Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Postępowanie Zakupowe dot. wykonania zamówienia pn.: Prace remontowe przy elewacji ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. św. Benedykta i św. Anny w Srocku (XVIII w., obecna forma z XX w.)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

--------------------------------------------------------------------------------

Informacja

Opis przedmiotu zamówienia - przedmiar robót

--------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Formularz oferty

5. Oświadczenie o spełnianiu warunku

6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

7. Oświadczenie o udziale podwykonawstwa

8. Wzór umowy


Wyświetlony: 1365

Dodany 19.12.2023 15:33:20 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.02.2024 13:00:46 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 6 do SWZ - wzór umowy

4. PFU

5. Przedmiar


Wyświetlony: 4434

Dodany 11.05.2023 13:59:22 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.06.2023 11:49:48 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

---------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 6 do SWZ - wzór umowy

4. Program Funkcjonalno - Użytkowy

5. Przedmiar


Wyświetlony: 4453

Dodany 25.04.2023 13:57:12 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.05.2023 14:35:47 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 6 do SWZ - wzór umowy

4. Programy Funkcjonalno - Użytkowe

5. Przedmiary


Wyświetlony: 5406

Dodany 15.03.2023 12:36:15 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.05.2023 12:36:42 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju

Zawiadomienie o wyborze oferty

--------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

--------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

--------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie 2 do SWZ

--------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie 1 do SWZ

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ - po zmianie z dnia 23.03.2023


--------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 6 do SWZ - wzór umowy

4. Program Funkcjonalno - Użytkowy

5. Wypis z MPZP


Wyświetlony: 6156

Dodany 10.03.2023 13:27:13 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.04.2023 13:25:24 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [8]

Zadaj pytanie Drukuj

Zamknięcie i rekultywacja części kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

-----------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-----------------------------------------------------------------------------------

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

-----------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie terminu składania ofert z dnia 14.02.2023 r.

Odpowiedź na zapytanie 4

Odpowiedź na zapytanie 5

Odpowiedź na zapytanie 6

-----------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie treści SWZ

Informacja o zmianie terminu składania ofert

-----------------------------------------------------------------------------------

Informacja o poprawieniu omyłki w Zał. nr 1 do SWZ

-----------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie 1

Odpowiedź na zapytanie 2

Odpowiedź na zapytanie 3

-----------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 6 do SWZ - wzór umowy

4. Projekt

5. Decyzje

6. Przedmiar robótWyświetlony: 7407

Dodany 25.01.2023 14:33:06 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.04.2023 14:58:58 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [8]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.04.2024 12:10

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:09

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:05

Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:02

Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Czytaj dalej...

17.04.2024 11:58

Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu

Czytaj dalej...

17.04.2024 11:48

Wykaz głosowań imiennych z XCIV Sesji Rady Gminy Moszczenica - 29 lutego 2024 roku

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: