11.2020 roku o  godz. 10:30 na kanale YouTube Urzędu Gminy Moszczenica.

Link do transmisji: https://youtu.be/6bgwNtvq-y8

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

4. Dokumentacja techniczna

5. Mapy z zakresem robót

6. Specyfikacje Techniczne

7. Przedmiary robót


Wyświetlony: 5171

Dodany 22.10.2020 13:39:56 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.11.2020 14:02:17 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykonanie Budowy łącznika drogi gminnej w Babach ul. Wąska z drogą wojewódzką Nr 716, Przebudowy dróg na drogach Gminy Moszczenica - Kosów ul. Strażacka i Północna, Michałów ul. Słoneczna, Jarosty ul. Łąkowa

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

----------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

4. Dokumentacja techniczna

5. Mapy z zakresem robót

6. Specyfikacje Techniczne

7. Przedmiary robót

----------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn. „Wykonanie Budowy łącznika drogi gminnej w Babach ul. Wąska z drogą wojewódzką Nr 716, Przebudowy dróg na drogach Gminy Moszczenica - Kosów ul. Strażacka i Północna, Michałów ul. Słoneczna, Jarosty ul. Łąkowa”  nastąpi poprzez transmisję on-line.Transmisja sesji otwarcia ofert rozpocznie się w dniu 22.10.2020 roku o  godz. 10:30 na kanale YouTube Urzędu Gminy Moszczenica.
Link do transmisji: https://youtu.be/xEx1JACVado?list=UUCmRuG3gPM-9SIWSe27jXaQ


Wyświetlony: 5139

Dodany 07.10.2020 14:14:55 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.10.2020 13:30:31 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Przebudowa drogi gminnej nr 110251E obejmującej remont ul. Głównej w Rakowie Dużym oraz przebudowę ul. Wietrznej w Michałowie, Przebudowa drogi wewnętrznej w Moszczenicy, ul. Cmentarna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA:

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110251E obejmującej remont ul. Głównej w Rakowie Dużym oraz przebudowę ul. Wietrznej w Michałowie,  Przebudowa drogi wewnętrznej w Moszczenicy, ul. Cmentarna  nastąpi poprzez transmisję on-line.

Transmisja sesji otwarcia ofert rozpocznie się w dniu 23.09.2020 roku o  godz. 10:30 na kanale YouTube Urzędu Gminy Moszczenica.

Link do transmisji: https://youtu.be/wcV7Z1lmdak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

4. Dokumentacja techniczna - Raków, ul. Główna

5. Mapy z zakresem robót

6. Przedmiary

7. Specyfikacje TechniczneWyświetlony: 6766

Dodany 08.09.2020 15:16:14 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.10.2020 12:38:24 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [7]

Zadaj pytanie Drukuj

Budowa drogi gminnej w miejscowości Raciborowice, gm. Moszczenica

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA:

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Raciborowice, gm. Moszczenica  nastąpi poprzez transmisję on-line.

Transmisja sesji otwarcia ofert rozpocznie się w dniu 17.09.2020 roku o  godz. 13:30 na kanale YouTube Urzędu Gminy Moszczenica.

Link do transmisji: https://youtu.be/P8NTzgttjGU

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 3 do SIWZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy

4. Dokumentacja techniczna

5. Przedmiar

6. Specyfikacje TechniczneWyświetlony: 6637

Dodany 02.09.2020 12:09:46 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.10.2020 12:35:31 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [6]

Zadaj pytanie Drukuj

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części V zamówienia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części zamówienia nr: I, II, III i IV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA:

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych  nastąpi poprzez transmisję on-line.

Transmisja sesji otwarcia ofert rozpocznie się w dniu 26.08.2020 roku o  godz. 10:30 na kanale YouTube Urzędu Gminy Moszczenica.

Link do transmisji: https://youtu.be/M-NMQj1Qsgc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 3 do SIWZ  (UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienie treści SIWZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ

Informacja o zmianie terminu składania ofert  (UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianie z dn. 17.08.2020

Zał. nr 7 do SIWZ - wzór umowy po zmianie z dn. 17.08.2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 7 do SIWZ - wzór umowy

4. Programy Funkcjonalno Użytkowe

5. Przedmiary

..........................................................................................Wyświetlony: 9287

Dodany 31.07.2020 13:30:53 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.09.2020 13:36:08 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [13]

Zadaj pytanie Drukuj

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie Części: I, II, III i IV zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części V zamówienia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA:

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę”  nastąpi poprzez transmisję on-line.

Transmisja sesji otwarcia ofert rozpocznie się w dniu 07.07.2020 roku o  godz. 13:30 na kanale YouTube Urzędu Gminy Moszczenica.

Link do transmisji: https://youtu.be/lkYtSXwwOpY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 9 do SIWZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 8 do SIWZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 4 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 5 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 6 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 7 do SIWZ

Informacja o zmianie terminu składania ofert   (UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 3 do SIWZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie 2 do SIWZ     (UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 7 do SIWZ - wzór umowy

4. Projekty budowlane

    4.1 Zadanie 2 - kanalizacja sanitarna - Gościmoweice Drugie Powęziny

    4.2 Zadanie 3 - kanalizacja sanitarna - Gościmowice Drugie - ETAP I

    4.3 Zadanie 4 - kanalizacja sanitarna - Gazomia Stara

    4.4 Zadanie 5 - kanalizacja sanitarna - Kiełczówka

    4.5 Zadanie 7.1 - Przepompownia ścieków - ul. Dworcowa

    4.6 Zadanie 10 - kanalizacja sanitarna - ul. Lipowa

5. Programy Funkcjonalno Użytkowe

6. Dokumentacja środowiskowa

    6.1 Dok. Środ. Cz.1 - dla zadań nr:  1, 2, 3, 4, 5

    6.2 Dok. Środ. Cz.2 - dla zadań nr: 7.1, 7.2, 8

7. Kosztorysy i przedmiary

8. Specyfikacje Techniczne

Wyświetlony: 10386

Dodany 10.06.2020 16:10:01 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.07.2020 13:39:03 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [11]

Zadaj pytanie Drukuj

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA:

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę”  nastąpi poprzez transmisję on-line.

Transmisja sesji otwarcia ofert rozpocznie się w dniu 05.06.2020 roku o  godz. 13:30 na kanale YouTube Urzędu Gminy Moszczenica.

Link do transmisji: https://youtu.be/9i347hPzoQw

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 5 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 6 do SIWZ

Informacja o zmianie terminu składania ofert     (UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 3 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 4 do SIWZ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ     (UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Wzór umowy

4. Projekty budowlane

    4.1 Zadanie 2 - kanalizacja sanitarna - Gościmoweice Drugie Powęziny

    4.2 Zadanie 3 - kanalizacja sanitarna - Gościmowice Drugie - ETAP I

    4.3 Zadanie 4 - kanalizacja sanitarna - Gazomia Stara

    4.4 Zadanie 5 - kanalizacja sanitarna - Kiełczówka

    4.5 Zadanie 7.1 - Przepompownia ścieków - ul. Dworcowa

    4.6 Zadanie 10 - kanalizacja sanitarna - ul. Lipowa

5. Programy Funkcjonalno Użytkowe

6. Dokumentacja środowiskowa

    6.1 Dok. Środ. Cz.1 - dla zadań nr:  1, 2, 3, 4, 5

    6.2 Dok. Środ. Cz.2 - dla zadań nr: 7.1, 7.2, 8

7. Kosztorysy i przedmiary

8. Specyfikacje TechniczneWyświetlony: 10831

Dodany 30.04.2020 14:25:30 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.06.2020 10:55:27 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [9]

Zadaj pytanie Drukuj

Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

---------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

---------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA:

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn. „Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica”  nastąpi poprzez transmisję on-line.

Transmisja sesji otwarcia ofert rozpocznie się w dniu 11 maja 2020 roku o  godz. 13:30 na kanale YouTube Urzędu Gminy Moszczenica.

Link do kanału: https://youtu.be/WarQ1CGR4dg


---------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

---------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. Nr 6 do SIWZ - wzór umowy

4. Mapy sytuacyjne z zakresem robót

5. Przedmiar robót

6. Specyfikacje techniczne

Wyświetlony: 11031

Dodany 23.04.2020 14:41:29 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.05.2020 14:46:12 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [8]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

18.01.2022 16:39

Plan pracy Rady Gminy na 2021 rok

Czytaj dalej...

18.01.2022 16:33

Plan pracy stałych komisji Rady Gminy na 2021 rok

Czytaj dalej...

18.01.2022 16:30

Plan pracy stałych komisji Rady Gminy na 2021 rok

Czytaj dalej...

18.01.2022 16:18

Plan pracy Rady Gminy na 2021 rok

Czytaj dalej...

18.01.2022 16:17

Plan pracy Rady Gminy na 2021 rok

Czytaj dalej...

18.01.2022 16:08

Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: