Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja z otwarcia ofert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 5 do SIWZ

Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy po modyfikacji z dnia 08.11.2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odpowiedź na zapytanie nr 4 do SIWZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie terminu składania ofert

SIWZ po zmianie z dnia 30.10.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.10.2109

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 3 do SIWZ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o modyfikacji treści SIWZ

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po modyfikacji z dnia 29.10.2019

Projekt - branża drogowa - Projekt zagospodarowania

Projekt stałej organizacji ruchu

Projekt - kanalizacja sanitarna w m. Gazomia Stara

Decyzje i uzgodnienia


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy

4. Projekty budowlane

5. Przedmiary robót

6. Specyfikacje techniczne
7. Operat wodno-prawny


Wyświetlony: 3827

Dodany 18.10.2019 14:47:24 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.11.2019 13:18:30 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [7]

Zadaj pytanie Drukuj

Termomodernizacja budynku Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Moszczenicy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 7 do SIWZ - wzór umowy

4. Program Funkcjonalno - Użytkowy

5. Audyt energetyczny


Wyświetlony: 2964

Dodany 08.11.2019 13:49:05 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.11.2019 12:31:47 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [5]

Zadaj pytanie Drukuj

Remont drogi gminnej nr 110256E w Gazomi Nowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o modyfikacji treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (w zakresie terminu wykonania)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (w zakresie terminu składania ofert)

SIWZ - treść ogólna po zmianie z dnia 25.09.2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. Nr 6 do SIWZ - wzór umowy

4. Mapa sytuacyjna z zakresem robót

5. Przedmiar robót

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Wyświetlony: 3883

Dodany 12.09.2019 15:17:28 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.10.2019 11:01:00 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [6]

Zadaj pytanie Drukuj

Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. Nr 6 do SIWZ - wzór umowy

4. Mapy sytuacyjne z zakresem robót

5. Przedmiar robót

6. Specyfikacje techniczne


Wyświetlony: 4217

Dodany 28.05.2019 10:50:16 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.06.2019 13:02:56 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

----------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

----------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 12 do SIWZ

----------------------------------------------------------------------------------------


Informacja o zmianie terminu składania ofert

----------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 9 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 10 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 11 do SIWZ

----------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianie z dnia 16.04.2019

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Inwentaryzacja oświetlenia

Wytyczne dla opraw oświetleniowych

Audyt oświetlenia

----------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 4 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 5 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 6 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 7 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 8 do SIWZ

----------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 3 do SIWZ

----------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy

4. Program Funkcjonalno-Użytkowy

5. Mapy z zakresem

6. Inwentaryzacja oświetlenia

7. Wytyczne dla opraw oświetleniowych

8. Specyfikacje Techniczne

9. Decyzje i zaświadczenia


Wyświetlony: 8868

Dodany 28.03.2019 13:42:21 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.05.2019 12:46:23 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [9]

Zadaj pytanie Drukuj

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie części I, II i VI zamówienia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części III, IV i V zamówienia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     - Zał. do SIWZ w wersji edytowalnej

3. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy

4. Dokumentacja projektowa

5. Specyfikacje techniczne

6. Przedmiary

7. Pozwolenia, decyzje


Wyświetlony: 7965

Dodany 05.03.2019 11:47:00 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.04.2019 15:00:06 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [5]

Zadaj pytanie Drukuj

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 6 do SIWZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 5 do SIWZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ - treść ogólna po zmianie z dnia 13.02.2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 3 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 4 do SIWZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Ogłoszenie o zamówieniu

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

3 Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy


4 DOKUMENTACJA TECHNICZNA

    1. Projekt budowlany - układ wodny

        opis układ wodny

        układ wodnyMoszczenica park Rys.

        Zał. nr 1 -profil rowu

        Zał. nr 3 -Przekrój poprzeczny rowu

        Zał. nr 4 -przekrój przez przepust

    

    2. Projekt zagospodarowania terenu

        PZT opisMoszczenica

        rys Z-01zagospodarowanie

  

    3. Wewnętrzny układ komunikacyjny

        opisarch_bud_projekt_drogowy

        rys DZ-01Akładka dla pieszych

        rys UK-01nawierzchnia bruk

        rys UK-02nawierzchnia żwir

    

    4. Projekt zieleni

        projektzieleni opis

        rys PZ-01projekt zieleni


    5. Mała architektura

        Opis małaarchitektura


    6. Elektryka i monitoring

        E-02 schematzasilania oświetlenia parku

        E-03 schematinstalacji monitoring

        oświetlenieopis


    7. Dokumentacja dendrologiczna

        IZ-01inwentaryzacja zieleni

        rys GD-01gospodarka drzewostanem

        rys.AD-01 analiza dendrochronologiczna

        Gospodarkadrzewostanem tab.

        opis_dendrochronologia


    8. Operat wodnoprawny

        Operat parkMoszczenica

        Zał. nr 1 -mapa topograficzna

        Zał. nr 2 -Projekt zagospodarowania


5 Specyfikacje techniczne

        STWiORB -Elektryka i monitoring

        STWiORB -mała architektura

        STWiORB -odbudowa rowu_renowacja stawu

        STWiORB -ogólna i NAWIERZCHNIE

        STWiORB -wycinka i pielęgnacja

        STWiORB-zieleń nasadzenia


6 Przedmiary

        Przedmiar -elektryka i monitoring

        Przedmiar -mała architektura

        Przedmiar -nawierzchnie dróg

        Przedmiar -odbudowa rowu_konserwacja stawu

        Przedmiar -zieleń - nasadzenia

        Przedmiar-zieleń - gospodarka drzewostanem - pielęgnacja i wycinka


7 Pozwolenia, decyzje

        Decyzja WUOZpielęgnacja 2016

        decyzja WUOZprowadzenie prac konserwatorskich

         pozwoleniena budowę

        pozwoleniestarostwo wycinka

        pozwoleniewodnoprawne

        WUOZ decyzjazezwalająca na wycinkę drzew

        WUOZpozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich

        zestawieniedrzew do wycinki - dec. 295.2018.BS

        zestawienie drzew do wycinki grunt Ls - dec.189.2018.BS


Wyświetlony: 9964

Dodany 31.01.2019 12:38:08 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.02.2019 14:46:15 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [10]

Zadaj pytanie Drukuj

Rozbudowa wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Srocku, rozbudowy i modernizacji ujęcia wody w Jarostach oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Cmentarnej – etap I​


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

-------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ

-------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

--------------------------------------------------------------------------

1.  Ogłoszenie o zamówieniu


2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


     - Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej


3. Zał. do SIWZ - Wzór umowy


Załączniki:

Decyzje i uzgodnienia


Projekt budowlany - Część I - SUW Srock

- zag. terenu

        * geologia

        * opis

        * PZT ZG 01

        * zał. narada koordynacyjna

        * załączniki

- technologia

        * geologia

        * opis

        * PB TE PZT 01

        * PB TE TR 02

        * PB TE TS 03

        * PB TE TS 05

        * PB TE ZW 04

        * załączniki

- architektura

- wew. inst. san.

- sieci miedzy obiektowe

- elektryka sieci między obiektowe

- elektryka

- bioz

- zjazd

- komunikacja

- errata Srock etap 1

- projekt robót geologicznych - studnia Srock

- specyfikacja elektryka Srock

- SUW Srock


Projekt budowlany - Część II - Ujęcie wody Jarosty

- errata do projektu budowlanego

- Opinia geotechniczna

- TOM I

- TOM II

- TOM III

- TOM IV

- TOM V

- TOM VI

- STWiOR


Projekt budowlany - Część III - Kanalizacja ul. Cementarna w Moszczenicy

- Cmentarna opis cz.1

- Cmentarna opis cz.2

- errata Cmentarna etap 1

- PB E-01

- PB IS-01

- PB E-01

- PP IS-01

- Cmentarna proj. elektr.


Założenia do systemu monitoringu


Przedmiary - Część I - SUW SROCK

Przedmiary - Część II - Ujęcie wody JAROSTY

Przedmiary - Część III - KANALIZACJA ul. Cmentarna


Wyświetlony: 9064

Dodany 14.01.2019 12:14:35 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.02.2019 14:27:12 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [6]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Archiwum

Najnowsze

04.12.2020 12:17

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla szkół z terenu gminy Moszczenica w ramach Projektu: „Szkoły nowych horyzontów - rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Moszczenica”

Czytaj dalej...

04.12.2020 12:14

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla szkół z terenu gminy Moszczenica w ramach Projektu: „Szkoły nowych horyzontów - rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Moszczenica”

Czytaj dalej...

04.12.2020 08:04

Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej...

04.12.2020 08:03

Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej...

03.12.2020 13:43

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła Plus” oraz urządzeń na potrzeby monitoringu wizyjnego

Czytaj dalej...

03.12.2020 13:39

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła Plus” oraz urządzeń na potrzeby monitoringu wizyjnego

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: